02 феб

Активно учествовање у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова у склопу своје надлежности, активно је учествовала у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије.

Прочитајте више