20 апр

Решење поступака мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“,закључењем Колктивног Уговора код послодавца.

У току су колективни радни спорови у РТБ БОР-ГРУПА РББ БОР, Ј.П. Топлификација Пожаревац, Специјалној болници „Чигота“ Чајетина. У току је девет индивидуалних спорова чији је предмет злостављање на раду.

Прочитајте више