24 авг

Остварено право на јубиларне награде запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара

Ангажовањем арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решен је спор око исплате јубиларних награда за 8 запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара.Овим решењем арбитра отворила се могућност остваривања права из радног односа за све запослене у стоматолошким службама примарне здравствене заштите, а које је спорно дуги низ година. Ово решење је резултирало великим бројем предлога за остваривањем тог права пред Агенцијом.

Прочитајте више
08 авг

Решење колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова ангажовањем миритеља проф.др. Живка Кулића успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, између послодавца и Јединствене синдикалне организације ЈАТ-а, Јединствене синдикалне организације летачког и летачко-кабинског особља ЈАТ-а, Јединственог синдиката СТВ/СТД ваздухоплова и Синдикалне организације комерцијалних и економско-правних радника ЈАТ-а, усвајањем Препоруке.

Прочитајте више