24 окт

Споразум у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ у Зрењанину. Предмет спора је била примена Колективног уговора у делу који регулише исплату трошкова за долазак и повратак са посла, а решен је усвајањем Препоруке од 03.10.2012.године

Прочитајте више