29 дец

Добра сарадња са социјалним партнерима

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова од оснивања до сада у управном поступку решила 12.316 предлога. Према нашој статистици, до 1. октобра 2013.године поднето је 196 предлога за мирно решавање радног спора. У 49 случајева арбитар је донео решење. Међу радним споровима мериторне одлуке су донете у 4.204 предлога, 81 колективни спор решен је пред Агенцијом – каже Дејан Костић, директор те институције основане Законом о мирном решавању радних спорова из 2004, који је измењен 2009.године.( З.Вуковић, лист „Данас|).

Прочитајте више
13 дец

Објављен именик миритеља и арбитара

У „Службеном гласнику РС“ бр.110/2013.године, објављен је Именик миритеља и арбитара, при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова у наредном четворогодишњем мандату. Именик се налази у рубрици арбитри и миритељи на сајту Агенције.

Прочитајте више
10 дец

Субрегионална трипартитна конференција у Tорину

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Дејан Костић боравиће је у Италији, Торино на позив Међународне организације рада у саставу петочлане делегације , коју чине социјални партнери ради учешћа на Субрегионалној трипартитној конференцији за јачање Института за решавање радних спорова у централној и источној Европи. Ова Конференција и учешће наше делегације на њој, имаће велики значај за унапређење рада Агенције, као и јачање идеје о медијацији и арбитражи у решавању радних спорова у Србији.

Прочитајте више
03 дец

Сусрет студената правног факултета у агенцији

Већ трећу годину за редом, организован је се сусрет студената Правног факултета Универзитета у Београду у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова где је пред 40 студената презентован рад Агенције, „Искуства и пракса“ уз посебан осврт на нове институције радног права – Злостављање на раду у пракси.

Прочитајте више