Активности

Субрегионална трипартитна конференција у Tорину

10. 12. 2013.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Дејан Костић боравиће је у Италији, Торино на позив Међународне организације рада у саставу петочлане делегације , коју чине социјални партнери ради учешћа на Субрегионалној трипартитној конференцији за јачање Института за решавање радних спорова у централној и источној Европи. Ова Конференција и учешће наше делегације на њој, имаће велики значај за унапређење рада Агенције, као и јачање идеје о медијацији и арбитражи у решавању радних спорова у Србији.