30 апр

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања посетио Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова и СОС мобинг линију

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин посетио је 29. априла 2016. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова и СОС мобинг линију и изнео је став да министарство настоји да у свим својим сегментима рада буде на услузи кориснику, било да је реч о ПИО фонд-у, Националној агенцији за запошљавање или Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.

Министар Вулин је изнео уверење да је СОС мобинг линија управо начин да се услуге приближе свим људима. Он сматра да на тај начин грађани могу да питају да им се понешто појасни и свакако да им се помогне.

Према речима министра, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова протеклих година није била довољно препозната, иако има веома важну улогу те је изразио очекивање да ће се ускоро изменама Закона о мирном решавању радних спорова другачије поставити улога Агенције. Међутим, нагласио је да док се то не деси, Агенција мора да буде на раполагању сваком човеку, а СОС мобинг телефонска линија је начин да сазнамо нешто више о феномену мобинга, да оставимо могућност да бранимо запосленог и да сазнамо када се евентулано нешто лоше дешава. Министар је позвао грађaне да што чешће користе бесплатну телефонску линију СОС мобинг.

Министар Вулин мисли да се Републичка агенција за мирно решавање радних спорова показала веома ефикасном, као организација која је у стању да помогне и послодавцу и раднику, када наступе проблеми у предузећу.

За непуних месец дана функционисања бесплатне телефонске услуге СОС мобинг било је укупно 308 позива грађана, од којих је њих 30 искористило могућност за разговор и саветовање са правницима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, изјавио је директор Агенције Миле Радивојевић.

Према његовим речима, грађани са фиксног телефона позивом бесплатног броја 0800-300-601 и бирањем опција од 1 до 5 добијају ближе информације о томе шта је мобинг, које радње подразумева и који модели заштите постоје у правном систему Републике Србије.

Директор Агенције је указао да поступак пред Агенцијом, који је потпуно бесплатан и за послодавца и за запосленог траје максимално 30 дана, за разлику од судских поступака који трају и по неколико година.

Иначе, СОС мобинг услуга је грађанима доступна 24 сата, док је разговор са правном службом Агенције, могућ од 07.30 до 15.30, позивом броја 0800-300-601 уз бирање тастера 0.

Прочитајте више
20 апр

Пoчела са радом Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

19. априла 2016. године, у Клубу посланика у Београду одржан је први састанак Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је формирало Радну групу за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. Радна група има задатак да припреми радну верзију Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитара. Циљ измене закона је и оснаживање алтернативног начина решавања радних спорова и његових ефеката, као и јачање улоге Републичке агенције за мирно решавање радних спорова како би постала водећа институција хармонизације односа између социјалних партнера и чувар социјалног мира и права на достојанствени рад.

У Радну групу су укључени представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Министарства правде, репрезентативни синдикати – Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Удружење послодаваца, угледни стручњаци из ове области, а по потреби и позиву, у раду Радне групе ће учествовати представници других институција, као и стручњаци, саветници и консултанти, који поседују знања релевантна за израду радне верзије Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.

Радна група дужна је да припреми Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова до краја децембра 2016. године.

Прочитајте више