24 јун

Обустављен штрајк Самосталног синдиката поштанских радника

Београд 24.06.2016.- Дана 24.06.016. године, Самостални синдикат поштанских радника Јавног предузећа Пошта Србије, је донео Одлуку о иступању из штрајка започетог 21.06.2016. године. Штрајкачки захтеви су се односили на повећање и исплату зарада из добити, промену радно правног статуса појединих запослених, обезбеђивање оптималног броја извршилаца, решавање стамбених потреба и укидање појединих радних места.

Имајући у виду да је основна делатност наведеног предузећа од јавног интереса, у складу са законом којим се уређује остваривање права на штрајк, пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, по службеној дужности, покренут је поступак решавања колективног радног спора мирним путем. Поступак је водио миритељ Агенције, Срђан Добрица.

У Одбору за мирење, којим је председавао миритељ, а који су чинили представници синдиката и пословодства, је разматрано о свим спорним питањима. У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, а након само једног одржаног састанка, синдикат је донео Одлуку о иступању из штрајка и отказивању раније заказаног јавног окупљања.

Ово је пример добре праксе, који показује бројне предности института мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом, а пре свега уштеду времена и новца, имајући у виду да је поступак бесплатан за све учеснике.

Прочитајте више
17 јун

Мирно решавање радног спора ЈКП Градске Тржнице у Крагујевцу

Београд, 17. јун 2016. – Управа и запослени у ЈКП Градске Тржнице из Крагујевца прихватили су препоруку Владе Републике Србије и одлучили да свој радни спор поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.
Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигао je заједнички предлог послодавца и запослених да њихове несугласице поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период реши арбитар из Агенције.

Они су се унапред сагласили око избора арбитра који ће да води те поступке и за арбитра су са листе миритеља и арбитара Агенције одредили Милуна Петковића из Крагујевца.

Агенцији је до сада стигло 134 предлога за покретање поступка за мирно решавање спора чији је предмет накнада за исхрану у току рада и регрес у периоду од 21. јуна 2013. године до 29. јануара 2015. године.
Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима, јер ће се на овај начин избећи непотребни судски и остали трошкови.

Поступци пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова су бесплатни за стране у спору и сходно закону, треба да се окончају у року од 30 дана.

Прочитајте више