27 сеп

Радионица у Руми

Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у наредних месец дана ће заједно са социјалним партнерима обићи више градова у Србији где ће локалним послодавцима и запосленима кроз разговор и симулације поступка приближити предности медијације у споровима из радних односа.

У среду 28. септембра у хотелу Парк у Руми биће одржана радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“,на којој ће представнициц Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указати на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.

Биће речи и о штетним последицама штрајка, затим о мобингу, као и о значају планираних измена Закона о мирном решавању рандих спорова којима се тежи оснажењу правог дејства одлука проистеклих поступцима пред Агенцијом..

Кроз кратку презентацију института, симулацијом поступка – која има за циљ да поступак пред Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, уз могућност директног постављања питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције, заинтересоване стране ће добити увид у сам процес мирног решавања радног спора и његове предности..

Радионица је део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Више о поступцима мирног решавања радних спорова ће говорити Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке ће симулирати миритељи и арбитри проф. др. Живко Кулић, Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.

Након Руме, планирано је да се радионице одрже у Смедереву и Ваљеву.

Овај вид обуке локалних привредника и запоследних дао је добре резултате градовима у којима су се сличне радионице одржале у претходном периоду (Параћин, Јагодина, Крушевац, Нови Сад).

Могућност учешћа у радионици имају сви заинтересовани, пре свега локални послодавци и запослени, али и удружења грађана и представници локалне самоуправе.

Прочитајте више
07 сеп

Изабрани миритељи и арбитри

Конкурс за избор 10 миритеља и арбитара, на који је рок за подношење пријава истекао 21. августа, пристигла је укупно 31 благовремена пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере десет миритеља и арбитара.

Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

1. Ружица Ерцег, дипл. правник из Београда;

2. Бојана Потежица, дипл. правник из Београда;

3. др Данило Рончевић, дипл. правник из Београда.

Следећи кандидати за миритеље и арбитре:

1. Александра Ћалић Бошковић, дипл. правник из Београда;

2. Срђан Добрица, дипл. правник из Београда;

3. Наташа Арсић Јелић, дипл. правник из Београда;

4. Драшко Величковић, дипл. правник из Краљева;

5. Кристина Блажић, дипл. правник из Новог Сада;

6. Горан Кљајић, дипл. правник из Новог Сада;

7. Анкица Курјачки, дипл. правник из Новог Сада.

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.
На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

Прочитајте више