Активности

Изабрани миритељи и арбитри

07. 09. 2016.

Конкурс за избор 10 миритеља и арбитара, на који је рок за подношење пријава истекао 21. августа, пристигла је укупно 31 благовремена пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере десет миритеља и арбитара.

Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

1. Ружица Ерцег, дипл. правник из Београда;

2. Бојана Потежица, дипл. правник из Београда;

3. др Данило Рончевић, дипл. правник из Београда.

Следећи кандидати за миритеље и арбитре:

1. Александра Ћалић Бошковић, дипл. правник из Београда;

2. Срђан Добрица, дипл. правник из Београда;

3. Наташа Арсић Јелић, дипл. правник из Београда;

4. Драшко Величковић, дипл. правник из Краљева;

5. Кристина Блажић, дипл. правник из Новог Сада;

6. Горан Кљајић, дипл. правник из Новог Сада;

7. Анкица Курјачки, дипл. правник из Новог Сада.

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.
На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.