28 окт

Трибина о насиљу у радним односима

У петак 28. октобра, у 11 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, одржана је трибина Републичке агенције за мирно решавање радних спорова под називом Мобинг- насиље у радним односима, на којој су говорили Олга Кићановић саветница Агенције као и миритељи и арбитри проф. др Живко Кулић и проф. др Зоран Радуловић уз могућност директног постављања питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције.

Прочитајте више
24 окт

61. Mеђународни београдски сајам књигa

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године учествује на 61. Међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и искуству из праксе у раду Агенције.

Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.

Такође, све заинтересоване позивамо да у петак 28. октобра, у 11 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствују трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Зоран Радуловић и Олга Вучковић Кићановић самостални саветник у Агенцији за мирно решавање радних спорова говорити на тему „Мобинг, насиље у радним односима“.

Прочитајте више
22 окт

Конференција МОР-а о делотворним механизмима за решавање спорова

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на регионалној конференцији на тему: ’’Делотворни механизми за решавање радних спорова’’ и на Првом годишњем састанку регионалних мрежа aгенција за мирно решавање радних спорова у организацији Међународне организације рада (МОР) и уз подршку Европске Уније, која је одржана на Охриду од 17. до 21. октобра ове године.

Kонференцији су осим представника и експерата МОР-а, присуствовали представници министарстава за питања рада и запошљавања, репрезентативних социјалних партнера (синдиката и послодавачких организација) и агенција за мирно решавање радних спорова из земаља региона: Македоније, Србије, Босне (Републике Српске, Федерације и Дихстрита Брчко), Црне Горе и Албаније, као и представници земаља чланица ЕУ – Ирске, Мађарске, Бугарске и Румуније.

Делегацију Републике Србије су чинили представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, репрезентативних синдиката, Уније послодаваца Србије и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Током вишедневног рада, изнет је преглед политика земаља учесница, у овој области; расправљало се о искуствима у раду националних агенција за мирно решавање радних спорова, а представљено је и глобално истраживање спроведено у оквиру МОР-а, на тему решавања индивидуалних радних спорова.
На примерима из праксе у Ирској, Мађарској, Румунији и Бугарској, учесници су констатовали одређене проблеме и препреке у већем и ефикаснијем укључивању медијације, мирења и арбитраже у решавање радних спорова, са циљем мањег оптерећења судова, скраћивања и појефтињења процеса решавања радних спорова, у интересу запослених и послодаваца.

Изнета је оцена стања у области радних спорова у Републици Србији, нормативни оквир за деловање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, постигнуте резултате и уочене проблеме и недостатке. Посебан значај дат је улози социјалног дијалога, односно репрезентативних социјалних партнера у креирању и имплементацији политике мирног решавања радних спорова.
На крају скупа промовисана је брошура ’’Практичан водич МОР-а за професионалне миритеље’’ чији ће примерци бити доступни свим миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Прочитајте више
01 окт

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 30. септембра 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати „Србија“.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога, као и унапређења знања и вештина полазника о индивидуалним радним споровима и стицања неопходних знања и вештина за остваривање успешне комуникације.

После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића и заменика директора мр Ивице Лазовића, миритељи и арбитри су упознати са темом комуникације у пракси миритеља и арбитара о чему је говорио Иван Милошевић Експерт за односе са јавношћу. Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда је поделила своја практична искуства у погледу индивидуалних радних спорова у судској пракси, а допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

Драгица Мишљеновић, виши саветник за законодавно-правна питања у УГС „Независност“ је говорила о индивидуалним радним споровима у синдикалној пракси, након чега је Јесенка Чворо из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворила полемику о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова где су сви учесници активно учествовали давањем сугестија које се тичу примене нових решења у пракси.

Прочитајте више