17 дец

Међународна организација рада одржала трипартитну радионицу посвећену изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

Међународна организација рада организовала је трипартитну радионицу посвећену изменама Закона о мирном решавању радних спорова у склопу подршке коју пружа Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова. Радионица је организована у хотелу „Слобода“ у Шапцу 15. и 16. децембра уз учешће социјалних партнера – Уније послодаваца Србије, УГС „Независност“, Савеза самосталних синдиката Србије. Поред социјалних партнера на радионици су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. На радионици је гостовала и Зденка Бурзан директор Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе. Као представници Међународне организације рада на радионици су учествовали Кристина Михеш, виши саветник за социјални дијалог и Јован Протић, национални координатор МОР-а.

Радна група за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова је експертима МОР-а представила решења настала кроз вишемесечни рад која је припремила у радној верзији Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитара

Експерти Међународне организација рада су указали учесницима трипартитне радионице на упредна искуства и дали коментаре везане за предложена решења у радној верзији Нацрта закона чиме ће се добити унапређени текст усклађен са упоредном праксом.

Прочитајте више
06 дец

Округли сто у Зрењанину

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на округлом столу на тему „Социјални дијалог између синдиката и послодаваца у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова“ у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заједно са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором у Зрењанину који је одржан 05. децембра 2016. године у просторијама Регионалне привредне коморе Зрењанин.

Округли сто је организован у циљу унапређења социјалног дијалога у Републици Србији, са посебним освртом на успостављање и развој социјалног дијалога у привредним друштвима.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, упознао је присутне са предностима мирног решавања радних спорова као и улогом Агенције при колективним радним споровима.

Округли сто у Зрењанину је други у низу оваквих активности које су организоване у више градова у циљу унапређења социјалног дијалога и промоције мирног решавања радних спорова.

Прочитајте више
05 дец

Трећи интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

Трећи интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 05. децембра 2016. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.

После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у судској пракси о чему је говорио судија Врховнoг касационог суда Предраг Трифуновић. Предавање на тему Отказ уговора о раду одржала је доц. др Љубинка Ковачевић са Првног факултета у Универзитета у Београду и најављена је даља сарадња између две институције у склопу потписаног Споразума о сарадњи. На тему Вештина преговарања у пракси говорила је Татјана Кљун из Министарства унутрашњих послова.

На крају обуке је миритељима и арбитрима представљен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова уз дискусију о предложеним решењима. Присутним миритељима и арбитрима је подељен је приручник Међународне организације рада – Професионално мирење у колективним радним споровима.

Прочитајте више
01 дец

Потписан Споразум о сарадњи с Правним факултетом Универзитета у Београд

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Београду су у среду 30. новембра 2016. године потписали Споразум о сарадњи.

Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета.

Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и додатно јачање кадровског потенцијала и јачање видљивости и промовисање предности овог института.

Споразум су потписали проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду и Миле Радивојевић директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова.

Прочитајте више