27 нов

Изабрани миритељи и арбитри

На конкурс за избор миритеља и арбитара, за који је рок за подношење пријава истекао 7. новембра 2017. године, пристигло је укупно 68 благовремених пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитре.

Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

 1. Емила Спасојевић
 2. Радмила Симовић
 3. Нада Црња
 4. Вера Кондић
 5. Слађана Глигорић
 6. Јесенка Чворо
 7. Бојан Урдаревић
 8. Александра Бранковић
 9. Мирјана Тубин Симић

Следећи кандидати за миритеље и арбитре:

 1. Предраг Петровић
 2. Јелена Глушчевић
 3. Сенад Јашаревић
 4. Радован Безбрадица
 5. Милица Радивојевић
 6. Владимир Матић
 7. Драгана Милетић
 8. Миљко Ваљаревић
 9. Верица Хрнчјар
 10. Данка Јаћимовић
 11. Маја Кривокапић
 12. Дејана Спасојевић Иванчић
 13. Милун Петковић
 14. Љиљана Томић Коџић
 15. Милан Крстић
 16. Јасмина Чутурило
 17. Милош Станојчић
 18. Јасна Весић
 19. Зоран Радуловић
 20. Весна Стојановић
 21. Денис Мурић
 22. Јелена Стојилковић
 23. Јасна Лазовић
 24. Данијела Коштан Ковачевић
 25. Катарина Николић
 26. Јасмина Томковић Смиљанић
 27. Слађана Петровић
 28. Зорица Радовић
 29. Наташа Завођа
 30. Јовица Рашета
 31. Игор Кокановић
 32. Слађана Андрић
 33. Снежана Божић
 34. Горан Обрадовић

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и послатој пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.

На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

Прочитајте више
20 нов

Престанак разлога за штрајк у ЈП ПТТ Саобраћаја „СРБИЈА“

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Одбор за мирење, којим је председавао миритељ Агенције доц. др Бојан Урдаревић, дошао је до Препоруке о начину решења колективног радног спора у ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“, након чега су престали разлози за почетак штрајка, најављен за 20. новембар.

Два репрезентативна синдиката, Синдикати ПТТ Србије и Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ независност, донели су Одлуку о ступању у штрајк, који је најављен за 20. новембар 2017. године.

Наведени синдикати су истовремено покренули поступак пред Агенцијом, а послодавац се сагласио да се спор решава мирним путем. Стране су се споразумеле и око избора миритеља. Већ након прве расправе на којој је постигнут висок степен разумевања и толеранције, дошло се до Препоруке о начину решења колективног радног спора, због које су престали разлози за почетак штрајка.

Представници Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ Независност, као и пословодство у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

Прочитајте више
07 нов

Посредством Агенције окончан штрајк у „Гумопластици“ Бујановац

Дана 24.10.2017. године Синдикат „Независност“ д.о.о. „Гумопластика“ Бујановац донео је Одлуку о ступању у штрајк са почетком штрајка од 31.10.2017. године. Истом Одлуком су утврђени штајкачки захтеви и то: да се пониште решења о промени радних места двојице запослених, да се исплати заостала зарада запосленима и исплате заостали трошкови превоза, да се обезбеди грејање у производном погону, те да се у поступак приватизације и поступак социјалног програма укључи повереништво синдиката.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 31.10.2017. године контактирала стране у спору које су прихватиле да се покрене поступак мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређен проф. др Живко Кулић. Након обављеног разговора са странама у спору, миритељ је заказао прву расправу за понедељак 06.11.2017. године у просторијама послодавца.

На првој расправи је формиран Одбор за мирење, у складу са Законом, који су чинили миритељ проф. др Живко Кулић, представник синдиката Славољуб Ристић и представник послодавца Дејан Стојановић. Након одржавања расправе, донета је Препорука о начину решавања колективног радног спора, на основу које је закључен Споразум између синдиката и послодавца о начину решавања колективног радног спора истог дана.

Наведеним Споразумом су обухваћени сви штрајкачи захтеви, те је штрајк обустављен након успешног поступка мирења и постизања компромиса дана 06.11.2017. године, а запослени су наставили са радом од првог наредног радног дана.

Прочитајте више
03 нов

Потписан Меморандум о разумевању између одговорних тела задужених за алтернативно решавање радних спорова у региону

Дана 02. новембра 2017. године у Подгорици на Субрегионалној конференцији Међународне организације рада за професионалне миритеље у региону, потписан је Меморандум о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова између Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске – Босна и Херцеговина, Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске, Министарства рада и социјалне политике Републикe Македоније, Удружења професионалних медијатора и арбитара у радним споровима Републике Македоније, Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Министарства за социјалну заштиту и омладину Републике Албаније, Министарства за јавно саветовање и социјални дијалог, Дирекције за социјални дијалог Румуније и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије.

Наведени Меморандум је потписан у сврху унапређења стручног усавршавања и сарадње међу телима одговорним за делотворну превенцију и решавање радних спорова и ради утврђивања услова под којима ће се стране даље договорити о сарадњи.

Кључни облици сарадње, уређени Меморандумом о сарадњи, између наведених тела су размена информација, документација и публикација о питањима који се односе на превенцију и решавање радних спорова, билатерално или мутилатерално ангажовање на изградњи капацитета, подизању свести и активностима обуке о питањима која се односе на превенцију и решавање радних спорова, као и размена знања , добре праксе, искуства и стручњака у релевантним предметима.

Меморандумом је предвиђено да ће ступити на снагу даном потписивања истог од стране свих одговорних тела и трајаће све до раскида у складу са условима садржаним у Меморандуму.

Прочитајте више