03-Milica Radivojevic

Radivojević Milica

Ime i prezime Milica Radivojević, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418, 063/819-4-137
Elektronska adresa milica.radivojevic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Advokat, 32250 Ivanjica,
Njegoševa br. 2
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre „Unapređivanje znanja i veština miritelja i arbitara“, Obuka sprovedena od strane predstavnika Komisije za radne odnose Republike Irske, februar 2010, Beograd.
I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova