34-Zorica Radovic

Radović Zorica

Ime i prezime Zorica Radović, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa zorica.radovic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
-Obrazovni seminar „Mirno rešavanje radnih sporova u kontekstu tržišne ekonomije, Obezbeđivanje socijalnog mira u Srbiji“, u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR), Komisije za radne odnose Irske i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije (2005)
– Seminar „Inicijative za poboljšanje medijatorskih/miriteljskih veština u rešavanju radnih sporova u kontekstu svetske ekonomske krize“, u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR), Komisije za radne odnose Irske i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije (2009)