Kontakt

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Adresa: Makedonska br.4, 11000 Beograd
telefon/faks: 011/3131-416; 011/3131-418
Pib: 103670051
Matični broj: 17595610
mejl: kabinet@ramrrs.gov.rs

Zgrada nema obezbeđen prilaz za osobe sa invaliditetom. Molimo vas da se obratite portiru u prizemlju zgrade, koji će pozvati nekog od službenika agencije da dođe do vas.

Direktor

Mile Radivojević
telefon: 011/3131-418
mejl: kabinet@ramrrs.gov.rs

Zamenik direktora

mr Ivica Lazović
telefon: 011/3131-418
mejl: kabinet@ramrrs.gov.rs

Pravna služba:

Olga Kićanović, samostalni savetnik
telefon: 011/3131-417
mejl: olga.kicanovic@ramrrs.gov.rs

Finansijska služba:

Marina Čukanović, mlađi saradnik
telefon: 011/3149-838
mejl: mcukanovic@ramrrs.gov.rs

Jelena Vidojević, mlađi saradnik
telefon:011/3149-838
mejl:jvidojevic@ramrrs.gov.rs