Pitajte agenciju

Postavite pitanjе

Pitanje možete postaviti slanjem emaila na kabinet@ramrrs.gov.rs

Pitanje možete postaviti i slanjem SMS poruke na br. 064/89-000-76. Pored postavljenog pitanja, u sadržaju SMS poruke potrebno je navesti e-mail ili poštansku adresu, na koju će agencija u najkraćem roku dostaviti odgovor.