Буџет

Извршење буџета по месецима у 2017. години

Извршење буџета – јануар
Извршење буџета – фебруар
Извршење буџета – март
Извршење буџета – април
Извршење буџета – мај
Извршење буџета – јун
Извршење буџета – август

Извршење буџета по месецима у 2016. години

Извршење буџета – јануар
Извршење буџета – фебруар
Извршење буџета – март
Извршење буџета – април
Извршење буџета – мај
Извршење буџета – јун
Извршење буџета – јул
Извршење буџета – август
Извршење буџета – септембар
Извршење буџета – октобар
Извршење буџета – новембар
Извршење буџета – децембар

Извршење буџета по месецима у 2015. години

Извршење буџета – јануар
Извршење буџета – фебруар
Извршење буџета – март
Извршење буџета – април
Извршење буџета – мaj
Извршење буџета – јун
Извршење буџета – јул
Извршење буџета – август
Извршење буџета – септембар
Извршење буџета – октобар
Извршење буџета – новембар
Извршење буџета – децембар

Финансијски план

Финансијски план за 2015
Финансијски план за 2016