Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Одлука о обустави набавке нале вредности

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

План јавних набавки за 2015 годину
Word copy 

План набавки за 2015 годину на које се закон не примењује
Word copy 

План јавних набавки за 2016 годину
Word copy 

План набавки за 2016 годину на које се закон не примењује
Word copy