Javne nabavke

Obaveštenje i zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku male vrednosti

Konkursna dokumentacija za nabavku male vrednosti

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku male vrednosti

Konkursna dokumentacija za nabavku male vrednosti

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU Word copy 

PLAN NABAVKI ZA 2015 GODINU NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE Word copy 

Plan javnih nabavki za 2016 godinu
Word copy 

Plan javnig nabavki za 2016 godinu na koje se zakon ne primenjuje
Word copy