Јавне расправе

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба

Образац за коментаре на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба