Препорука

Word copy

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, је дана 29. јула 2015. године, донела Закључак, којим се препоручује јавном сектору, односно свим установама и институцијама које се финансирају из буџета, да све колективне и индивидуалне радне спорове решавају посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, ради уштеде буџетских средстава кроз смањења броја радних спорова пред судовима.