Preporuka

Word copy

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je dana 29. jula 2015. godine, donela Zaključak, kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, radi uštede budžetskih sredstava kroz smanjenja broja radnih sporova pred sudovima.