Колективни уговори

Посебан колективни уговор за основне и средње школе

Посебан колективни уговор за државне органе

Посебан колективни уговор за полицију

Посебан колективни уговор путари

Посебан колективни уговор социјална заштита

Посебан колективни уговор у култури

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности Града Београда

Посебан колективни уговор здравство

Колективни уговор акционарског друштва за ваздушни саобраћај „AIR SERBIA“ Београд