Конвенције

МОР 2
МОР 3
МОР 8 Конвенција о накнади за незапосленост у случају губитка због бродолома, 1920
МОР 9 Конвенција о намештењу морнара, 1920
МОР 11 Конвенција о правима удруживања и коалирања пољопривредних радника, 1921
МОР 12
МОР 13 Конвенција о употреби оловног белила у бојадисању, 1921
МОР 14 Конвенција о недељном одмору (индустрија)
МОР 17 Конвенција о обештећењу несрећних случајева при раду, 1925
МОР 18 Конвенција о обештећењу због обољења од професионалних болести, 1925
МОР 19 Конвенција о једнаком третману страних и домаћих радника у погледу обештећења несрећних случајева при раду, 1925
МОР 22 Конвенција о уговору о најму морнара, 1926
МОР 23 Конвенција о репатријацији морнара поморске пловидбе
МОР 23
МОР 24 Конвенција о осигурању за случај болести индустријских и трговачких радника и домаће послуге, 1927
МОР 25 Конвенција о осигурања за случај болести пољопривредних радника, 1927
МОР 27 Конвенција о назначавању тежине на велликим колетима која се преносе ладјом
МОР 29 Конвенција о принудном раду, 1930
МОР 32
МОР 45 Конвенција о запошљавању жена на подземним радовима у рудницима свих категорија, 1935
МОР 48 Конвенција о очувању права радника миграната из осигурања за случај изнемоглости, старости и смрти
МОР 53 Конвенција о стручној способности заповедника, послодаваца, старешина и официра на трговачким поморским бродовима, 1936
МОР 69 Конвенција која се односи на диплому способности бродских кувара, 1946
МОР 73 Конвенција о обавезном лекарском прегледу пре запослења на одређеним поморским бродовима, 1946
МОР 74 Конвенција која се односи на сведоџбе о способности квалификованог морнара, 1946
МОР 80 Конвенција о делимичној ревизији конвенција усвојених од стране Опште коференције МОР-а на 28 рвих заседања, 1946
МОР 81
МОР 87 Конвенција о синдикалним слободама и заштити синдикалних права, 1948
МОР 88 Конвенција о служби за запошљавање, 1948
МОР 89 Конвенција о ноћном раду жена у индустријским предузећима, 1948
МОР 90 Конвенција о ноћном раду деце у индустрији, 1948
МОР 91 Конвенција о плаћеном одмору помораца, 1949
МОР 92 Конвенција о смештају посаде на поморском броду, 1949
МОР 97 Конвенција о миграцији у циљу запошљавања, 1949
МОР 98 Конвенција о правима радника на организовање и колективне преговоре, 1949
МОР 100 Конвенција о једнакости награђивања мушке и женске радне снаге, 1951
МОР 102 Конвенција о минималној норми социјалног обезбеђења, 1952
МОР 103 Конвенција о заштити материнства, 1952
МОР 105 Конвенција о укидању принудног рада, 1957
МОР 106 Конвенција о недељном одмору ( трговина и бирои), 1957
МОР 111 Конвенција која се односи на дискриминацију ( запошљавање и занимање), 1958
МОР 113 Конвенција која се односи на лекарско уверење о способности за рад на поморским рибарским бродовима, 1959
МОР 114 Конвенција која се односи на уговор о запослењу рибара, 1959
МОР 119 Конвенција о заштити машина, 1963
МОР 121 Конвенција о давањима за случај несреће на послу и професионалних болести, 1964
МОР 122 Конвенција о политици запошљавања, 1964
МОР 126 Конвенција о смештају на рибарским бродовима, 1969
МОР 129 Конвенција о инспекцији рада у пољопривреди, 1969
МОР 131 Конвенција о утврдјивању минималних плата, 1970
МОР 132 Конвенција о плаћеном годишњем одмору, 1970
МОР 135 Конвенција о радничким представницима, 1971
МОР 136 Конвенција о заштити од опасности тровања бензолом, 1971
МОР 138 Конвенција о минималним годинама за запошљавање, 1973
МОР 139 Конвенција о професионалном раку, 1974
МОР 140 Конвенција о плаћеном одсуству за образовне сврхе, 1974
МОР 142 Конвенција о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса, 1975
МОР 143 Конвенција о миграцијама у условима злоупотребе и унапређењу једнаких могућности и третмана радника миграната, 1975
МОР 144 Конвенција о трипартитним консултацијама (међународни стандарди рада), 1976
МОР 148 Конвенција о заштити радника од професионалних ризика у радној средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијом, 1977
МОР 155 Конвенција о безбедности здравља на раду, 1981
МОР 156 Конвенција о радницима са породичним обавезама, 1981
МОР 158 Конвенција о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982
МОР 159 Конвенција о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида,1983
МОР 161 Конвенција о службама заштите здравља на раду,1985
МОР 162 Конвенција о азбесту, 1986
МОР 167 Конвенција о безбедноси и здрављу у градјевинарству
МОР 182 Конвенција о најгорим облицима дечијег рада, 1999
МОР 183 Конвенција о заштити материнства, 2000
МОР 187 конвенција о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду