10дец

Субрегионална трипартитна конференција у Tорину

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Дејан Костић боравиће у Торину у Италији, на позив Међународне организације рада, у саставу петочлане делегације, коју чине социјални партнери, ради учешћа на Субрегионалној трипартитној конференцији за јачање ...

Прочитајте више
03дец

Сусрет студената Правног факултета у Агенцији

Већ трећу годину за редом, организован је сусрет студената Правног факултета Универзитета у Београду у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, где је пред 40 студената презентован рад Агенције, уз посебан осврт на нови институт радног права Злостављање на рад...

Прочитајте више
01окт

Јавни конкурс за избор миритеља и арбитара

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова ( „Сл. гласник РС“, бр. 125/04, 104/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за избор миритеља и арбитара на период од 4 године, почев од дана доношења Одлуке о избору....

Прочитајте више
09мај

Нов приступ решавању спорова поводом злостављања на раду

Два спора поводом злостављања на раду, у Клиничком центру Србије, решена су арбитражним решењима (правоснажним и извршним, сходно члану 36. ЗМРРС), засновним на СПОРАЗУМУ свих учесника у поступку – подносиоца предлога за заштиту од злостављања, лица које се терети за злоста...

Прочитајте више
15апр

Предавање о мобингу на Правном факултету у Крагујевцу

Предавање – „Мирно решавање радних спорова“ са посебним освртом на мобинг, одржано је на Правном факултету у Крагујевцу 29.04.2013. године са почетком у 12 часова. Предавачи, а уједно и гости Правног факултета у Крагујевцу били су Дејан Костић, директор Републичке агенције ...

Прочитајте више
24дец

Традиционални сусрети са студентима права Правног факултета Универзитета у Београду

Сада већ традиционално дружење студената четврте године права са запосленима Агенције одржано је и ове године 4. децембра. Више од 70 студената имало је прилику да се упозна са радом Агенције, да чују нешто више о злостављању на раду и да кроз разговор добију одговоре на ...

Прочитајте више
24нов

Прекинут штрајк у „Керамика” АД Младеновац ангажовањем Агенције

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у „Керамика” АД Младеновац, односно да оконча штрајк запослених усвајањем Препоруке која решава проблеме који су узроковали обуставу рада. Препорука је потписана 1...

Прочитајте више
24окт

Споразум у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ у Зрењанину. Предмет спора је била примена Колективног уговора у делу који регулише исплату трошкова за долазак и одлазак са рад...

Прочитајте више
24авг

Остварено право на јубиларне награде запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара

Ангажовањем арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решен је спор око исплате јубиларних награда за 8 запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара.Овим решењем арбитра отворила се могућност остваривања права из радног односа за све запослене ...

Прочитајте више
08авг

Решење колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова ангажовањем миритеља проф.др. Живка Кулића успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, између послодавца и Јединствене синдикалне организације ЈАТ-а, Јединствене си...

Прочитајте више
29јун

Успешно решење поступака мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара усвајањем Препоруке одбора за мирење. Спор настао због заштите права на синдикално организовање и деловање окончан је Споразумом послода...

Прочитајте више
20апр

Решење поступака мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“, закључењем Колктивног Уговора код послодавца. У току су колективни радни спорови у РТБ БОР-ГРУПА РББ БОР, Ј.П. Топлификација ...

Прочитајте више
02феб

Активно учествовање у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова у склопу своје надлежности, активно је учествовала у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије....

Прочитајте више
30нов

Интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова своје услуге је учинила доступним и у форми електронских образаца, тако да је могуће интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију, путем Е ПОРТАЛА државне управe www.euprava.gov.rs. Цео поступак подношења п...

Прочитајте више
06јул

Одржана обука миритеља и арбитара Републике Српске

На предлог међународне организације рада (ИЛО), а као најуспешнијa агенција у региону, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је  6. и 7. јула 2010. године обуку за миритеље и арбитаре Републике Српске. Обуку је извршила трочлана делегација из Репу...

Прочитајте више
15мај

МОР одржао обуку миритеља и арбитара

Српски стручњаци по европским стандардима Комисија Социјално-економског савета одабрала је 37 миритеља и 31 арбитра, стручњака из области радног права, који су у периоду од 11. до 14. маја похађали обуку вештине мирења, медијације и арбитраже. Предавачи су, по други пу...

Прочитајте више
21апр

Потписан је споразум између представника послодаваца и синдиката у компанији „Књаз Милош“ из Аранђеловца

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у свом досадашњем раду успешно решила преко 3668 индивидуалних, преко 43 колективних радних спорова, од чега је 30 од општег интереса. Дана 21.04.2010. године потписан је споразум између представника послодаваца и с...

Прочитајте више