25 дец

Трећи интерактивни семинар у 2017. години

Трећи семинар у 2017. години

Трећи интерактивни семинар намењен миритељима и арбитрима на тему индивидуалних радних спорова и праксе у решавању истих, планиран у оквиру Програма посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2017. годину, одржан је 22. децембра 2017. године, са почетком у 09:30 часова, у Београду у Палати „Србија“, свечана сала 368 (Плава сала), на трећем спрату источног крила зграде.

Семинар је организован у циљу даљег професионалног развоја миритеља и арбитара у области индивидуалних радних спорова што је битан предуслов за ефикасно функционисање радноправне заштите, као и ради уједначавања праксе.

Након регистрације учесника као и уводних излагања помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бојане Станић и директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, предавање на тему „Судска пракса у области индивидуалних радних спорова“ одржала је судија Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда у Београду. Судија Првог основног суда у Београду, одељења радних спорова, Мирјана Илић Михајловић је говорила на тему „Пракса Првог основног суда у области радних спорова“, а затим је судија Драгана Илчић, из извршног одељења Првог основног суда у Београду, говорила на тему „Судска пракса у области извршења и подобност исправе за извршење“. На крају су одржане две презентације, презентација електронске базе података Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и презентација андроид и iOS апликације Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у оквиру које се налази и „Online“ курс као и Приручник добрих пракси мирног решавања радних спорова.

Посебна важност ових обука је у чињеници да представља догађај који окупља миритеље и арбитре и омогућава им непосредну размену релевантних искустава и стварање услова за интезивнију сарадњу.

Прочитајте више
20 дец

Активности поводом решавања спора ЈП „Пошта Србије“ и Самосталног синдиката поштанских радника

Поводом тренутне ситуације у ЈП „Пошта Србије“, односно привременог удаљења појединих запослених са рада и најављених синдикалних активности Самосталног синдиката поштанских радника, а у духу мирног решавања радног спора, одржано је више састанака са циљем решавања спора на социјално одговоран начин.

На састанцима је постигнута сагласност око начина превазилажења наведене ситуације. Тим поводом, најављено је предузимање конкретних мера у циљу враћања запослених на рад, односно одустајања од најављених протестних окупљања.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је пружила институционалну подршку и допринос решавању наведеног радног спора, кроз развијање културе дијалога и међусобног уважавања социјалних партнера.

Прочитајте више
12 дец

Окончан колективни радни спор у Дому здравља у Горњем Милановцу

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 30. новембра 2017. године потписан је Споразум о мирном решавању колективног радног спора у Дому здравља у Горњем Милановцу, који је решен у року од 5 дана, после свега два састанка Одбора за мирење.

У Дому здравља у Горњем Милановцу колективни радни спор поводом примене Посебног колективног уговора покренуо је Синдикат здравства и социјалне заштите „Слога“. Предмет спора били су услови рада синиката, права синдикалних представника и права запослених у Дому здравља Горњи Милановац.

Поступајући миритељ Агенције Драгана Милетић је већ након другог састанка Одбора за мирење постигла сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што су в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац Александар Чивовић и председница Удружених синдиката „Слога“ Дивна Симовић Шијаковић потписали Споразум о мирном решавању колективног радног спора.

Представници послодавца Дома здравља Горњи Милановац и Синдиката здравства и социјалне заштите „Слога“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

Прочитајте више
08 дец

Представљени резултати пројекта „Социјални партнери заједно за повећање видљивости вансудске заштите радних права – мирно решавање радних спорова“

На завршној конференцији пројекта „Социјални партнери заједно за повећање видљивости вансудске заштите радних права – мирно решавање радних спорова“, која је одржана 07. децембра 2017. године у Београду у Хотелу „Србија“, представљени су резултати овог пројекта који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатима „НЕЗАВИСНОСТ“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Циљ конференције је био да се, поред представљања резултата пројекта, укаже и на значај институтa мирног решавања радних спорова и његове предности у односу на судско решавање спорова и значај измена Закона о мирном решавању радних спорова.

Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова су у оквиру овог пројекта током 2017. године одржали више радионица, на којима је циљ био да се поступак пред Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, кроз презентацију рада Агенције и симулацију поступка мирног решавања радног спора. На наведени начин, социјални партнери су стекли увид у процес мирног решавања радног спора и његове практичне предности. Радионице су одржане у Вршцу 6. октобра, Крагујевцу 20. октобра, Краљеву 3. новембра и Ужицу 17. новембра 2017. године.

На конференцији је представљен „Оn line“ курс за послодавце, који се може погледати на следећем линку: www.mrrs.rs. Циљ овог курса је да се кроз кратку видео презентацију упознамо са решавањем спорова пред Агенцијом. Након одгледане презентације може се урадити кратак „Оn line“ тест у циљу провере стеченог знања кроз овај курс.

Представљена је и апликација за smart мобилне телефоне, која има за циљ да олакша размену информација за све заинтерсоване стране, за грађане кроз могућност постављања питања и покретања поступка путем мобилног телефона, али и за миритеље и арбитре кроз стручни форум у циљу уједначavawa pраксе. Апликација ће до краја године моћи да се преузме са „Google Play Store“ и „App Store“.

Представљен је и Приручник о добрим праксама у мирном решавању радних спорова у коме је представљена пракса и искуство у мирном решавању индивидуалних и колективних радних спорова кроз искуства социјалних партнера, Агенције и посебно кроз практична искуства миритељ и арбитара.

Конференцију је отворио Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а о резултатима пројекта говорили су Миодраг Недељковић, извршни директор ИДЦ-а, Оливера Степановић из Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), затим Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, Душко Вуковић, потпредседник већа СССС и Дејан Титовић, члан ИО УГС „Независност“.

Ивица Лазовић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова представио је искуства са одржаних радионица. Чланови трипартитног експертског тима: Слађана Киковић из УГС „Независност“, Нађа Гојовић из СССС и Светлана Будимчевић из Уније послодаваца Србије презентовали су предности овог Пројекта којим је промовисано мирно решавање радних спорова. Данијела Коштан Ковачевић, арбитар и миритељ је изнела своје утиске и искуства са одржаних радионица.

Прочитајте више
27 нов

Изабрани миритељи и арбитри

На конкурс за избор миритеља и арбитара, за који је рок за подношење пријава истекао 7. новембра 2017. године, пристигло је укупно 68 благовремених пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитре.

Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

 1. Емила Спасојевић
 2. Радмила Симовић
 3. Нада Црња
 4. Вера Кондић
 5. Слађана Глигорић
 6. Јесенка Чворо
 7. Бојан Урдаревић
 8. Александра Бранковић
 9. Мирјана Тубин Симић

Следећи кандидати за миритеље и арбитре:

 1. Предраг Петровић
 2. Јелена Глушчевић
 3. Сенад Јашаревић
 4. Радован Безбрадица
 5. Милица Радивојевић
 6. Владимир Матић
 7. Драгана Милетић
 8. Миљко Ваљаревић
 9. Верица Хрнчјар
 10. Данка Јаћимовић
 11. Маја Кривокапић
 12. Дејана Спасојевић Иванчић
 13. Милун Петковић
 14. Љиљана Томић Коџић
 15. Милан Крстић
 16. Јасмина Чутурило
 17. Милош Станојчић
 18. Јасна Весић
 19. Зоран Радуловић
 20. Весна Стојановић
 21. Денис Мурић
 22. Јелена Стојилковић
 23. Јасна Лазовић
 24. Данијела Коштан Ковачевић
 25. Катарина Николић
 26. Јасмина Томковић Смиљанић
 27. Слађана Петровић
 28. Зорица Радовић
 29. Наташа Завођа
 30. Јовица Рашета
 31. Игор Кокановић
 32. Слађана Андрић
 33. Снежана Божић
 34. Горан Обрадовић

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и послатој пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.

На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

Прочитајте више
20 нов

Престанак разлога за штрајк у ЈП ПТТ Саобраћаја „СРБИЈА“

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Одбор за мирење, којим је председавао миритељ Агенције доц. др Бојан Урдаревић, дошао је до Препоруке о начину решења колективног радног спора у ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“, након чега су престали разлози за почетак штрајка, најављен за 20. новембар.

Два репрезентативна синдиката, Синдикати ПТТ Србије и Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ независност, донели су Одлуку о ступању у штрајк, који је најављен за 20. новембар 2017. године.

Наведени синдикати су истовремено покренули поступак пред Агенцијом, а послодавац се сагласио да се спор решава мирним путем. Стране су се споразумеле и око избора миритеља. Већ након прве расправе на којој је постигнут висок степен разумевања и толеранције, дошло се до Препоруке о начину решења колективног радног спора, због које су престали разлози за почетак штрајка.

Представници Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ Независност, као и пословодство у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

Прочитајте више
07 нов

Посредством Агенције окончан штрајк у „Гумопластици“ Бујановац

Дана 24.10.2017. године Синдикат „Независност“ д.о.о. „Гумопластика“ Бујановац донео је Одлуку о ступању у штрајк са почетком штрајка од 31.10.2017. године. Истом Одлуком су утврђени штајкачки захтеви и то: да се пониште решења о промени радних места двојице запослених, да се исплати заостала зарада запосленима и исплате заостали трошкови превоза, да се обезбеди грејање у производном погону, те да се у поступак приватизације и поступак социјалног програма укључи повереништво синдиката.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 31.10.2017. године контактирала стране у спору које су прихватиле да се покрене поступак мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређен проф. др Живко Кулић. Након обављеног разговора са странама у спору, миритељ је заказао прву расправу за понедељак 06.11.2017. године у просторијама послодавца.

На првој расправи је формиран Одбор за мирење, у складу са Законом, који су чинили миритељ проф. др Живко Кулић, представник синдиката Славољуб Ристић и представник послодавца Дејан Стојановић. Након одржавања расправе, донета је Препорука о начину решавања колективног радног спора, на основу које је закључен Споразум између синдиката и послодавца о начину решавања колективног радног спора истог дана.

Наведеним Споразумом су обухваћени сви штрајкачи захтеви, те је штрајк обустављен након успешног поступка мирења и постизања компромиса дана 06.11.2017. године, а запослени су наставили са радом од првог наредног радног дана.

Прочитајте више
03 нов

Потписан Меморандум о разумевању између одговорних тела задужених за алтернативно решавање радних спорова у региону

Дана 02. новембра 2017. године у Подгорици на Субрегионалној конференцији Међународне организације рада за професионалне миритеље у региону, потписан је Меморандум о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова између Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске – Босна и Херцеговина, Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске, Министарства рада и социјалне политике Републикe Македоније, Удружења професионалних медијатора и арбитара у радним споровима Републике Македоније, Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Министарства за социјалну заштиту и омладину Републике Албаније, Министарства за јавно саветовање и социјални дијалог, Дирекције за социјални дијалог Румуније и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије.

Наведени Меморандум је потписан у сврху унапређења стручног усавршавања и сарадње међу телима одговорним за делотворну превенцију и решавање радних спорова и ради утврђивања услова под којима ће се стране даље договорити о сарадњи.

Кључни облици сарадње, уређени Меморандумом о сарадњи, између наведених тела су размена информација, документација и публикација о питањима који се односе на превенцију и решавање радних спорова, билатерално или мутилатерално ангажовање на изградњи капацитета, подизању свести и активностима обуке о питањима која се односе на превенцију и решавање радних спорова, као и размена знања , добре праксе, искуства и стручњака у релевантним предметима.

Меморандумом је предвиђено да ће ступити на снагу даном потписивања истог од стране свих одговорних тела и трајаће све до раскида у складу са условима садржаним у Меморандуму.

Прочитајте више
31 окт

Препорука Владе Републике Србије

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, је дана 26. октобра 2017. године, донела Закључак, којим се препоручује државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање, као и јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштвима капитала чији је оснивач јавно предузеће да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.

Такође, Влада је дала препоруку овлашћеним представницима наведених институција да информишу своје представнике у колективном преговарању о могућности уношења клаузуле у колективне уговоре, да радне спорове решавају у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.

Основни разлог за доношење овог закључка је потреба за упућивањем препоруке државним органима, да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са Законом о мирном решавању радних спорова чиме би се остварила уштеда буџетских средстава кроз превенцију колективних радних спорова и смањења броја ових спорова пред судовима.

Велики број колективних уговора закључен је на три године у периоду од јула 2014. године до јануара 2015. години, а који управо истиче, те се тренутно воде и водиће се колективни преговори у циљу закључења колективних уговора са новим периодом важења.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 16. Закона о мирном решавању радних спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању, који у поступку колективног преговарања присуствује преговорима, указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим прописом и пружа стручну и другу помоћ учесницима чиме се доприноси квалитету текста колективних уговора. Такође, колективни уговори садрже одредбе о начинима решавања радних спорова, где се често дешава да није препозната па самим тим и уговорена могућност решавања радних спорова у складу са законом којим се регулише област мирног решавања спорова, а што касније често резултира скупим судским поступцима најчешће на терет буџета Републике Србије. Овом препоруком, растеретиће се судови и оствариће се уштеде буџетских средства Републике Србије.

Овај Закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 96/2017 од 27. октобра 2017. године.

Прочитајте више
23 окт

ЈАВНИ ОГЛАС за избор миритеља и арбитара

I Услови:

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у области
радних односа;
3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;
4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

II Докази који се прилажу на јавни оглас:

– пријава са биографијом;
– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом образовању;
– радна књижица;
– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редован
професор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);
– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас:

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:

Драгана Андоновска телефон 011/31-31-418 и 31-31-416.

V У изборном поступку проверава се познавање:

Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором.

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у листу „Вечерњим новостима“.

VII Трајање мандата:

Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.

VIII Место ангажовања:

Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.

IX Рок за спровођење изборног поступка:

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова, на адреси www.ramrrs.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на огласној табли Агенције и листу „Вечерње новости“.

Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни оглас подносе само пријаву.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Прочитајте више