SOS Мобинг

У складу са делокругом рада, а након свеобухватне анализе стања у области радних односа, Републичка агенција за мирно решавање радних  спорова уводи нову услугу СОС МОБИНГ.

Ова услуга је заједнички пројекат Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова а настала је као последица недовољне информисаности како запослених тако и послодаваца о одредбама Закона о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010). Иако је Закон у примени непуних шест година, показало се да запослени и послодавци и поред јасно предвиђених правила понашања, која су регулисана Правилником о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 62/2010), немају све потребне информације о овој појави.

Подизањем свести и знања о превенцији и заштити од злостављања на раду, следећи јасна правила законодавца, постићи ће се обострано прихватљиви ефекти који ће допринети бољој радној атмосфери, већој продуктивности запослених, а самим тим бољим резултатима рада и већим профитом за послодавце.

Позивањем бесплатног броја 0800-300-601 и бирањем одговарајућег тастера од 1 до 5, грађани ће добити тачне информације о томе шта је мобинг и које радње подразумева, који модели заштите од мобинга у правном систему Републике Србије постоје, односно више информација о обавезном поступку посредовања код послодавца, затим судском поступку и поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Притиском тастера 0 предвиђена је могућност да се у директној комуникацији са правном службом Агенције поразговара о конкретној ситуацији.