Корисне информације

Јавне набавке

07. 03. 2017.

Информације, обавештења и документација у вези са Јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује:

План јавних набавки за 2019. годину

 1. План јавних набавки за 2019. годину

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга развоја корисничких апликација М1/2019

 1. Конкурсна документације за јавну набавку
 2. Позив за подношење понуде
 3. Одлука о додели уговора
 4. Одлука о измени одлуке о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору

 

План јавних набавки за 2018. годину

 1. План јавних набавки 2018. година

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампања за потребе Републичке агенције за мирно решавање радних спорова – М1.

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА М1 2018
 2. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ М1 2018
 3. Одговори M1 2018. год.
 4. Одлука о додели уговора M1 2018.
 5. Обавештење о закљученом уговору М1