Korisne informacije

Javne nabavke

07. 03. 2017.

Informacije, obaveštenja i dokumentacija u vezi sa Javnim nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje:

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 1. Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga razvoja korisničkih aplikacija M1/2019

 1. Konkursna dokumentacije za javnu nabavku
 2. Poziv za podnošenje ponude
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 1. Plan javnih nabavki 2018. godina

 

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga štampanja za potrebe Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova – M1.

 1. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA M1 2018
 2. IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE M1 2018
 3. Odgovori M1 2018. god.
 4. Odluka o dodeli ugovora M1 2018.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru M1