Својство миритеља, односно арбитра стиче се даном уписа у Именик. На основу одлуке о избору миритеља, односно арбитра директор Агенције доноси решење о упису у Именик. Решење садржи име, презиме, адресу и стручну спрему миритеља, односно арбитра.

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
141

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jasmina.tomkovicsmiljanic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
166

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jasmina.cuturilo@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
167

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jasna.vesic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011-3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
132

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jasna.lazovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
164

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jelena.gluscevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
110

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jelena.stojilkovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
162

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jesenka.cvoro@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-416

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
142

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
jovica.raseta@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
109

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
ljiljana.tomickodzic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
156

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
aleksandra.calic.boskovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
111

Број решења уписа у именик
112 – 01 – 4 / 2013 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
аleksandra.branković@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
161

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
ankica.kurjacki@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
101

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
bojan.urdarevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
155

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
bojana.potezica@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ
Број идентификационог документа
128

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
vera.kondic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
126

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
verica.hrncjar@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
168

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
vesna.stojanovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011-3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
137

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
vladimir.matic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
160

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
goran.kljajic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
134

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
goran.obradovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
106

Број решења уписа у именик
112 – 01 – 6 / 2012 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
danilo.roncevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
136

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
danijela.kostankovacevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
102

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
danka.jacimovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
169

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
denis.muric@ramrrs.gov.rs

Телефон
3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
119

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
dejana.spasojevicivancic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
105

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
dragana.miletic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
158

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
drasko.velickovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
139

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
еmila.spasojevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
138

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
zoran.radulovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
108

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
zorica.radovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
113

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
igor.kokanovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
143

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
katarina.nikolic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
159

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
kristina.blazic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
125

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
maja.krivokapic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
165

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
milan.krstic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011-3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
135

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
milica.radivojevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
124

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
milos.stanojcic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
116

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
milun.petkovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
163

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
mirjana.tubinsimic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011-3131-417

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
144

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
miljko.valjarevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ
Број идентификационог документа
145

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
nada.crnja@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
157

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
natasa.arsic.jelic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
146

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
natasa.zavodja@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
122

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
predrag.petrovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
129

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
radmila.simovic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
127

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
radovan.bezbradica@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
154

Број решења уписа у именик
119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
ruzica.erceg@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
115

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
senad.jasarevic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
103

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
sladjana.andric@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Број идентификационог документа
117

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
sladjana.gligoric@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
107

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
petrovic.sladjana@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
131

Број решења уписа у именик
119-01-11/2017-01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
snezana.bozic@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Миритељ и арбитар
Број идентификационог документа
112

Број решења уписа у именик
112 – 01 – 6 / 2012 – 01

Датум решења уписа у именик


Датум престанка важења мандата


Електронска пошта
srdjan.dobrica@ramrrs.gov.rs

Телефон
011/3131-418

Адреса
Македонска бр. 4, 11000 Београд

Више информација

Ко су миритељи и арбитри?

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у области радних односа;

3) да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;

4) да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред услова из става 1. овог члана, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

Како се бирају миритељи и арбитри?

Избор миритеља и арбитара врши се путем јавног огласа који објављује Агенција.

Избор између пријављених кандидата врши Комисија за избор миритеља и арбитара.

Комисију чине два представника Владе, два представника репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије и два представника репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије.

Представнике Владе именује Влада, а представнике синдиката и удружења послодаваца именује социјално-економски савет основан за територију Републике Србије, на предлог репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца – Комисија бира председника из реда својих чланова.

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија доноси у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука се сматра донетом ако за њу гласа двотрећинска већина чланова Комисије.

Одлука је коначна и против ње може да се покрене управни спор, у складу са законом.

Дужности и права миритеља и арбитара

Миритељ и арбитар су дужни да поступају савесно и по свом најбољем знању, у циљу решавања спора између страна у спору.

Миритељ и арбитар су дужни да се стручно усавршавају.

Трајање мандата миритеља и арбитара

Миритељ и арбитар се бирају на четири године и могу бити поново изабрани.

Рок се рачуна од дана коначности одлуке о избору.

Изузеће миритеља и арбитара

Страна у спору може директору Агенције да поднесе захтев за изузеће миритеља, односно арбитра, и то:

  1. ако заступа неку од страна у спору, или је у последњих пет година заступао неку од страна у спору;
  2. ако је сродник по крви у правој линији до било ког степена, а у побочној линији до четвртог степена неке од страна у спору, односно ако је брачни друг или сродник по тазбини до другог степена неке од страна у спору;
  3. ако је у радном или чланском односу са неком од страна у спору или је такав однос постојао у последње две године;
  4. ако је повезан са странама у спору на било који други начин који би могао да утиче на његову непристрасност.

Миритељ и арбитар по службеној дужности воде рачуна о разлозима за изузеће у току поступка и дужни су да о њима обавесте директора Агенције.

Директор Агенције одлучује о изузећу миритеља и арбитра по обавештењу миритеља, односно арбитра и на захтев стране у спору, у року од осам дана од сазнања за постојање разлога за изузеће.

У случају изузећа поступак мирног решавања радног спора наставља се избором новог миритеља, односно арбитра у складу са овим законом.