Агенција у медијима

Дневник – Не мора сваки проблем да заврши на суду

Да би што већи број послодаваца и запослених своје спорове решавао дијалогом, уместо тужбама пред судом, почео је рад на изменама и допунама Закона мирном решавању радних спорова. Радна група која ће дефинисати и прецизирати одредбе Закона у правцу стварања ефикаснијег система решавања радних спорова састављена је од представника Министарства за рад, синдиката и послодаваца.

Прочитајте цео текст на:
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/ne-mora-svaki-problem-da-zavrsi-na-sudu