Агенција у медијима

ЛИСТ ДНЕВНИК – На послу и болесни и малтретирани

Прошле године Агенцији за мирно решавање радних спорова радници су поднели 173 захтева за решавање индивидуалних спорова, а највећи број захтева односио се на злостављање на раду.

Прочитајте цео текст на:
https://www.dnevnik.rs/drustvo/na-poslu-i-bolesni-i-maltretirani