Агенција у медијима

Новости – Мирно решавање радних спорова повећано пет пута

Број радних спорова који су окончани „мирним путем“ уз посредовање миритеља или арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова повећан је чак пет пута у односу претходни период

Прочитајте цео текст на:
http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:654512-Мирно-решавање-радних-спорова-повећано-пет-пута