Агенција у медијима

РТВ – Штрајк скуп, а штрајк глађу незаконит

Агенција за мирно решавање радних спорова указује да би радници своје незадовољство према послодавцу најпре требало да покушају да реше мирним путем уз посредовање Агенције, а не да у старту прибегавају штрајку, поготову не штрајку глађу.

Прочитајте цео текст на:
http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/miritelji-strajk-skup-a-strajk-gladju-nezakonit_746468.html