Агенција у медијима

ТВ АС ШАБАЦ – Мирно решавање радних спорова

Republicka agencija za mirno resavanje radnih sporova sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i predstavnicima poslodavaca su organizovali sastanak na kojem je predstavljen projekat za mirno resavanje radnih sporova, kao i njihovo unapredjenje u praksi.

Прочитајте цео текст на:

Mirno resavanje radnih sporova

Republicka agencija za mirno resavanje radnih sporova sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i predstavnicima poslodavaca su organizovali sastanak na kojem je predstavljen projekat za mirno resavanje radnih sporova, kao i njihovo unapredjenje u praksi.

Posted by Televizija As Sabac on Montag, 9. November 2015