:: Početna strana
:: ћирилица
:: latinica    :: O nama

 

    :: Zakoni

 

    :: Uredbe i pravilnici

 

    :: Miritelji i arbitri

 

    :: Pokretanje postupka

 

    :: Novosti

 

    :: Primeri dobre prakse

 

    :: Agencija u medijima

 

    :: Najčešća pitanja

 

    :: Korisni linkovi

 

    :: Informator

 

    :: Kontakt

 

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova  

Agencija je osnovana Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“ 125/04, 104/09), po kome postupa i prva je institucionalizovana služba koja se bavi mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova. Obzirom da u Srbiji ne postoje radni sudovi, Agencija je jedina specijalizovana institucija koja bavi radnim pravom.

Nadležnost u individualnim sporovima su: otkaz ugovora o radu, ugovaranje i isplata minimalne zarade, zlostavljanje i diskriminacija na radu, naknada za ishranu, prevoz i regres i jubilarna nagrada (član 3 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova).

Nadležnost u kolektivnim sporovima su: zaključivanje, izmena, dopuna i primena kolektivnog ugovora i opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavaca i sindikata, ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje i delovanje, štrajk i ostvarivanje prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom (članu 2 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova).

Osnovno načelo vođenja postupka je dobrovoljnost. Odstupanje od načela dobrovoljnosti zastupljeno je samo u delatnostima od opšteg interesa, u kojim postoji obaveza obezbeđivanja minimuma procesa rada, shodno članu 18 Zakona.

Kako bi se obezbedila nepristrasnost i stručnost, konkurs za izbor miritelja i arbitara javno se oglašava, a izbor vrši šestočlana Komisija Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, nakon čega se objavljuje Lista izabranih miritelja i arbitara u „Sl.  Glasniku RS“.

CILJEVI AGENCIJE predstavljaju zajednički interes zaposlenih, poslodavaca i društva u celini:

  • besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke u roku od 30 dana okončavaju spor, u stručno vođenom postupku.
  • rasterećenje sudova, čime će se omogućiti pravično suđenje u razumnom roku, kao jedan od uslova za pridruživanje EU, a takođe je u interesu građana Srbije.
  • unapređenje socijalnog dijaloga, uz pomoć nepristrasnog i stručnog miritelja, koji pomaže socijalnim partnerima da harmonizuju odnose i dođu wo WIN-WIN rešenja.
  • prevencija i smanjenje broja štrajkova, što se ostvaruje aktivnom, kvalitetnom i blagovremenom saradnjom Agencije sa socijalnim partnerima, radi prevazilaženje nastalih problema.

    

Sajt je ažuriran  decembra 2014.

:: Početna strana :: O nama :: Zakoni :: Uredbe i pravilnici :: Miritelji i arbitri :: Obrazac :: Novosti :: Najčešća pitanja :: Korisni linkovi

Copyright © 2007 - Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. All rights reserved.| Optimizovano za Internet Explorer