NEWS DETAIL

B92 – Dupliran broj postupaka za mirno rešavanje radnih sporova

Građani u Srbiji u poslednje vreme sve više žele da mirnim putem, a ne pred sudom, reše svoje radne sporove, od mobinga do zlostavljanja na radu.

Read all: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=07&dd=03&nav_category=12&nav_id=1150763

Večernje novosti: Zakonom mire gazde i radnike

VIŠE od 40.000 radnih sporova trenutno se vodi pred srpskim sudovima, dok je za 10 godina rada Agencije za mirno rešavanje sporova, učešće miritelja i arbitara bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva. Za razliku od sudskog postupka koji se pokreće tužbom uz plaćanje takse, postupak pred agencijom je potpuno besplatan i ne zahteva angažovanje advokata.

Read all: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:605704-Zakonom-mire-gazde-i-radnike

Dnevnik – Ne mora svaki problem da završi na sudu

Da bi što veći broj poslodavaca i zaposlenih svoje sporove rešavao dijalogom, umesto tužbama pred sudom, počeo je rad na izmenama i dopunama Zakona mirnom rešavanju radnih sporova. Radna grupa koja će definisati i precizirati odredbe Zakona u pravcu stvaranja efikasnijeg sistema rešavanja radnih sporova sastavljena je od predstavnika Ministarstva za rad, sindikata i poslodavaca.

Read all: https://www.dnevnik.rs/ekonomija/ne-mora-svaki-problem-da-zavrsi-na-sudu

RTS 1: SOS mobing usluga

Ministarstvo RSZ: SOS mobing linija

Tanjug: Počela sa radom „SOS Mobing“ usluga

Read all: http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=241832

RTV – SOS telefon za žrtve mobinga

B92 – Država plaća rešenje spora radnika i poslodavca

Poslodavci i zaposleni bilo u javnom bilo u privatnom sektoru slabo koriste mogućnost za potpuno besplatno rešavanje svog radnog spora. Spor se rešava uz pomoć arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, što zbog neznanja, što zbog nedovoljne obaveštenosti o toj mogućnosti.

Read all: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=03&dd=06&nav_id=1104440

Politika – Poslodavci i zaposleni slabo koriste mogućnost mirnog rešavanja radnih sporova

Što zbog neznanja, što zbog nedovoljne obaveštenosti, poslodavci i zaposleni, bilo u javnom ili u privatnom sektoru, slabo koriste mogućnost za potpuno besplatno rešavanje svog radnog spora uz pomoć arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Naime, svi radni sporovi koji se tiču otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplate minimalne zarade, diskriminacije i zlostavljanja na radu, naknade troškova koji se odnose na ishranu u toku rada, dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade i isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odmora, mogu da se rešavaju uz pomoć nezavisnog arbitra.

Read all: http://www.politika.rs/scc/clanak/350614/Poslodavci-i-zaposleni-slabo-koriste-mogucnost-mirnog-resavanja-radnih-sporova

Deset godina rada – Mile Radivojević