Az Ügynökségről

A Munkaügyi Viták Békés Megoldásának Köztársasági Ügynöksége a Munkaügyi Viták Békés Megoldásáról szóló törvény alapján alakult ki, mint különálló szervezet a Szerbiai Köztársaság államigazgatási rendszerében, amely az egyéni és kollektív munkaügyi viták békés megoldásával foglalkozik. Az ügynökség az első specializált közintézmény, amely munkaügyi vitákkal foglalkozik.

Hatáskör

A Munkaügyi Viták Békés Megoldásának Köztársasági Ügynöksége hatáskörrel rendelkezik az egyéni és kollektív munkaügyi viták békés megoldásában.
Az egyéni munkaügyi vitának, amelyet az ügynökség törvény alapján megoldhat, a következők a vitatott kérdések:

 • - munkaszerződés felmondása, munkaidő;
 • - éves szabadság gyakorlása;
 • - fizetés / bér, bérkiegészítés és minimálbér kifizetése a törvény szerint;
 • - étkezési költségtérítés munkaidő alatt, munkából való odajárás és távozás, szabadság felhasználásának helyettesítése és más költségtérítések a törvény szerint;
 • - végkielégítés fizetése nyugdíjazás esetén, jubileumi jutalmak és más juttatások a törvény szerint;
 • - munkahelyi diszkrimináció és zaklatás.

Ezeket a vitákat eljárás keretében oldják meg, amelyben egy harmadik független fél (vitaarbitrátor) megfontolja az összes vita résztvevőjének érveit, majd végül döntést hoz, amely végleges, jogerős és végrehajtható.

A kollektív munkaügyi vitának, amelyet az ügynökség törvény alapján megoldhat, a következők a vitatott kérdések:
 • - kollektív szerződés megkötése, módosítása és / vagy kiegészítése;
 • - kollektív szerződés alkalmazása egészében vagy annak egyes rendelkezéseiben;
 • - a dolgozók, a munkáltatók és a szakszervezetek jogait, kötelezettségeit és felelősségét szabályozó általános rendelkezések alkalmazása;
 • - a szakszervezeti szerveződés és tevékenység, valamint a munkáltatóknál a szakszervezetek reprezentativitásának meghatározása;
 • - sztrájk;
 • - a dolgozók tájékoztatásának, konzultációjának és részvételének joga, a törvény szerint;
 • - a munkafolyamat minimális szintjének meghatározása, a törvény szerint.

Ezeket a vitákat egy békéltető bizottság előtt oldják meg, amelyet a vita résztvevői és egy harmadik független fél (békéltető) alkotnak, ahol a békéltető csak szakmai segítséget nyújt, és nincs döntési jogosultsága.

Az eljárás kezdeményezése

Az egyéni munkaügyi viták békés megoldásának köztársasági ügynökségénél a folyamatot egy eljáráskezdeményezési javaslattal kezdeményezik, amelyben feltüntetik a javaslattevő adatait, a folyamat másik féléről szóló adatokat és a vita tárgyát.

Az eljáráskezdeményezési javaslatot közvetlenül meg kell küldeni a Munkaügyi Viták Békés Megoldásának Köztársasági Ügynökségnek, személyesen, postai úton, e-mailben vagy faxon, a weboldalon megadott kapcsolati adatokon.

Miután megkapta a javaslatodat, az ügynökség továbbítja azt, kísérő levéllel és dokumentumokkal együtt, a másik félnek, aki öt munkanapon belül nyilatkozik a javaslatról.

Ha a másik fél elfogadja a javaslatot, az ügynökség igazgatója döntést hoz a békéltető vagy vitaarbitrátor kijelöléséről. A folyamat résztvevői választhatnak békéltetőt és vitaarbitrát az békéltetők és vitaarbitrátorok névjegyzékéből, és ha nincs egyetértés a választásban, az ügynökség igazgatója dönt.

Ha a folyamat másik résztvevője elutasítja a javaslatot, vagy nem válaszol a törvényes határidőn belül, az eljárást az eljárás felfüggesztéséről szóló döntéssel lezárták.

Az egyéni vitákban a vitaarbitrátor döntéssel zárja le az eljárást, amely végleges, jogerős és végrehajtható (nincs lehetőség fellebbezésre, és kötelezi a folyamat résztvevőit - kényszeren végrehajtható). Ha az eljárás egy vitaarbitrátor döntésével lezárult, a folyamat résztvevőinek nincs joguk ugyanazon alapon jogi eljárást folytatni, és az elégedetlen félnek joga van az egyeztető döntés semmissé nyilvánítására vonatkozó perindításra a törvény szerint.

A kollektív munkaügyi vitákban, ha megállapodás születik a vita tárgyáról, a Békéltető Bizottság (amelyet a vita résztvevői és a békéltető alkotnak) elfogadja a vita megoldására vonatkozó ajánlást. Ha a Bizottság nem hoz ajánlást a tárgyalás napjától számított törvényes határidőn belül, a békéltető kérhet ajánlást az egyik vita résztvevő kérésére. A vita résztvevői megállapodhatnak a vita megoldásáról az ajánlás alapján. Ha a vita tárgya a kollektív szerződés, a megállapodás a kollektív szerződés megkötésének, módosításának és / vagy kiegészítésének alapja lesz.

Az eljárást indíthatja és online eljárási javaslatot nyújthat be az Ügynökség weboldalán a következő linken: https://www.ramrrs.gov.rs/sr-cyr/pokretanje-postupka.