Despre Agentie

Agentia Republicana pentru Solutionarea Pacifica a Conflictelor de Munca a fost infiintata prin Legea privind solutionarea pacifica a conflictelor de munca ca o organizatie distincta in cadrul administratiei publice a Republicii Serbia, care se ocupa cu solutionarea pacifica a conflictelor individuale si colective de munca. Agentia este prima institutie publica specializata care se ocupa de conflictele de munca.

Competenta

Agentia Republicana pentru Solutionarea Pacifica a Conflictelor de Munca are competenta de a solutiona conflicte individuale si colective de munca.
Prin conflict individual de munca, pe care aceasta Agentie poate sa-l solutioneze conform legii, se inteleg conflictele referitoare la:

 • - rezilierea contractului individual de munca, programul de lucru;
 • - exercitarea dreptului la concediu anual;
 • - plata salariului, a indemnizatiei salariale si a salariului minim conform legii;
 • - plata indemnizatiei pentru masa pe durata muncii, pentru deplasarea la si de la locul de munca, a restitutiei pentru folosirea concediului anual si alte indemnizatii conform legii;
 • - plata indemnizatiei la incetarea raportului de munca pentru pensie, a primelor de aniversare si a altor plati conform legii;
 • - discriminare si hărțuire la locul de munca.

Aceste conflicte sunt solutionate printr-un proces in care o a treia parte independenta (arbitru) examineaza argumentele ambelor parti implicate si apoi emite o decizie care este finala, legala si executorie.

Prin conflict colectiv de munca, pe care aceasta Agentie poate sa-l solutioneze conform legii, se inteleg conflictele referitoare la:
 • - incheierea, modificarea si/sau completarea contractului colectiv de munca;
 • - aplicarea contractului colectiv de munca in intregime sau a anumitor sale prevederi;
 • - aplicarea actului normativ care reglementeaza drepturile, obligatiile si responsabilitatile angajatilor, angajatorilor si sindicatelor;
 • - exercitarea dreptului la organizare si actiune sindicala si exercitarea dreptului la determinarea reprezentativitatii sindicatelor la angajator;
 • - greva;
 • - exercitarea dreptului la informare, consultare si participare a angajatilor in conducerea afacerilor, conform legii;
 • - stabilirea minimului procesului de munca, conform legii.

Aceste conflicte sunt solutionate in fata Comitetului de mediere, format din reprezentanti ai partilor implicate si o a treia parte independenta (mediator), care ofera doar asistenta tehnica si nu are puterea de a emite decizii.

Lansarea procedurii

Procedura in fata Agentiei Republicane pentru Solutionarea Pacifica a Conflictelor de Munca se lanseaza prin Propunerea de initiere a procedurii, care contine informatii despre reclamant, informatii despre cealalta parte implicata in procedura si obiectul conflictului.

Propunerea de initiere a procedurii este transmisa Agentiei Republicane pentru Solutionarea Pacifica a Conflictelor de Munca, personal, prin posta, prin e-mail sau fax, la contactul indicat pe pagina de start a site-ului.

Dupa primirea Propunerii Dvs., Agentia o transmite, impreuna cu o scrisoare de insotire si documentatia relevanta, celeilalte parti, care se exprima asupra Propunerii in termen de cinci zile lucratoare.

Daca cealalta parte accepta Propunerea, directorul Agentiei emite o Decizie privind desemnarea mediatorului sau arbitrului. Partile implicate in procedura au posibilitatea de a alege mediatorul sau arbitrul din Registrul mediatorilor si arbitratorilor, iar in cazul in care nu exista un acord asupra alegerii, acesta este desemnat de catre directorul Agentiei.

Daca cealalta parte in procedura respinge Propunerea sau nu raspunde in termenul legal, procedura este intrerupta printr-o Decizie de intrerupere a procedurii.

In conflictele individuale de munca, arbitrul incheie procedura printr-o Decizie a arbitrului, care este finala, legala si executorie (nu este supusa niciunei contestatii si obliga partile implicate in procedura - poate fi executata fortat). Cand procedura se incheie printr-o Decizie a arbitrului, partile implicate in procedura nu au dreptul de a initia o actiune judiciara pe acelasi temei, iar partea nemultumita are dreptul de a formula o cerere de anulare a hotararii arbitrale interne conform legii.

In conflictele colective de munca, daca exista acord cu privire la obiectul conflictului, Comitetul de mediere (format din partile implicate in procedura si mediator) adopta o Recomandare privind solutionarea conflictului. Daca Comitetul nu emite o recomandare in termenul legal de la data incheierii dezbaterii, mediatorul poate, la cererea uneia dintre parti, sa faca o recomandare. Partile implicate in conflict pot incheia un acord de solutionare a conflictului pe baza recomandarii. Daca obiectul conflictului este contractul colectiv de munca, acordul devine baza pentru incheierea, modificarea si/sau completarea contractului colectiv de munca.

Procedura poate fi initiata si completand Propunerea de initiere a procedurii online pe site-ul Agentiei la urmatorul link: https://www.ramrrs.gov.rs/sr-cyr/pokretanje-postupka.