Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

19. Septembar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću „Dijamant“ d.o.o. iz Zrenjanina.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Sindikalne organizacije SS „Dijamant“ A.D a povodom primene kolektivnog ugovora. Poslodavac „Dijamant“ d.o.o. Zrenjanin se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

19. Septembar 2022.

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje je održalo XXIV stručno-naučno savetovanje na Zlatiboru od 14. do 17. septembra 2022. godine, sa osnovnom temom savetovanja „Radno pravo na raskršću“. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja i dr Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. U uvodnoj reči on je govorio o značaju i doprinosu Udruženja u tri oblasti, u oblasti nauke, izdavaštva i treće kroz okupljanje i stvaranja mreže specijalista iz oblasti radnog prava.

U radnom delu savetovanja gospodin Lazović je izložio referat o mirnom rešavanju radnih sporova u kome je prisutne upoznao sa aktuelnom praksom mirnog rešavanja radnih sporova i aktuelnim pokazateljima za unapređenje sistema za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad.

Savetovanje je kroz tematske oblasti pokrilo celu materiju radnog prava i socijalnog prava, kroz brojne teme o kojima se može informisati bliže na linku https://radno-pravo.org/ Referenti, članovi radnog predsedništva i slušaoci i učesnici bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, a veliki broj učesnika su i arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

13. Septembar 2022.

Na 113. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u utorak 13. septembra 2022. godine, u Beogradu, sa početkom u 09:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu.

Sednicom je predsedavala prof. dr Darija Kisić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2021. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga Agencije, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2021. godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu

14. Jul 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. jula 2022. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Opštini Lučani, a nakon čega je zaključen i Kolektivni ugovor za zaposlene u organima Opštine Lučani.

Postupak pred Agencijom su pokrenuli poslodavac Opština Lučani i Osnovna organizacija sindikata Opštine Lučani, a predmet spora je bilo zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Za postupajuću miriteljku je određena Milica Radivojević advokat iz Ivanjice i miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon šest održanih rasprava, doneta je Preporuka i Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, ali je postignut i konsenzus oko svih tačaka i sadržine novog kolektivnog ugovora, tako da je taj usaglašeni tekst tom prilikom i potpisan od strane predsednika Opštine Lučani Milivoja Dolovića i predsednika Osnovne organizacije sindikata organa uprave Lučani Dragana Jovičića.

Predstavnici lokalne samouprave – Opštine Lučani i Osnovne organizacije sindikata organa uprave pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08. Jul 2022.

Na završnoj konferenciji pod nazivom „Razmena primera dobre prakse o metodama mirnog rešavanja radnih sporova“, koja je održana 08. jula 2022. godine u Beogradu, u Palati Srbija, predstavljeni su rezultati projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Projekat realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom NEZAVISNOST, Unijom poslodavaca Srbije i Savezom samostalih sindikata Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a uz finansijsku podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

Konferenciju je otvorio Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je prisutnima rezultate dosadašnjeg rada uz osvrt na sve veću prepoznatljivost Agencije među zaposlenima, sindikatima i poslodavcima u slučaju nastanka radnog spora. Na konferenciji su govorili i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju, Međunarodnog Olof Palme Centra, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije kao i Unije poslodavaca Srbije.

Zahvaljući podršci SOLIDAR mreže u okviru projekta Ostvarivanje socijalne Evrope za sve, a koji finansira Evropska Komisija, učesnici su bili u prilici da kroz primere dobre prakse iz Italije, Španije i Albanije saznaju nešto više o uporednoj praksi u cilju sagledavanja njihove primene u društveno normativni okvir Republike Srbije, a sve u cilju jačanja socijalnog dijaloga i zaštite socijalno-ekonomskih prava građana.

04. Jul 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na poziv Saveza samostalnih sindikata Grada Subotice i SES-a Subotice održala je 04. jula u Subotici okrugli sto na temu „Mirno rešavanje radnih sporova posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“.

Skupu su prisustvovali sindikalni predstavnici vodećih kompanija iz realnog sektora koje posluju na teritoriji Grada Subotice i zaposleni u javnom sektoru, dok je lokalnu samoupravu predstavljao član Gradskog veća zadužen za oblast privrede Srđan Samardžić.

Okrugli sto je otvorio Ištvan Huđi, predsednik SSS Grada Subotice i predsedavajući SES-a Subotice. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i ukazao na prednosti vođenja spora pred Agencijom u odnosu na sudski spor. Prisutne je sa primerima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova upoznala Dragana Andonovska, viša savetnica u Agenciji. Takođe, učesnici su bili u prilici da pogledaju „Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova“.

U nastavku, prisutni su mogli da iznesu svoja iskustva, postave pitanja i učestvuju u diskusiji.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone