Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

08. Jun 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije (SMSTS) na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 06. do 08. juna u Kladovu. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a učesnici su bili i arbitri i miritelji Agencije prof. dr Bojan Urdarević i Danijela Koštan Kovačević.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici medicinskih sestara i tehničara su mogli iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije govorili i Radica Ilić predsednica sindikata i Slađana Đukić pomoćnica ministra zravlja iz Sektora za zdravstveno osiguranje.

06. Jun 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan definiše aktivnosti koje treba unaprediti i korake koje treba preduzeti radi njihovog unapređenja, a sve sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta pruženih usluga što vodi ka povećanju zadovoljstva krajnjih korisnika.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje CAF modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

31. Maj 2022.

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 31. maja radionicu u Novom Pazaru. Ovo je četvrta u nizu ovogodišnja radionica koja se realizuje kroz projekat koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a sprovodi ga Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Učesnike radionice je u ime lokalne samouprave pozdravio Fevzija Murić član gradskog veća, a kao i na predhodnim radionicama učesnicima su se obratili predstavnica IRS Milena Šošić, direktor Agencije Ivica Lazović i socijalni partneri. I u Novom Pazaru je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova. Predstavnici sindikata i poslodavaca su i u Novom Pazaru učestvovali u simulacijama mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Poseban doprinos radionici su dali lokalni miritelji i arbitri Denis Murić i Emil Turković.

30. Maj 2022.

Međunarodna organizacija rada održala je 30. maja onlajn obuku za miritelje i arbitre iz regiona. Obuka je realizovana u okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2), a na temu „Unapređivanje delotvornosti medijacije u rešavanju radnih sporova“.

Pored miritelja i arbitara iz Srbije, obuci su prisustvovali i predstavnici agencija za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (BiH) i Crne Gore.

Ceo trening, koji je uključio i simulaciju slučaja, vodio je Malkom Kiri, iskusni medijator i trener MOR-a. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne radionice i vežbe unaprede svoje veštine na polju rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova kao i da razmene iskustva iz prakse sa kolegama iz različitih agencija.

Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

27. Maj 2022.

Dana 27. maja 2022. godine u Vranju je održana izuzetno uspešna treća radionica u okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova radionice na kojima upoznaje javnost i socijalne partnere sa svojim nadležnostima i radom, uz simulaciju postupaka, sprovodi sa UG Inicijativom za razvoj i saradnju (IRS) i u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS “Nazavisnost” i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Međunarodnog centra „Olof Palme“.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Vranju, sa dosadašnjim radom Agencije i rezultatima prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Prisutnima je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova putem koga su mogli da se upoznaju sa prednostima pokretanja postupka pred Agencijom. U nastavku radionice učesnici su bili u prilici da kroz simulacije mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri, sagledaju sve faze postupka mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na radionici su učestvovali članovi i predstavnici socijalnih partnera, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, kao i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju i Međunarodnog centra „Olof Palme“.

23. Maj 2022.

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 23. maja radionicu u Zrenjaninu. Ovo je druga po redu ovogodišnja radionica koja se realizuje kroz projekat koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a sprovodi ga Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Sa dosadašnjim radom Agencije i rezultatima rada prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Prisutnima je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova putem koga su mogli da se upoznaju sa prednostima pokretanja postupka pred Agencijom. U nastavku radionice učesnici su bili u prilici da kroz simulacije mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri, sagledaju sve faze postupka mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na radionici su učestvovali članovi i predstavnici socijalnih partnera, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, kao i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone