Efektivan CAF korisnik

Stručno

Nepristrasno

Besplatno

Dobrovoljno

Aktivnosti

12. Februar 2024.

Obuka za veštine javnog nastupa i podizanje vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja je održana od 7. do 9. februara 2024. godine u Sokobanji imala je za cilj podizanje kapaciteta komunikacionih veština miritelja i arbitara i zaposlenih u Agenciji. Trodnevna obuka realizovana je u okviru projekta “Obezbeđenje adekvatnih žalbenih mehanizama za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji“, koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz realizaciju Međunarodne organizacije rada (MOR).

Ovoj obuci prisustvovalo je preko 60 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona, Republike Srpske (Bosne i Hercegovine) i Republike Severne Makedonije. Ovo je tek druga obuka od osnivanja Agencije koja se realizuje na masovan način i van sedišta, zahvaljujući finansijskoj i logističkoj podršci navedenih projektnih partnera.

U delu programa koji je realizovao predavač dr Ivan Jeftović učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne vežbe savladaju veštine javnog nastupa. Oni su stavljani u razne uloge tipične za radne sporove i podsticani da sagledaju probleme iz svih uglova. U drugom delu programa prisutnima je predstavljen pristup komunikacijama na strateški način od strane eksperata iz Agencije za komunikacije i odnose sa javnošću „PR Mind“ Maje Dželatović i Sonje Nenić Andreev. Tokom ovog segmenta miritelji i arbitri su upoznati sa aktivnostima koje oni sami mogu da sprovedu kako bi predstavili svoj rad lokalnoj zajedinici, a što je jedan od važnih komunikacionih ciljeva Agencije.

Svi učesnici ove odlične obuke su dobili priliku da aktivno učestvuju u diskusijama, da daju svoje komentare i iznesu svoja zapažanja, a sve sa ciljem da se Agencija približi što većem broju građana i da bude i dalje ključna institucija za brzo, efikasno i besplatno rešava radnih sporova, od mobinga i diskriminacije preko raznih materijalnih sporova do izmene i primene kolektivnog ugovora.

06. Februar 2024.

U utorak, 6. februara 2024. godine, u prostorijama Agencije u Beogradu, potpisan je sporazum između Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Kancelarije pokrajinskog ombudsmana. Sporazum su potpisali Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Ovom prilikom Lazović je istakao da će sporazum doprineti boljoj i efikasnijoj zaštiti radnih prava svih zaposlenih na području AP Vojvodina. Istovremeno ukazao je na prednosti koje će radnici i poslodavci ostvariti primenom vansudskih metoda rešavanja radnih sporova u odnosu na vođenje dogotrajnih i skupih sudskih postupaka. Potrebno je da svi zajedno aktivno radimo na promociji mirnog rešavanja radnih sporova, naglasio je Lazović

Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić navela je da će sporazum građanima omogućiti brže i lakše rešavanje radnih sporova uz pomoć miritelja i arbitara dok će se istovremeno dobiti veći stepen zaštite radnih prava na nivou Pokrajne. Pored građana, važno je i da poslodavci, kao jača strana u sporu, shvate prednosti koje ovaj institut nudi, završila je.

31. Januar 2024.

Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je u sredu, 31. januara 2024. godine, u Gradskoj kući u Nišu, Sporazum o saradnji sa Kancelarijom Regionalnog ombudsmana u Nišu. Sporazum su potpisali Regionalni ombudsman u Nišu Katarina Mitrovski i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i gradonačelnica Grada Niša Dragana Sotirovski.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović pohvalio je ovom prilikom prepoznavanje značaja instituta mirnog rešavanja radnih sporova koje su građani Niša i okoline pokazali kroz veliki broj postupaka koji su vodili pred Agencijom. Istovremeno Lazović je izneo konstataciju da je potrebna stalna promocija vansudskih mehanizama zaštite prava radnika kako bi što veći broj ljudi bio upoznat sa prednostima koje oni nose. On je prisutnima predstavio rad i nadležnosti Agenije, osvrnuvši se i na rezultate koji su postignuti u prethodnom periodu.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je istakla da će sporazum građanima omogućiti brže, lakše i efikasnije rešavanje radnih sporova uz pomoć miritelja i arbitara bez sudskih postupaka dok će zaposleni dobiti veći stepen zaštite prava na lokalu. Regionalna ombudsmanka u Nišu Katarina Mitrovski je navela da će vođenje sporova pred Agencijom predstavljati veliku uštedu i za Grad i za pojedince.

31. Januar 2024.

Na petoj po redu Konferenciji o žalbenim mehanizmima koja je održana u Nišu 31. januara 2024. godine predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Sa radom i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i na prethodnoj konferenciji, prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Veliki broj predstavnika sindikata iz Nišavskog okruga i sa juga Srbije bilo je u prilici da sazna više o alternativnim mehanizmima za zaštitu radih prava i o mogućnostima primene tih mehanizama.

Kroz primere iz dosadašnjeg rada Lazović je učesnicima predočio efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova pred Agencijom. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavnjaju pitanja i učestvuju u diskuciji a sve sa ciljem da se institut mirnog rešavanja radnih sporova na što bolji način približi građanima i da se otklone sve nedoumice.

Pored navedenog, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa primenom i sadržinom novih propisa o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, značaju za njihove kompanije i sindikalne organizacije od Jelene Čanović Spasojević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a o zaštiti od diskriminacije od Danijele Ristovski iz službe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prisustvovali su i visoki predstavnici sindikata, ispred SSSS Zoran Marković, a ispred UGS „Nezavisnost“ Miloš Miljković.

26. Januar 2024.

Na skupu pod nazivom „CAF Open Day in Serbia” koji je održan 25. januara u Novom Sadu Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova svečano je uručen prestižni sertifikat o potvrdi kvaliteta „CAF efektivan korisnik“. Sertifikat je Agenciji uručen od strane direktorke Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA) Maje Handjiske-Trendafilove. Ova institucija je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, bila organizator skupa. Ovom prilikom istaknuto je da je Agencija prva institucija u Republici Srbiji koja je dobila ovaj sertifikat i druga na Zapadnom Balkanu, te da je njen doprinos u promociji podizanja kvaliteta kroz model samoprocene veoma važan. Dostizanje izvrsnosti u pružanju usluga građanima i privredi je prioritet javnog sektora, a Agencija je tu jedan od dobrih primera koji svojim zalaganjem to potvrđuje. CAF proces unapređenja kvaliteta je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova sproveden u skladu sa svim propisanim smernicama a aktivnosti su sistematično praćene uz konstantno merenje efekata primene. Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović, zahvalio se na nesebičnoj pomoći koju je u ovom procesu Agencija dobila od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA), organizacije KDZ i eksternih konsultanata bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće. On je naglasio da je ovaj sertifikat samo početak i da Agencija mora kontinuirano raditi na unapređenju svojih usluga kako bi ispunila zahteve korisnika. Takođe, Lazović je rekao da će Agencija još intenzivnije raditi na promociji CAF modela upravljanja kvalitetom među drugim institucijama jer to može doneti dobrobit svima. Na skupu su, pored predstavnika Agencije, govorili i Čedomir Rakić državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Maja Handjiska Trendafilova direktorka Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA), Nik Tijs (Nick Thijs) ispred OECD SIGMA i mnogi drugi. Ovaj događaj okupio je brojne CAF praktičare iz regiona i EU koji su aktivno diskutovali o prednostima implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom u institucijama zemalja Zapadnog Balkana.

17. Januar 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je u sredu, 17. januara 2024. godine Sporazum o saradnji sa Lokalnim obudsmanom Grada Kragujevca. Sporazum su potpisali dr Ivica Lazović direktor Agencije i Jelena Milivojević lokalni ombudsman Grada Kragujevca. Potpisivanju su prisustvovali i Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa Kragujevca i Gordana Damnjanović, član komisije Privremenog organa.

Ovom prilikom gospodin Lazović je napomenuo da je veoma značajno uspostaviti saradnju između državnih organa kako bi se na što bolji i efikasniji način odgorilo potrebama građana. On je istakao da bi postupci mirnog rešavanja radnih sporova trebalo više da se promovišu i približe građanima, jer ih zaposleni još uvek ne prepoznaju dovoljno. Kada zaposleni imaju radni spor oni po pravilu idu na sud, a malo ko koristi alternativne metode kao što su mirenje i arbitraža. U nastavku, dr Lazović je upoznao pristutne sa radom i nadležnostima Agenije i ukazao na prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi u odnosu na sudski postupak.

Lokalni ombudsman Grada Kragujevca Jelena Milivojević je istakla da su radni sporovi izuzetno zastupljeni u kragujevačkoj sudskoj praksi, pogotovo u javnom sektoru, i da građane treba usmeravati ka alternativnim metodama rešavanja radnih sporova, čemu će ovaj sporazum doprineti.

Na kraju, veliki broj prisutnih prestavnika sindikata i zaposlenih u lokalnim preduzećima bili su u prilici da postave pitanja i reše sve nedoumice u vezi pokretanja i vođenja postupka pred Agencijom.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv