Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

31. Decembar 2021.

Puno uspeha u Novoj Godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

28. Decembar 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija iz Republike Srpske, iz Agencije za mirno rješavanje radnih sporova iz Banja Luke. U delegaciji iz Republike Srpske su bili direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Velibor Mikač i Jovana Borjan Lazuta viša stručna saradnica za mirno rješavanje radnih sporova.

U fokusu sastanka bila je saradnja Agencija, razmena iskustava i dobrih praksi posebno u oblasti zaštite od zlostavljanja na radu i mobinga. Razlog za navedeno je što je u Republici Srpskoj nedavno usvojen Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, dok u Republici Srbiji imamo preko deset godina iskustva u ovoj materiji.

Takođe, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je iskoristila priliku da kao pionir u implementaciji informacionog sistema za vođenje postupaka kolege iz Republike Srpske upozna sa funkcionalnostima i prednostima korišćenja istog.

Mikač i Lazović su se saglasili da je nastavak i produbljivanje inače uspešne višegodišnje saradnje u interesu obe Agencije ali i građana Republike Srbije i Srpske.

U cilju daljeg razvoja odnosa Agencija, postignuta je saglasnost o potrebi održavanja zajedničkih obuka, okruglih stolova, konferencija i periodičnih sastanaka u narednom periodu, na kojima bi se razgovaralo o relevantnim praksama i svim aktuelnim temama iz oblasti rada.

17. Decembar 2021.

Dana 17. decembra održana je završna obuka za miritelje i arbitre u 2021. godini na kojoj su uručeni sertifikati Trening centra Međunarodne organizacije rada učesnicima obuke od 6. do 8. oktobra kao i plakete za doprinos razvoja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova socijalnim partnerima.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i pravni institut mirnog rešavanja radnih sporova je u stalnom razvoju u našoj zemlji, istakao je direktor Agencije Ivica Lazović, i naglasio da možemo da se pohvalimo podrškom socijalnih partnera, pre svega reprezentativnih sindikata i poslodavaca, ali i treće strane socijalnog dijaloga, Republike Srbije, koja doprinos pruža pre svega preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Plakete su uručene predsednici Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, Čedanki Andrić, predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavu Orboviću i predsedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću. Uručenje plaketa je planirano i resornoj ministarki za rad profesorki doktorki Dariji Kisić Tepavčević koja je sprečena da prisustvuje na današnjem skupu, te će njoj plaketa biti uručena naknadno, a u ime profesorke Kisić Tepavčević prisutnima se obratila državna sekretarka dr Stana Božović. Ona je pozdravila učesnike i naglasila značaj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kao velikog civilizacijskog dostignuća.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima govorio je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić, a nakon njega je prvi blok obuke održao prof. dr Bojan Urdarević. Predstavnica IDC Milena Šoškić je upoznala prisutne sa planiranim aktivnostima u narednom periodu. O rešavanju konflikata sa psihološkog aspekta govorila je Aleksandra Stanković, a o najnovijoj sudskoj praksi govorila je sudija Ustavnog suda Lidija Đukić.

16. Decembar 2021.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“- Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajuća miriteljka Milica Radivojević donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su tri konstruktivne rasprave po pitanju nastalog spora oko prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" (Čigota). Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, te je poslodavac u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova zatražio od miriteljke da predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu, koja daje mogućnost za rešenje spornih pitanja, ali nije obavezujuća.

15. Decembar 2021.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je veće sindikalne centrale koje često sarađuju sa Agencijom – Konfederaciju slobodnih sindikata (KSS), Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) i Udružene sindikate Srbije „Sloga“ u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. Tema razgovora je bila unapređenje saradnje i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje. Sindikalnim centralama je distribuiran i promotivni materijal Agencije u cilju afirmacije mogućnosti koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom.

U prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata (KSS) održan je sastanak sa predsednikom Ivicom Cvetanovićem 14. decembra. Sastanak sa predsednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Rankom Savić održan je u prostorijama ovog sindikata dana 15. decembra. Sastanak sa Udruženim sindikatima Srbije „Sloga“ i predsednikom Željkom Veselinovićem održan je u prostorijama sindikata 15. decembra u prisustvu Predraga Đurića, predsednika iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Zaključeno je da je doprinos svih sindikalnih centrala u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova značajan, a da ima još dosta prostora za saradnju u cilju harmonizovanja radno-pravnog okruženja u Republici Srbiji.

10. Decembar 2021.

Na 21. sednici Skupštine Unije poslodavaca Srbije koja je održana 10. decembra 2021. godine, kao gost prisustvovao je direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović. Gospodin Lazović se obratio prisutnim članovima Skupštine Unije i osvrnuo se na uspešnu dosadašnju saradnju koja je rezultat zalaganja kako prethodnog predsednika gospodina Atanackovića, tako i aktuelnog predsednika Miloša Nenezića. Naglašeno je da prostora za unapređenje saradnje ima još puno i pozvao sve članove Unije da iskoriste sve mogućnosti koje im Agencija pruža. Zahvalio se i svim članovima Unije na doprinosu koji pružaju razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

U ime Unije poslodavaca Srbije predsednik Miloš Nenezić uručio je Povelju Unije poslodavaca Srbije Ivici Lazoviću, direktoru Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sednici Skupštine je prisustvovala i delegacija Unije poslodavaca Crne Gore, kojoj je takođe uručena plaketa za dugogodišnje prijateljstvo i saradnju.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone