Efektivan CAF korisnik

Stručno

Nepristrasno

Besplatno

Dobrovoljno

Aktivnosti

15. Jul 2024.

U dva nedavno okončana postupka pred Agencijom, a koja su vođena povodom mobinga u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac iz Kragujevca i Planeta sport d.o.o. iz Beograda, strane u sporu su došle do sporazuma i arbitražnog rešenja.

Poslodavac i zaposleni u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac podneli su zajednički predlog za mirno rešavanje radnog spora pred Agencijom, a povodom mobinga. Strane u sporu su se saglasile oko izbora arbitra te je za arbitra određen Miljko Valjarević.

Nakon održane rasprave, zaposleni i poslodavac su pokazali visok nivo odgovornosti da se sva sporna pitanja reše, te se došlo do sporazuma o rešenju svih spornih tačaka. Učesnici u postupku su se saglasili da ni na koji način neće omalovažavati, nipodaštavati, zastrašivati, urušavati profesionalni ugled, zdravlje, bezbednost i dostojanstvo strana u sporu, ali i svih zaposlenih kod poslodavca. Sva sporna pitanja su rešena u konstruktivnom dijalogu i želji stvaranja prijatne radne atmosfere bez poremećenih međuljudskih odnosa. Na kraju, strane su došle do sporazuma koji je potvrđen i arbitražnim rešenjem.

Takođe, pred Agencijom se nedavno okončao i postupak zaposlene u Planeta sport d.o.o. iz Beograda koja je smatrala da je izložena zlostavljanju na radu. Ona je podnela predlog Agenciji, koji je poslat poslodavcu na saglasnost. Poslodavac je prihvatio da se ovaj postupak rešava mirnim putem pred Agencijom, a strane u sporu su se saglasile da za arbitra bude određena Dejana Spasojević Ivančić. Bila je dovoljna samo jedna rasprava da se sva sporna pitanja reše i da se postupak uz pružanje ruku okonča u interesu opšteg dobra i kolektiva. Na osnovu postignutog sporazuma strana u sporu postupajuća arbitarka je donela arbitražno rešenje.

Navedeni primeri su samo neki iz prakse Agencije, koji potvrđuju da je ona prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu i dobra alternativa Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ili dugotrajnim sudskim postupcima.

Izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2018. godine, Agencija ove postupke rešava tako što nastoji da pomiri strane i da se dođe do obostrano prihvatljivog rešenja za ponašanja i odnose koje neko doživljava kao zlostavljanje, a neko kao konflikt, svađu ili nesporazum. U cilju normalizacije odnosa u radnom okruženju, stavaranja dobre radne amosfere, izbegavanja dugotrajnih sudskih sporova i dodatnog remećenja odnosa kod poslodavca, Agencija ove postupke rešava sporazumom strana, a koji se potvrđuje arbitražnim rešenjem koje je pravosnažno i izvršno. Pohvalno je što sve veći broj poslodavaca i zaposlenih prepoznaje prednosti ovakvog postupka i poverenje poklanja Agenciji nasuprot dugotrajnih sudskih postupaka.

15. Jul 2024.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Zdravstvenom centru Valjevo rešen je potpisivanjem zajedničke preporuke. Kolektivni radni spor čiji je predmet ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na inicijativu Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, a druga strana u sporu, Zdravstveni centar Valjevo, je prihvatila da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Postupajući miritelj, dr Mila Petrović, je u skladu sa zakonom na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje u koji su ušli miriteljka kao predsedavajuća Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon održane rasprave strane u sporu su približile svoje stavove i usaglasili se oko svih spornih pitanja te je potpisana zajednička preporuka.

Poslodavac i sindikalna organizacija su pokazali kako se kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca može doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

27. Jun 2024.

U Beogradu se 26. i 27. juna 2024. godine održava godišnji sastanak Evropskog saveta zaposlenih u Erste Group. Zaposleni iz desetak različitih zemalja su imali želju da se upoznaju sa radom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i preko sindikata Erste Banke u Srbiji pozvali Agenciju da bude specijalni gost na skupu.

Imajući u vidu dugogodišnju saradnju sa ovim sindikatima, Agencija se odazvala pozivu i o radu Agencije i nadležnostima je govorio direktor Agencije dr Ivica Lazović. O praksi mirnog rešavanja radnih sporova, a posebno o problemima prekovremenog rada, isplata zarada i drugih primanja, raskida ugovora o radu, kao i mobingu u bankama i načinima za rešavanje ovih problema je govorila Dragana Andonovska viša savetnica u Agenciji i rukovodilac Grupe za pravne poslove.

Zaposlene iz Erste grupe o kolektivnom pregovaranju, praksi i iskustvima i trendovima u Evropi i svetu je posebno upoznao prof. dr Živko Kulić jedan od najiskusnijih miritelja i arbitara Agencije. Drugog dana skupa, o načinima za suprotstavljanje mobingu, ali i o kolektivnom pregovaranju učesnike skupa je upoznala Olga Vučković Kićanović, mititrljka i arbitarka Agencije i ekspert za radno pravo.

Svi predstavnici Agencije su odgovarali i na brojna pitanja i učestvovali u dijalogu koji je ovaj skup učinio posebno zanimljivim.

25. Jun 2024.

U Beogradu se 25. i 26. juna 2024. godine održava seminar „Pravo na kolektivno pregovaranje i akciju“ u organizaciji Evropske federacije sindikata u javnim službama EUROFEDOP (European Federation of Public Services Employees) uz podršku Evropskog centra za radnička pitanja EZA (European Centre for Workers' Questions) i EU. Tom prilikom jedan od govornika na prvom danu skupa je bio i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

Skup je otvorio predsednik EUROFEDOP Norbert Schnedl, kao i Jadranko Vehar predsednik Nacionalnog sindikata radnika pošte i telekoma Hrvatske i Slađan Bobić predsednik Sindikata uprave Srbije.

Prvi dan skupa je imao dve odvojene tematske celine, koje je vodio profesor Lazar Joveski sa Pravnog fakulteta „Ćirilo i Metodije“ iz Skoplja. U prvoj tematskoj celini se diskutovalo o kolektivnom pregovaranju, a pozicije sindikata je predstavio Ivica Cvetković v.d. predsednika Sindikata pravosuđa Srbije, dok je o pozicijama poslodavaca govorio Filip Lazović zamenik generalnog sekretara Unije poslodavaca Crne Gore.

U drugoj tematskoj celini koja se odnosila na sporove i njihova rešenja, poziciju sindikata je predstavila Dragana Đorđević predsednica Samostalnog sindikata kulture Srbije, dok je na temu „Unapređenje socijalnog dijaloga rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova“ govorio direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

Na kraju prvog dana, otvorena je vrlo aktivna diskusija svih učesnika iz preko 10 različitih zemalja Evrope.

24. Jun 2024.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA” doo Beograd, a povodom primene kolektivnog ugovora.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Sindikata kontrole letenja, a poslodavac Kontrola letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA” doo Beograd saglasio se da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je, saglasnošću strana u sporu, određen prof. dr Bojan Urdarević. On je, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle četiri održane rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom je postignut dogovor o načinu rešavanja spornih pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženu Preporuku.

Poslodavac i sindikat u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA” doo Beograd su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije dali primer spremnosti na socijalni dijalog i pronalaženja kompromisnih rešenja kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora u interesu svih zaposlenih.

11. Jun 2024.

U JMU „Radio-televizija Vojvodine“ potpisana zajednička preporuka o rešenju kolektivnog radnog spora čime je ovaj spor uspešno rešen pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora je pokrenut od strane Sindikata „Nezavisnost“ Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“. Predmet spora je bio štrajk povodom više pitanja oko primene kolektivnog ugovora. Poslodavac JMU „Radio-televizija Vojvodine“ je dala saglasnost da se nastali spor rešava mirnim putem pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je rešenjem direktora Agencije, a u skladu sa zakonom, određen prof. dr Senad Jašarević. On je na prvoj raspravi formirano Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu.

Strane u sporu su u toku pregovora pokazale visok stepen razumevanja i međusobnog uvažavanja, te je nakon tri održane rasprave usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja svih spornih pitanja, a koju su potpisali predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Poslodavac i sindikat u JMU „Radio-televizija Vojvodine“ su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije dali primer spremnosti na socijalni dijalog i pronalaženja kompromisnih rešenja kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora u interesu svih zaposlenih.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone