Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

08. Jun 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija Međunarodne organizacije rada povodom realizacije projekta: Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Sastanku su prisustvovali Ada Huibregtse (Ada Huibregtse) glavni projektni koordinatoror i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju.

Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) je regionalni trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija (EU), a zajednički ga sprovode Regionalni savet za saradnju i Međunarodna organizacija rada (MOR).

ESAP 2 je nastavak uspešno realizovanog prvog dela projekta u regionu zapadnog Balkana (od 2016 do 2019) i ima za cilj da nadogradi postignute rezultate u oblasti smanjenja rada na crno, pripremi, primeni i praćenju detaljnih nacionalnih mapa za smanjenje rada na crno i primeni intervencionih paketa; podršci socijalnom dijalogu u cilju poboljšanja učešća ekonomskih i socijalnih saveta u donošenju ekonomske i socijalne politike, promociji kolektivnog pregovaranja i podršci umrežavanju između agencija za mirno rešavanje radnih sporova; poboljšanje znanja i praksi inspekcija rada za sprečavanje i borbu protiv rada na crno; sprovođenje pojačane socijalne agende za zapadni Balkan u saradnji sa Evropskom komisijom, pojačano angažovanje EU u pružanju podrške zapadnom Balkanu čime će se omogućiti efikasno sprovođenje reforme na tržištu rada i u oblasti socijalnih politika u procesu proširenja EU. Više o projektu videti na: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

U pogledu podrške umrežavanju agencija za mirno rešavanje radnih sporova, dogovoreno je da početkom oktobra Beograd bude domaćin regionalne godišnje konferencije mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Takođe, dogovoreno je da se razmotre mogućnosti za stručno usavršavanje miritelja i arbitara od strane Međunarodne organizacije rada i njenog Trening centra u Torinu.

Na sastanku je direktor Agencije Ivica Lazović upoznao gospođu Huibregtse sa praktičnim iskustvima u radu, a posebno sa digitalizacijom postupaka, u čemu smo prvi u regionu i što će poslužiti kao model i za druge agencije. Dosadašnja saradnja na projektu je ocenjena pozitivno i u daljoj realizaciji će biti niz aktivnosti u cilju afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova

01. Jun 2021.

Dana 01. juna 2021. godine održan je onlajn sastanak regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova na temu „Efekti pandemije Covid-19 na rešavanje radnih sporova na Zapadnom Balkanu“.

Ovaj sastanak, prvi put u ovakvom formatu, organizovala je Međunarodna organizacija rada u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (ESAP 2), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacije rada.

Na sastanku su učestvovali Ada Huibregtse, glavni tehnički savetnik MOR-a, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog i radno pravo MOR-a, Bernd Vild, iz Generalnog direktorata za zapošljavanje Evropske komisije, Atila Kun, šef Odeljenja za radno pravo i socijalno osiguranje Univerzitet Karoli Gaspar iz Budimpešte, Vesna Simović-Zvicer i Zdenka Burzan iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Velibor Mikać iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Vladimir Bijadijev iz Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Ljuljeta Krasta iz Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Albanije, kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova je prestavljao direktor dr Ivica Lazović koji je govorio na temu „Radni sporovi i pandemija Covid-19: izazovi i rešenja“, prof. Dr Senad Jašarević je govorio o praktičnim iskustvima mirenja u doba pandemije.

Na ovom sastanku su razmenjena relevantna iskustava, informacije i primeri dobre prakse u radu miritelja i arbitara u vreme pandemije, a dogovoreni su i dalji oblici unapređenja saradnje regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

27. April 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 21. aprila 2021. godine, potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora kod poslodavca „Tamiš Dunav“ d.o.o. Pančevo.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora, podnela je Sindikalna organizacija „Tamiš Dunav“ d.o.o. Pančevo, sa predmetom spora zaključivanje kolektivnog ugovora.

Postupajući miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje. Nakon dve održane rasprave Odbora za mirenje, postignuta je saglasnost strana u sporu, te je spor okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Poslodavac „Tamiš Dunav“ d.o.o Pančevo i Sindikalna organizacija „Tamiš Dunav“, pokazali su dobru volju za socijalni dijalog i da stvore osnove za usaglašavanje predloga novog kolektivnog ugovora koji utvrđuje povoljnije uslove rada za sve zaposlene.

22. April 2021.

Pozivaju se svi miritelji i arbitri, kao i socijalni partneri i saradnici Agencije, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19 da popune upitnik na portalu eUprave na sledećem linku:

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

22. April 2021.

Dana 22.04.2021. godine održan je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova godišnji sastanak sa nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada (MOR) gospodinom Jovanom Protićem. Tom prilikom je dogovorena dalja saradnja pre svega kroz nastavak realizacije projekata „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (Employment and Social Affairs Platform – ESAP 2), koji finansira Evropska unija, a sprovode ga Međunarodna organizacija rada i Regionalni savet za saradnju. U segmentu ovog projekta koji se odnosi na regionalne agencije za mirno rešavanje radnih sporova, cilj će biti jačanje regionalne saradnje i institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za mirno rešavanje radnih sporova. U tom smislu će se raditi i na daljem razvoju i primeni Memoranduma o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova i Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova.

Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja MOR-a sa Agencijom za koju postoji saglasnost da je bila veoma uspešna i precizirani su dalji pravci zajedničkog rada na afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u koordinaciji sa svim socijalnim partnerima, a pre svega sindikatima i poslodavcima.

29. Mart 2021.

Na 101. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 29. marta 2021. godine, u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. i 2020. godinu.

Sednicom je predsedavao prof. dr Zoran Stojiljković, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2019. i 2020. godinu, prisutnima je izložio dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. I 2020. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. i 2020. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Institut mirnog rešavanja sporova je mehanizam regulacije, demokratskog oblikovanja i usaglašavanja različitih interesa kojim se istovremeno smanjuju rizici i troškovi iracionalnih i nekontrolisanih konflikata. Ujedno, tako se uspostavlja međusobno poverenje i spremnost na dijalog. ”

UGS Nezavisnost

Dr Zoran Stoiljković

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone