Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

29 Мар

На 101. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, која је одржана у понедељак 29. марта 2021. године, у Београду, са почетком у 10.00 часова, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину.

Седницом је председавао проф. др Зоран Стојиљковић, а информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину, присутнима је изложио др Ивица Лазовић.

Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. И 2020. годину, пружа детаљан приказ реализованих активности у оквиру делокруга, као и статистичке податке о поступцима који су вођени пред Агенцијом.

Комплетну Информацију о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину можете погледати на линку: Информација о раду.

26 Мар

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је одржала Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре и обележила 15 година рада.

Обуку је отворила министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и представници социјалних партнера, председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић, председник УГС „Независност“ проф. др Зоран Стоjиљковић и председник Уније послодаваца Милош Ненезић. Представници социјалних партнера су говорили о свом искуству у сарадњи са Агенцијом, које је напредовало од почетног неповерења до блиске сарадње.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакла је да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку даљем развоју и раду Агенције како у погледу унапређења прописа, тако и на промовисању добрих пракси, како би што већи број послодаваца и запослених био упознат са заштитом која постоји у нашој земљи. За 15 година рада пред Агенцијом решавало се скоро 20.000 спорова од којих је око 19.000 индивидуалних, што значи да су грађани постали свесни колики значај има ова Агенција и да у њу имају поверење, истакла је проф. др Кисић Тепавчевић.

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић захвалила је миритељима и арбитрима на залагању и раду и навела да они имају најважнију улогу у развоју институционализованог мирног решавања радних спорова, поред представника синдиката и послодаваца, и да представљају огледало ове Агенције, јер су својим знањем, стручношћу и залагањем приликом решавања поступака, допринели да се стекне поверење грађана у Агенцију и њен рад.

Ивица Лазовић је у име Републичке агенције за мирно решавање радних спорова захвалио Министарству на подршци у раду и навео да ће у наредном периоду приоритети рада ове агенције бити остваривање боље сарадње са судовим и са социјалним партнерима.

У стручном делу скупа, миритеље и арбитре са најновијом судском праксом у погледу решавања радних спорова упознала је судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић. Председник Удружења за радно право и социјално осигурање проф. др Предраг Јовановић је присутне упозанао са радом на даљину у условима пандемије и изазовима за радно право које носе овакви облици рада.

15 Мар

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић посетила је 15. марта 2021. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова, и присуствовала представљању резултата петогодишњег рада пројекта СОС мобинг телефона.

Резултате пројекта СОС мобинг телефона представио је заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

СОС мобинг телефон је заједнички пројекат Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. За пет година постојања телефонске линије 080-300-601 остварено је 5.077 позива.

„То је релативно велики број грађана којима је пружена правна помоћ“, рекао је заменик директора Агенције Ивица Лазовић и додао да је од укупног броја позива у 643 случаја затражена правна помоћ, од којих је Агенција поступала у око 550 поступака.

„Нико не треба и не сме да трпи било какав облик злостављања, укључујући и злостављање у радној средини, а Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је ту да помогне свима да се реше проблеми у вези са било којим обликом злостављања“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Проф. др Кисић Тепавчевић је навела да постоје два кључна прописа за заштиту од злостављања на раду - Закон о спречавању злостављања на раду, према коме сви који мисле да су злостављани могу да покрену поступак пред послодавцем, без посредовања трећег лица, а ако то не уроди плодом онда могу да потраже судску заштиту, као и Закон о мирном решавању радних спорова, који омогућава посредовање треће стране – Агенције.

Министарка Кисић Тепавчевић је нагласила да је поступак пред Агенцијом бесплатан и да је циљ тог процеса да се на миран и споразуман начин дође до решења.

„Апелујемо на све грађане да, ако сматрају да су изложени одређеној врсти злостављања у радној средини, преко институционалног механизма за који се показало да је најефикаснији и најбољи, потраже правну помоћ“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Кисић Тепавчевић је подсетила да је у сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова пре пет година покренут пројекат СОС мобинг телефонска линија, путем које сви грађани могу да добију адекватан правни савет и усмерење како да покушају да мирним путем дођу до одговарајућег решења.

Србија има одличне правне механизме за заштиту запослених од злостављања на раду, поручили су данас министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић на представљању резултата петогодишњег пројекта СОС мобинг телефонске линије.

01 Мар

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 26. фебруара 2021. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин поднео је послодавац, а синдикaт се сложио да се поступак решава мирним путем пред Агенцијом. Предмет спора било је закључење колективног уговора код послодавца.

За поступајућег миритеља је одређена Јасмина Чутурило. Миритељка је у складу са законом формирала Одбор за мирење. Након четири расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора. На овај начин у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин су још једном показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

23 Феб

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова пружаће подршку у раду мултидисциплинарној радној групи за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима. Овим прописом би се регулисало питање законског уређења проблематике несталих лица, на системски, свеобухватан и мултидисциплинаран начин. Ово је још један из сета прописа из надлежности ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на чијем доношењу Агенција даје допринос са аспекта свог рада, а на основу праксе и искустава.

Први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима одржан је 23. фебруара 2021. године у Палати „Србија“ и отворила га је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уз присуство бројних експерата и представника државних органа и цивилног сектора.

22 Феб

На 14. редовном састанку сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у понедељак 22. фебруара 2021. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019 и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.

Седницом је председавала Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из СССС, Јелена Јевтовић из УПС-а и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019 и 2020. годину, присутнима је изложио заменик директора Агенције, Ивица Лазовић.

Други о нама

Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву

Председник СССС

Љубисав Орбовић

Други о нама

Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

Други о нама

Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог.

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

Агенција У Медијима