Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

20. Октобар 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Овај поступак је покренут на иницијативу УГС „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“.

За поступајућу миритељку је одређена др Јелена Глушчевић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су још једном у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

08. Октобар 2021.

Тродневна годишња регионална конференција Мреже агенција за мирно решавање радних спорова, одржана је у Београду од 6. до 8 октобра.

Конференцији су присуствовали директори агенција и других тела за мирно решавање радних спорова и миритељи и арбитри из Црне Горе, Румуније, Бугарске, Републике Северне Македоније, Албаније, Републике Српске (БиХ), Мађарске и Републике Србије.

Конференцију је отворила помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Сандра Грујичић, која је истакла да је решавање радних спорова на миран начин методама мирења и арбитраже велики цивилизацијски искорак и да је култура дијалога, толеранције, компромиса и разумевања велика вредност сама по себи у свим областима људског рада, а посебно у односима између радника, послодаваца и државе.

Регионална конференција окупила је више од 30 учесника из земаља Западног Балкана уз фокус на тему унапређења институција за мирно решавање радних спорова кроз поређење остварених перформанси и система за вођење поступака.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије др Ивица Лазовић је говорио о ефектима измена и допуна Закона о мирном решавању радних спорова и даљим потребама за побољшањем, а такође је представио свим учесницима из региона предности информационог система за вођење поступака који постоји једино у нашој земљи.

Цео догађај је организован као део пројекта Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) који представља регионални трогодишњи пројекат финансиран средствима Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO) и Регионалног савета за сарадњу.

Кроз ESAP 2 пројекат тим Међународне организације рада, између осталог, пружа подршку земљама Западног Балкана у унапређењу и развоју института мирног решавања радних спорова.

08. Октобар 2021.

У оквиру конференције Мреже агенција за мирно решавање радних спорова одржана су два специјализована једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“ 7. и 8. октобра 2021. године.

Тренинге су реализовали тренери Међународног центра Међународне организације рада за обуку из Торина, Силван Бафи и Питер Харвуд. Силван Бафи је едукатор у Међународном центру за обуку МОР –а, док је Питер Харвуд био дугогодишњи главни миритељ британске Службе за саветовање, мирење и арбиражу (acas.ogr.uk). Питрер Харвуд је поделио своје дугогодишње искуство са миритељима и арбитрима кроз разговор о стварању односа и емпатије, идентификацију препрека, институционалних препрека и размену пракси. Сегмент обуке је био посвећен и раду са предрасудама и претпоставкама, као и улози институција у раду са странама и миритељима на делотворан начин у решавању спорова.

Обука је била интерактивна уз групне вежбе и разговор са пуно отворених питања и имаће свој наставак за све миритеље и арбитре Мреже агенција за мирно решавање радних спорова наредне године.

29. Септембар 2021.

У Београду ће се од 6. до 8. октобра 2021. године одржати Регионална конференција мреже агенција за мирно решавање радних спорова у оквиру пројекта Међународне организације рада и Европске комисије ЕСАП 2 (Employment and Social Affairs Platform), уз учешће земаља из ширег региона (Бугарска, Румунија, Црна Гора, Република Српска (БиХ), Република Северна Македонија, Албанија и Мађарска).

Регионална годишња конференција агенција за мирно решавање радних спорова је најзначајнији догађај у овој области и представља наставак координиране сарадње између земаља потписница Меморандума о разумевању и сарадњи на превенцији и решавању радних спорова. На Регионалној годишњој конференцији ће се обрађивати многе важне теме, као што је систем за унапређење перформанси миритеља и арбитара, коришћење система за управљања предметима и повећање ефикасности и могућностима за побољшање.

У оквиру Конференције ће се за миритеље и арбитре одржати два специјална једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“. Тренинге ће реализовати Међународни центар за обуку из Торина, који је специјализовани тренинг центар Међународне организације рада.

Значај ове конференције је у томе што представља догађај који ће окупити експерте из целог региона и што ће створити услове за интезивнију сарадњу и омогућити непосредну размену релевантних искустава, информација и примера добре праксе.

21. Септембар 2021.

XXIII стручно-научно саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање, одржано je на Златибору oд 15. до 18. септембра 2021 године, са основном темом саветовања “Изазови савременог радног законодавства”. Саветовање су отворили проф. др Предраг Јовановић председник Удружења, Јован Протић, представник Међународне организације рада и др Ивица Лазовић, директор Агенције, а специјални гост на отварању је била проф. др Дарија Кисић Тепавчевић као први ресорни министар који је посетио ово саветовање.

Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је допринос Удружења за радно право и социјално осигурање од великог значаја за унапређење радних и социјалних права, о чему сведочи и традиција од 23 године постојања и рада и изразила пуну подршку раду Удружења. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спремно је за све изазове када је у питању радно право, а сарадња са струком је од великог значаја у превазилажењу тих изазова, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. У раду Међународног саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије учествовала је и помоћница министра у Сектору за рад и запошљавање проф. др Сандра Грујичић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић је изложио реферат о изазовима за радно законодавство у области мирног решавања радних спорова у коме је нагласио велики значај да буде препозната могућност за мирно решавање радних спорова у новим прописима којима се уређују различите области везане за рад, као што је штрајк или сезонски рад. Такође, истакнута је и могућност даљег унапређења правног института мирног решавања радних спорова кроз унапређење важећих законских решења у погледу увођења двостепености у поступке, обавезности и посредовања као методе за решавање радних спорова.

Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).

10. Септембар 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективни радни спор у Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву решен је потписивањем заједничког Споразума страна у спору. Колективни радни спор је покренут око примене Посебног колективног уговора. За поступајућег миритеља је одређен Предраг Плавкић.

После пет расправa потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу ње и Споразум о решењу колективног радног спора (који постаје део колективног уговора), а којим је постигнута сагласност око свих спорних питања. Послодавац у ОБ „Свети Лука“ и синдикати – Синдикат „Слога“ ОБ „Свети Лука“, Синдикат медицинских сестара и техничара ОБ „Свети Лука“ и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити ОБ „Свети Лука“у Смедереву још једном су показали како се може кроз социјални дијалог између запослених и послодавца доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог.”

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Преузмите нашу апликацију за мобилни телефон

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Преузмите апликацију
banner mobile phone