Ефективан CAF корисник

Стручно

Непристрасно

Бесплатно

Добровољно

Активности

11. Јун 2024.

У ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ потписана заједничка препорука о решењу колективног радног спора чиме је овај спор успешно решен пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

Поступак мирног решавања колективног радног спора је покренут од стране Синдиката „Независност“ Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“. Предмет спора је био штрајк поводом више питања око примене колективног уговора. Послодавац ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ је дала сагласност да се настали спор решава мирним путем пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је решењем директора Агенције, а у складу са законом, одређен проф. др Сенад Јашаревић. Он је на првој расправи формирано Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору.

Стране у спору су у току преговора показале висок степен разумевања и међусобног уважавања, те је након три одржане расправе усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања свих спорних питања, а коју су потписали представници страна у спору и поступајући миритељ.

Послодавац и синдикат у ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ су у складу са препоруком Владе Републике Србије дали пример спремности на социјални дијалог и проналажења компромисних решења кроз поступак мирног решавања радног спора у интересу свих запослених.

09. Јун 2024.

У поступку мирног решавања колективног радног спора у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе, а који је вођен поводом примене колективног уговора, постигнут је договор страна у спору и потписана је заједничка Препорука. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката лекара и фармацеута Србије, Основне организације Бачка Топола и Мали Иђош. Послодавац, Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе, је прихватио да се спор решава мирним путем, а стране у спору су се сагласиле да за миритеља буде одређена Олга Маринков Бајић.

Поступајућа миритељка је, у складу са законом, на првој расправи формирала Одбор за мирење у који су поред ње ушли представници страна у спору. После две одржане расправе стране у спору су приближиле своје ставове што је довело до потписивања заједничке Препоруке о начину решавања колективног радног спора.

Послодавац и Синдикат у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе показали су како се кроз социјални дијалог између запослених и послодавца може доћи до правог решења које је у интересу свих страна.

25. Мај 2024.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић присуствовао је Међународној научној конференцији "Динамика савременог правног поретка" у суорганизацији Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Института за упоредно право из Београда и Института за социолошка и криминолошка истраживања из Београда, одржаној на Правном факултету у Косовској Митровици 24. и 25. маја 2024. Том приликом, он је кроз научни чланак представио могућности за заштиту права запослених кроз надлежности Агенције у контексту актуелних прописа о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Конференција је окупила велики број еминентних стручњака и теоретичара у области права, било је изузетно значајно бити део конференције и представити рад и надлежности Агенције стручњацима из свих делова наше земље, али и иностранства.

Директор Агенције је овом приликом указана част да председава сесијом за Јавноправне науке, на којој је био изложен велики број квалитетних реферата.

Другог дана конференције учесници су обишли Призрен, Цркву Богородице Љевишке, цркву светог Ђорђа, призренски Богословију и Манастир светих Архангела.

Ова сарадња Агенције и Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици резултат је Споразума који су потписали декан Факултета проф. др Слободанка Ковачевић Перић и директор Агенције др Ивица Лазовић 15. марта 2023. године и на основу кога се успешно одвија сарадња на бројним активностима, од студентских пракси до заједничких предавања и размене знања и искустава.

10. Мај 2024.

Дана 10. маја 2024. године, одржана је прва Интерактивна обука за миритеље и арбитре Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова у овој години.

Обуку je отворио директор Агенције др Ивица Лазовић и упутио речи дободошлице присутнима и известио их о раду Агенције у претходном периоду, са посебним акцентом на CAF ознаци квалитета. Он је истакао да чињеница да једини у Републици Србији имамо ову престижну европску ознаку као потврду квалитета, доста говори о томе да заједнички напори у раду свих запослених, али и миритеља и арбитара нису били узалуд.

На обуци су о актуелној судској пракси у области радних спорова говорили: Лидија Ђукић, судија Уставног суда у пензији, Мила Лазић, судија Основног суда у Крагујевцу и Предраг Трифуновић, судија Врховног Касационог суда у пензији.

На обуци је истакнута и важна тема о специфичним питањима радно-правних односа са посебним освртом на Косово и Метохију о којој је говорила проф. др Слободанка Ковачевић Перић, деканица Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Последња сесија била је посвећена преговарачким вештинама у конфликтним ситуацијама о којој је говорила доц. др Драгана Ћорић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинска заштитница грађана.

Након излагања отворена је дискусија о актуелним радноправним темама и изазовима са којима се арбитри и миритељи суочавају.

25. Април 2024.

Високи представник Међународне организације рада и специјалиста за социјални дијалог и радно право Лејо Сибел из Канцеларије за Централну и Источну Европу у Будимпешти посетио је Агенцију у четвртак 25. априла. Том приликом господин Сибел се састао са директором Агенције др Ивицом Лазовићем.

Повод састанка је разговор о новом пројекату „Оснаживање социјалног дијалога у Републици Србији“ који спроводи Међународна организација рада уз партнерство Делегације ЕУ у Републици Србији и социјалних партнера у нашој земљи, репрезентативних синдиката (СССС, УГС „Независност“), удружења послодаваца (Унија послодаваца), и представника државе Министарство рада, Социјално-економски савет и Агенција, као важна институција која подстиче и развија социјални дијалог. Овај пројекат ће трајати 4 године у циљу јачања социјалног дијалога, унапређења регулаторног и институционалног оквира за бипартитно и трипартитно прговарање и функционисање.

Господин Сибел нас је и ексклузивно упознао да је одобрена трећа фаза пројекта „Платформа за запошљавање и социjална питања - ЕСАП 3“ у којем регионална тела за мирно решавање радних спорова имају значајну улогу и у оквиру којег се развија мрежа практичара за мирно решавање спорова.

Такође, у току је и пројекат „Иницијатива за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са МОР и социјалним партнерима и у чијим оквирима се остварује значајно институционално подизање капацитета Агенције за мирно решавање радних спорова, али и промоција ових механизама компанијама на које се односе немачки прописи о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Директор Агенције др Ивица Лазовић истакао је значај сарадње са МОР-ом свих социјалних партнера у Републици Србији, а посебно Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у циљу јачања социјалног дијалога, мирног решавања радних спрова и унапређења заједничке праксе и искустава.

Током срдачног и пријатељског разговора размењена су искуства и бројни примери добре сарадње у пракси, а која посебно добија на интензитету последњих неколико година. Истакнуто је да ће та сарадња бити још интензивнија у предстојећем периоду кроз све наведене пројекте.

19. Април 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала je 19. априла 2024. године вебинар на тему „Мирење и арбитража у пракси“. На вебинару је о предметној теми говорио проф. др Живко Кулић, један од најискуснијих миритеља и арбитра са наших простора.

Вебинару су присуствовали студенти факултета са којима Агенција има потписан споразум о сарадњи, Правног факултета Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду и многи други.

Професор Кулић је присутнима настојао да приближи институте мирења и арбитраже и укаже на значајне изазове са којима се сусретао у пракси. Пре свега је учеснике упознао са појмом радних спорова, како индивидуалних тако и колективних и указао на методе решавања радних спорова, са посебним фокусом на вансудске методе. Вансудске методе подразумевају решавање спорова у поступку мирења и арбитраже, које је професор приближио конкретним примерима које је решавао у својој импозантној каријери, посебно истичући примере злостављања на раду и штрајка.

Овај вебинар, који је изазвао велику пажњу студената, је само једна у низу активности које ће Агенција спровести у циљу интензивирања сарадње са факултетима и приближавању института мирног решавања радних спорова будућим правницима.

Након предавања учесницима се обратио и директор Агенције др Ивица Лазовић са изузетним запажањима о правном и моралном сукобу у поступцима мирења и арбитражи, након чега се отворила плодотворна дискусија да ли се приликом решавања спорова предност даје норми или човеку?

Учесници су на крају вебинара имали прилику да поставе питања и изнесу своја запажања и тим путем су се укључили у дискусију истичући да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова организовала врло инспиративан вебинар.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv