Ефективан CAF корисник

Стручно

Непристрасно

Бесплатно

Добровољно

Активности

25. Мај 2024.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић присуствовао је Међународној научној конференцији "Динамика савременог правног поретка" у суорганизацији Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Института за упоредно право из Београда и Института за социолошка и криминолошка истраживања из Београда, одржаној на Правном факултету у Косовској Митровици 24. и 25. маја 2024. Том приликом, он је кроз научни чланак представио могућности за заштиту права запослених кроз надлежности Агенције у контексту актуелних прописа о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Конференција је окупила велики број еминентних стручњака и теоретичара у области права, било је изузетно значајно бити део конференције и представити рад и надлежности Агенције стручњацима из свих делова наше земље, али и иностранства.

Директор Агенције је овом приликом указана част да председава сесијом за Јавноправне науке, на којој је био изложен велики број квалитетних реферата.

Другог дана конференције учесници су обишли Призрен, Цркву Богородице Љевишке, цркву светог Ђорђа, призренски Богословију и Манастир светих Архангела.

Ова сарадња Агенције и Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици резултат је Споразума који су потписали декан Факултета проф. др Слободанка Ковачевић Перић и директор Агенције др Ивица Лазовић 15. марта 2023. године и на основу кога се успешно одвија сарадња на бројним активностима, од студентских пракси до заједничких предавања и размене знања и искустава.

10. Мај 2024.

Дана 10. маја 2024. године, одржана је прва Интерактивна обука за миритеље и арбитре Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова у овој години.

Обуку je отворио директор Агенције др Ивица Лазовић и упутио речи дободошлице присутнима и известио их о раду Агенције у претходном периоду, са посебним акцентом на CAF ознаци квалитета. Он је истакао да чињеница да једини у Републици Србији имамо ову престижну европску ознаку као потврду квалитета, доста говори о томе да заједнички напори у раду свих запослених, али и миритеља и арбитара нису били узалуд.

На обуци су о актуелној судској пракси у области радних спорова говорили: Лидија Ђукић, судија Уставног суда у пензији, Мила Лазић, судија Основног суда у Крагујевцу и Предраг Трифуновић, судија Врховног Касационог суда у пензији.

На обуци је истакнута и важна тема о специфичним питањима радно-правних односа са посебним освртом на Косово и Метохију о којој је говорила проф. др Слободанка Ковачевић Перић, деканица Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Последња сесија била је посвећена преговарачким вештинама у конфликтним ситуацијама о којој је говорила доц. др Драгана Ћорић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинска заштитница грађана.

Након излагања отворена је дискусија о актуелним радноправним темама и изазовима са којима се арбитри и миритељи суочавају.

25. Април 2024.

Високи представник Међународне организације рада и специјалиста за социјални дијалог и радно право Лејо Сибел из Канцеларије за Централну и Источну Европу у Будимпешти посетио је Агенцију у четвртак 25. априла. Том приликом господин Сибел се састао са директором Агенције др Ивицом Лазовићем.

Повод састанка је разговор о новом пројекату „Оснаживање социјалног дијалога у Републици Србији“ који спроводи Међународна организација рада уз партнерство Делегације ЕУ у Републици Србији и социјалних партнера у нашој земљи, репрезентативних синдиката (СССС, УГС „Независност“), удружења послодаваца (Унија послодаваца), и представника државе Министарство рада, Социјално-економски савет и Агенција, као важна институција која подстиче и развија социјални дијалог. Овај пројекат ће трајати 4 године у циљу јачања социјалног дијалога, унапређења регулаторног и институционалног оквира за бипартитно и трипартитно прговарање и функционисање.

Господин Сибел нас је и ексклузивно упознао да је одобрена трећа фаза пројекта „Платформа за запошљавање и социjална питања - ЕСАП 3“ у којем регионална тела за мирно решавање радних спорова имају значајну улогу и у оквиру којег се развија мрежа практичара за мирно решавање спорова.

Такође, у току је и пројекат „Иницијатива за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са МОР и социјалним партнерима и у чијим оквирима се остварује значајно институционално подизање капацитета Агенције за мирно решавање радних спорова, али и промоција ових механизама компанијама на које се односе немачки прописи о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Директор Агенције др Ивица Лазовић истакао је значај сарадње са МОР-ом свих социјалних партнера у Републици Србији, а посебно Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у циљу јачања социјалног дијалога, мирног решавања радних спрова и унапређења заједничке праксе и искустава.

Током срдачног и пријатељског разговора размењена су искуства и бројни примери добре сарадње у пракси, а која посебно добија на интензитету последњих неколико година. Истакнуто је да ће та сарадња бити још интензивнија у предстојећем периоду кроз све наведене пројекте.

19. Април 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала je 19. априла 2024. године вебинар на тему „Мирење и арбитража у пракси“. На вебинару је о предметној теми говорио проф. др Живко Кулић, један од најискуснијих миритеља и арбитра са наших простора.

Вебинару су присуствовали студенти факултета са којима Агенција има потписан споразум о сарадњи, Правног факултета Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду и многи други.

Професор Кулић је присутнима настојао да приближи институте мирења и арбитраже и укаже на значајне изазове са којима се сусретао у пракси. Пре свега је учеснике упознао са појмом радних спорова, како индивидуалних тако и колективних и указао на методе решавања радних спорова, са посебним фокусом на вансудске методе. Вансудске методе подразумевају решавање спорова у поступку мирења и арбитраже, које је професор приближио конкретним примерима које је решавао у својој импозантној каријери, посебно истичући примере злостављања на раду и штрајка.

Овај вебинар, који је изазвао велику пажњу студената, је само једна у низу активности које ће Агенција спровести у циљу интензивирања сарадње са факултетима и приближавању института мирног решавања радних спорова будућим правницима.

Након предавања учесницима се обратио и директор Агенције др Ивица Лазовић са изузетним запажањима о правном и моралном сукобу у поступцима мирења и арбитражи, након чега се отворила плодотворна дискусија да ли се приликом решавања спорова предност даје норми или човеку?

Учесници су на крају вебинара имали прилику да поставе питања и изнесу своја запажања и тим путем су се укључили у дискусију истичући да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова организовала врло инспиративан вебинар.

10. Април 2024.

Дана 10. априла 2024. године одржана је конференција „Радноправни аспекти људских права-теорија и примена“ у саорганизацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Канцеларије Покрајинског омбудсмана, Канцеларије Локалног омбудсмана Града Крагујевца и Канцеларије Локалног омбудсмана Града Ниша, уз подршку Удружења омбудсмана Србије.

Изузетно je значајно што je том приликом потписан Споразум о сарадњи између Агенције и Удружења омбудсмана Републике Србије. Споразум су потписали директор Агенције др Ивица Лазовић и председник Удружења омбудсмана Србије Миљко Ваљаревић.

Циљ скупа, који је на једном месту окупио све локалне заштитнике грађана, било је стицање нових знања, размена добре праксе и дијалог о унапређењу заштите људских права и радних права која из њих проистичу. Учесници су били у прилици да чују ставове еминентних стручњака из ове области и да кроз интерактиван приступ изнесу своје идеје и запажања.

Скуп је отворио републички омбудсман мр Зоран Пашалић. Учеснике су у уводним обраћањима поздравили и др Гордана Дамњановић, помоћница градоначелника за здравствену и социјалну заштиту, људска и мањинска права града Крагујевца, Катарина Митровска, локална омбудсманка града Ниша и Снежана Кнежевић, заменица покрајинске заштитнице грађана из Новог Сада.

О радноправном аспекту људских права, теорији и примени говорили су проф. др Бојан Урдаревић са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и проф. др Марко Давинић са Правног факултета Универзитета у Београду.

Интерактивни део ове конференције је организован у виду панел дискусија – примери добре праксе, на тему дискусије: „Радноправни аспекти људских права - теорија и примена“ коју је модерирала доц. др Драгана Ћорић - покрајинска заштитница грађана, омбудсманка, а у којој су учествовали Миљко Ваљаревић, председник Удружења омбудсмана Србије, Јелена Миливојевић, локална омбудсманка града Крагујевца, Катарина Митровска, Локална омбудсманка Града Ниша и проф. др Живко Кулић, миритељ и арбитар Агенције.

На крају конференциje је отворена плодотворна дискусија о примерима и изазовима у пракси и раду локалних омбудсмана као и миритеља и арбитара Агенције.

08. Април 2024.

Након интезивних преговора, посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 8. априла 2024. године, потписан је Споразум о начину решавања колективног радног спора, између Синдиката образовања Србије и Министарства просвете Републике Србије, поводом измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Поступак пред Агенцијом покренут је по службеној дужности, у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, одмах по пријему Предлога од стране Синдиката образовања Србије. Поступајући миритељ, проф др. Живко Кулић, у складу са законом, на првој расправи формирао је Одбор за мирење, у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. Након три одржане расправе дошло је најпре до приближавања, а касније и усаглашавања ставова о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст заједничке Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници Синдиката и Министарства просвете на основу заједничке Препоруке закључили су и Споразум о решавању спора, који ће представљати саставни део Посебног колективног уговора о измена и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање.

Стране у спору су избором да реше колективни спор посредством Агенције, уз вешто вођење поступка од стране миритеља проф др. Живка Кулића, дале допринос очувању социјалног мира и добрих односа, те показале предности мирног решавања колективног радног спора унапређењем социјалног дијалога.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv