Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

20. Март 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 06. марта 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране Независног синдиката просветних радника Војводине, а друга страна у спору, Министарство просвете се сагласило да се поступак решава мирним путем.

Поступајућа миритељка, у складу са законом, на првој расправи је формирала Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. Након две одржане расправе дошло је до усаглашавања ставова између представника страна у спору о начину решавања свих спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници социјалних партнера, синдиката и министарства, дали су допринос мирном решавању радних спорова и показали су предности социјалног дијалога између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

16. Март 2023.

У среду 15. марта 2023. године потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Тим поводом је одржана и изузетно посећена трибина „Мирно решавање радних спорова“ на којој су поред студената присуствовали и бројни наставници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Споразум су потписали декан Правног факултета у Косовској Митровици проф. др Слободанка Ковачевић Перић и директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић, се захвалио проф. др Слободанки Ковачевић Перић на доприносу промоцији института мирног решавања радних спорова и том приликом јој уручио Плакету Агенције за изузетну вишегодишњу сарадњу, у ванредним условима у којима овај Факултет функционише.

Проректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици проф. др Владимир Боранијашевић је са сарадницима организовао пријем за директора Агенције на коме су представили ситуацију и сложене околности у којима функционишу на завидном нивоу. Разговарало се и о значају међуинституцијалне сарадње са различитим државним органима како би студенти добили могућност стицања праксе и стручног усавршавања. У том правцу, планирана је даља сарадња.

Такође, господин Лазовић је истакао да је веома поносан што је правни механизам мирног решавања радних спорова профункционисао и на Косову и Метохији. Од оснивања Агенција није имала миритеље и арбитре на просторима Косова и Метохије и није вођен ни један поступак мирног решавања радних спорова. Уз мало залагања, за само две године то се променило, те ова Агенција сада има миритеље и арбитре на Косову и Метохији, као и прве поступке мирног решавања и индивидуалних и колективних радних спорова. За све наведено значајна је сарадња са Универзитетом.

Циљ потписаног Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета из Косовске Митровице. Потписивањем споразума створене су могућности за додатно усавршавање и стручну праксу студената овог факултета, као и миритеља и арбитара Агенције и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

10. Март 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у Општој болници у Ћуприји, а поводом примене колективног уговора код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Удружених синдиката Србије „Слога“ – синдиката здравства и социјалне заштите, а послодавац Општа болница у Ћуприји се сагласио да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређен доц. др Александар Антић, који је на првој расправи формирао Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После три расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум. Споразум, у складу са Законом, ако је предмет спора колективни уговор, постаје основ за закључивање, измене и/или допуне колективног уговора.

На овај начин, у Општој болници у Ћуприји представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

02. Март 2023.

У оквиру пројекта „Отворена врата правосуђа“ у Основном суду у Чачку у четвртак 2. марта 2023. године организовано је представљање мирног решавања радних спорова за заинтересовану јавност у овом граду. Модератор скупа је био Блажо Недић адвокат и медијатор, а панелисти су били судија Иван Дробњак из Основног суда у Чачку и директор Агенције Ивица Лазовић.

У препуној судници 1 Основног суда у Чачку су дошле многе заинтересоване судије, адвокати, вештаци, представници синдиката и грађани.

Говорило се првенствено о судској пракси и надлежностима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, о томе који су спорови подобни за мирно решавање пред Агенцијом, о индивидуалним радним споровима, арбитражи, току поступка, избору арбитра и миритеља, колективним споровима, о томе зашто је рад Агенције значајан синдикатима и који су бенефити решавања спора пред Агенцијом у поређењу са судским поступком. Посебна пажња је посвећена мобингу и злостављању на раду и пракси мирног решавања ових предмета, али и многим другим темама. Након формалног дела, постављена су и бројна питања о којима се разговарало.

20. Фебруар 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписана је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора у предузећу ЈП „Службени гласник“ а затим на основу ње и Споразум о решењу спора.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране УГС „Независност“ код послодавца ЈП „Службени гласник“ , а поводом колективног радног спора чији је предмет остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. ЈП „Службени гласник“ је прихватио да се спор решава мирним путем, посредством Агенције. Након четири одржане расправе стране у спору су постигле договор око спорних питања и дошле до Споразума о решењу колективног радног спора.

Представници УГС „Независност“ и ЈП „Службени гласник“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

27. Јануар 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решаван је колективни радни спор у ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, а који је окончан доношењем препоруке миритеља. Колективни радни спор чији је предмет право на синдикално организовање и деловање, покренут је на предлог Синдиката „Слога“ ГСП, који су део УСС „Слога“

Поступајући миритељ Предраг Плавкић, у складу са законом, на првој расправи је формирао Одбор за мирење у који су ушли миритељ као председавајући Одбора и представници свих страна у спору. Након четири одржане расправе стране у спору нису дошле до заједничке препоруке, али су изнели низ предлога за превазилажење ситуације, а на захтев страна у спору, миритељ је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Послодавац и синдикална организација су успоставили успешан дијалог и смањене су тензије у циљу изналажења компромисног решења прихватљивог за обе стране. Препорука је да се дијалог настави и да се сва будућа спорна питања решавају мирним путем и социјалним дијалогом.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv