Ефективан CAF корисник

Стручно

Непристрасно

Бесплатно

Добровољно

Активности

10. Април 2024.

Дана 10. априла 2024. године одржана је конференција „Радноправни аспекти људских права-теорија и примена“ у саорганизацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Канцеларије Покрајинског омбудсмана, Канцеларије Локалног омбудсмана Града Крагујевца и Канцеларије Локалног омбудсмана Града Ниша, уз подршку Удружења омбудсмана Србије.

Изузетно je значајно што je том приликом потписан Споразум о сарадњи између Агенције и Удружења омбудсмана Републике Србије. Споразум су потписали директор Агенције др Ивица Лазовић и председник Удружења омбудсмана Србије Миљко Ваљаревић.

Циљ скупа, који је на једном месту окупио све локалне заштитнике грађана, било је стицање нових знања, размена добре праксе и дијалог о унапређењу заштите људских права и радних права која из њих проистичу. Учесници су били у прилици да чују ставове еминентних стручњака из ове области и да кроз интерактиван приступ изнесу своје идеје и запажања.

Скуп је отворио републички омбудсман мр Зоран Пашалић. Учеснике су у уводним обраћањима поздравили и др Гордана Дамњановић, помоћница градоначелника за здравствену и социјалну заштиту, људска и мањинска права града Крагујевца, Катарина Митровска, локална омбудсманка града Ниша и Снежана Кнежевић, заменица покрајинске заштитнице грађана из Новог Сада.

О радноправном аспекту људских права, теорији и примени говорили су проф. др Бојан Урдаревић са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и проф. др Марко Давинић са Правног факултета Универзитета у Београду.

Интерактивни део ове конференције је организован у виду панел дискусија – примери добре праксе, на тему дискусије: „Радноправни аспекти људских права - теорија и примена“ коју је модерирала доц. др Драгана Ћорић - покрајинска заштитница грађана, омбудсманка, а у којој су учествовали Миљко Ваљаревић, председник Удружења омбудсмана Србије, Јелена Миливојевић, локална омбудсманка града Крагујевца, Катарина Митровска, Локална омбудсманка Града Ниша и проф. др Живко Кулић, миритељ и арбитар Агенције.

На крају конференциje је отворена плодотворна дискусија о примерима и изазовима у пракси и раду локалних омбудсмана као и миритеља и арбитара Агенције.

08. Април 2024.

Након интезивних преговора, посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 8. априла 2024. године, потписан је Споразум о начину решавања колективног радног спора, између Синдиката образовања Србије и Министарства просвете Републике Србије, поводом измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Поступак пред Агенцијом покренут је по службеној дужности, у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, одмах по пријему Предлога од стране Синдиката образовања Србије. Поступајући миритељ, проф др. Живко Кулић, у складу са законом, на првој расправи формирао је Одбор за мирење, у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. Након три одржане расправе дошло је најпре до приближавања, а касније и усаглашавања ставова о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст заједничке Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници Синдиката и Министарства просвете на основу заједничке Препоруке закључили су и Споразум о решавању спора, који ће представљати саставни део Посебног колективног уговора о измена и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање.

Стране у спору су избором да реше колективни спор посредством Агенције, уз вешто вођење поступка од стране миритеља проф др. Живка Кулића, дале допринос очувању социјалног мира и добрих односа, те показале предности мирног решавања колективног радног спора унапређењем социјалног дијалога.

05. Април 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је свој рад и постигнућа на првој међународној конферецнији европских институција за мирно решавање радних спорова под називом „Решавање радних спорова у Европи“ која је одржана 05. априла 2024. године у Атини. Конференција је организована под покровитељством председнице Републике Грчке Катерине Сакеларопулу а од стране Организације за медијацију и арбитражу Грчке (O.ME.D) и Правног факултета Универзитета у Атини (NKUA) у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO).

Скуп је отворио помоћник министра за рад Републике Грчке господин Василис Спанакис који је пожелео добродошлицу учесницима уз наду да ће скупови попут овог унапредити праксу мирног решавања радних спорова у читавој Европи. Поред представника Агенције и домаћина из Грчке, конференцији су присуствовале и делегације институција које се баве мирним решавањем радних спорова из Белгије, Бугарске, Ирске, Португала, Шпаније, Шведске, Украјне и Велике Британије, руководство водећих синдиката и удружења послодаваца Грчке као и представници научне заједнице.

У свом обраћању директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, др Ивица Лазовић, представио је досадашњи рад и постигнућа наше Агенције. Он се осврнуо на законски оквир у коме Агенција ради и надлежности које има. Такође, господин Лазовић је учеснике упознао са начином избора миритеља и арбитара и улогом социјалних партнера у томе. Представио је ток поступка пред Агенцијом уз напомену да се спорови решавају брзо, ефинасно и бесплатно за све стране у спору. На крају, закључио је да су овакве конференције драгоцене за размену добре праксе и искустава и да имају огроман значај за унапређење института мирног решавања радних спорова.

На конференцији је покренута и иницијатива за формирање европске мреже институција за мирно решавање радних спорова чији би члан постала и Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. Ова мрежа омогућила би континуирану сарадњу институција чланица уз одржавање стручних скупова на годишњем нивоу.

01. Март 2024.

На округлом столу под називом „Дискриминација на раду и механизми заштите“, који је одржан 1. марта у Београду, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је могућности за заштиту радника од дискриминације кроз поступке који се воде пред Агенцијом. Дебата је организована а у оквиру пројекта „Иницијатива за глобалну солидарност“ који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) од стране Фондације Центар за демократију.

Директор Агенције др Ивица Лазовић упознао је учеснике дебате са делокругом рада Агенције и указао на улогу коју она има у заштити радника од дискриминације. Он је истакао значај васудских механизама заштите радних права којима се омогућава да се поступци реше брзо и ефикасно. Истовремено Лазовић је подвукао да Агенција ангажује значајне ресурсе како би раднике и синдикате упознала са институтом мирног решавања радних спорова стављајући акценат на мобинг и дискриминацију који често нису препознати с њихове стране.

Поред представника Агенције у дискусији су учествовали и Наташа Вучковић испред организатора, Kirsten Schönefeld из Фондације Фридрих Еберт, Данијела Ристовски из канцеларије Повереника за заштиту равноправности, Санела Бахтијаревић испред Немачке организација за међународну сарадњу (GIZ), представници синдиката као и невладиног сектора.

26. Фебруар 2024.

На позив Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције “Независност”, Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова представила је свој рад на семинару под називом „Улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у заштити права државних службеника и ефикасно решавање радних спорова“. Семинар је реализован на Копаонику у оквиру 7. Редовне седнице Главног одбора Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције „Независност“ одржане од 23. до 25. фебруара 2024. године.

Овај семинар је отворио Небојша Пејчиновић, Извршни секретар гране, а о искуствима и сарадњи са Агенцијом је говорила председница УГС „Независност“ Чеданка Андрић. Директор Агенције, др Ивица Лазовић, упознао је присутне са досадашњим радом и резултатима које је Агенција постигла. Лазовић се осврнуо на законске надлежности које Агенција има уз посебан осврт на улогу наше институције у мирном решавању колективних радних спорова. Он је навео да је потребна стална сарадња са синдикатима како би предности института мирног решавање радних спорова приближили што већем броју чланова. На крају, директор Лазовић се захвалио организаторима, управи ГС УПИОП “НЕЗАВИСНОСТ”, што је препознала Агенцију као поузданог партнера и што усмерава и информише своје чланове о делатностима Агенције.

Велики број присутних синдикалних представника било је у прилици да постави питања и да активно учествује у дискусији. На овај начин учесници су могли да отклоне све недоумице које су имали у вези примене института мирног решавања радних спорова и да открију предности које његова примена доноси.

12. Фебруар 2024.

Обука за вештине јавног наступа и подизање видљивости Републичке агенције за мирно решавање радних спорова која је одржана од 7. до 9. фебруара 2024. године у Сокобањи имала је за циљ подизање капацитета комуникационих вештина миритеља и арбитара и запослених у Агенцији. Тродневна обука реализована је у оквиру пројекта “Обезбеђење адекватних жалбених механизама за раднике у аутомобилској, електро и текстилној индустрији“, који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ уз реализацију Међународне организације рада (МОР).

Овој обуци присуствовало је преко 60 учесника, миритеља, арбитара, запослених у Агенцији, као и директори и гости из агенције за мирно решавање радних спорова из региона, Републике Српске (Босне и Херцеговине) и Републике Северне Македоније. Ово је тек друга обука од оснивања Агенције која се реализује на масован начин и ван седишта, захваљујући финансијској и логистичкој подршци наведених пројектних партнера.

У делу програма који је реализовао предавач др Иван Јефтовић учесници су били у прилици да кроз интерактивне вежбе савладају вештине јавног наступа. Они су стављани у разне улоге типичне за радне спорове и подстицани да сагледају проблеме из свих углова. У другом делу програма присутнима је представљен приступ комуникацијама на стратешки начин од стране експерата из Агенције за комуникације и односе са јавношћу „PR Mind“ Маје Џелатовић и Соње Ненић Андреев. Током овог сегмента миритељи и арбитри су упознати са активностима које они сами могу да спроведу како би представили свој рад локалној зајединици, а што је један од важних комуникационих циљева Агенције.

Сви учесници ове одличне обуке су добили прилику да активно учествују у дискусијама, да дају своје коментаре и изнесу своја запажања, а све са циљем да се Агенција приближи што већем броју грађана и да буде и даље кључна институција за брзо, ефикасно и бесплатно решава радних спорова, од мобинга и дискриминације преко разних материјалних спорова до измене и примене колективног уговора.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv