Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

25. Новембар 2021.

На конкурс за избор миритеља и арбитара који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 101 од 27. октобра 2021. године за који је рок за подношење пријава истекао 12. новембра пристигло је укупно 74 благовремене пријаве. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитре. Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

 1. проф. др Бојан Урдаревић
 2. Дарко Божичић
 3. др Дејан Логарушић
 4. Емила Спасојевић
 5. др Мила Петровић
 6. Милица Ђорђевић
 7. Мина Николић
 8. Мирјана Тубин Симић
 9. Нада Црња
 10. Олга Маринков Бајић
 11. Радмила Симoвић
 12. проф. др Сања Шкорић
 13. др Слађана Глигорић

Следећи кандидати за арбитре и миритеље:

 1. Александра Стошић
 2. Бојан Марјанов
 3. Весна Митрић
 4. проф. др Весна Стојановић
 5. Владимир Матић
 6. Владислав Алексов
 7. Горан Арсић
 8. Горан Кљајић
 9. Горан Марков
 10. проф. др Горан Обрадовић
 11. Данијела Коштан Ковачевић
 12. Данка Јаћимовић
 13. Дејана Спасојевић Иванчић
 14. Денис Мурић
 15. Драгана Милетић
 16. Драгана Пешић
 17. Драгана Ћирковић
 18. Емил Турковић
 19. проф. др Живко Кулић
 20. проф. др Зоран Радуловић
 21. Зорица Радовић
 22. Ивана Лаловић
 23. Игор Кокановић
 24. Јасмина Чутурило
 25. Јасна Весић
 26. др Јелена Глушчевић
 27. Јелена Стојилковић
 28. Јовица Рашета
 29. Катарина Николић
 30. Кристина Спасојчевић
 31. Маја Кривокапић
 32. Марија Драгићевић
 33. Марко Лукић
 34. мр Милан Крстић
 35. Милена Даковић
 36. Милена Тасић
 37. Милица Брковић
 38. Милица Радивојевић
 39. Милош Станојчић
 40. Милун Петковић
 41. Миљко Ваљаревић
 42. др Наташа Завођа
 43. др Никола Бањац
 44. Олга Вучковић Кићановић
 45. Предраг Петровић
 46. Радица Ракић Поповић
 47. Радован Безбрадица
 48. Сандра Кршенковић
 49. Сања Станишић
 50. проф. др Сенад Јашаревић
 51. Слађана Андрић
 52. Срђан Перић
 53. Тамара Алексић

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара. На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

27. Октобар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 27. октобра 2021. године у „Службеном гласнику“ број 101 објавила Jавни оглас за избор миритеља и арбитара.

На јавни оглас могу се пријавити сви кандидати који испуњавају услове који су наведени у позиву.

Кандидати који су уписани у Именик миритеља и арбитара достављају само пријаву са биографијом, док ће потврду о неосуђиваности прибавити Агенција.

Изјаву којом се даје сагласност Агенцији да може прибавити податке о којима се води службена евиденција можете преузети ОВДЕ.

Рок за пријаву на Јавни оглас је 12.11.2021. године.

26. Октобар 2021.

У Холдингу рударско металуршко хемијског комбината „Трепча“ у Звечану, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“, поступајући миритељ доц. др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су конструктивну прву расправу по питању насталог спора. Међутим, пословодство је изостало на другој расправи, те је од стране Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“ захтевано да миритељ у складу са законом донесе препоруку о решењу спора. Миритељ је донео препоруку, пре свега у складу са чланом 206, 209. и 210. Закона о раду, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката, као и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова изражава задовољство што је овај вид решавања радних спорова препознат и од стране социјалних партнера са простора АП Косова и Метохије, али жали што се није истрајало у дијалогу и дошло до заједничког споразума страна у спору о решењу проблема.

20. Октобар 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Овај поступак је покренут на иницијативу УГС „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“.

За поступајућу миритељку је одређена др Јелена Глушчевић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су још једном у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

08. Октобар 2021.

Тродневна годишња регионална конференција Мреже агенција за мирно решавање радних спорова, одржана је у Београду од 6. до 8 октобра.

Конференцији су присуствовали директори агенција и других тела за мирно решавање радних спорова и миритељи и арбитри из Црне Горе, Румуније, Бугарске, Републике Северне Македоније, Албаније, Републике Српске (БиХ), Мађарске и Републике Србије.

Конференцију је отворила помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Сандра Грујичић, која је истакла да је решавање радних спорова на миран начин методама мирења и арбитраже велики цивилизацијски искорак и да је култура дијалога, толеранције, компромиса и разумевања велика вредност сама по себи у свим областима људског рада, а посебно у односима између радника, послодаваца и државе.

Регионална конференција окупила је више од 30 учесника из земаља Западног Балкана уз фокус на тему унапређења институција за мирно решавање радних спорова кроз поређење остварених перформанси и система за вођење поступака.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије др Ивица Лазовић је говорио о ефектима измена и допуна Закона о мирном решавању радних спорова и даљим потребама за побољшањем, а такође је представио свим учесницима из региона предности информационог система за вођење поступака који постоји једино у нашој земљи.

Цео догађај је организован као део пројекта Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) који представља регионални трогодишњи пројекат финансиран средствима Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO) и Регионалног савета за сарадњу.

Кроз ESAP 2 пројекат тим Међународне организације рада, између осталог, пружа подршку земљама Западног Балкана у унапређењу и развоју института мирног решавања радних спорова.

08. Октобар 2021.

У оквиру конференције Мреже агенција за мирно решавање радних спорова одржана су два специјализована једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“ 7. и 8. октобра 2021. године.

Тренинге су реализовали тренери Међународног центра Међународне организације рада за обуку из Торина, Силван Бафи и Питер Харвуд. Силван Бафи је едукатор у Међународном центру за обуку МОР –а, док је Питер Харвуд био дугогодишњи главни миритељ британске Службе за саветовање, мирење и арбиражу (acas.ogr.uk). Питрер Харвуд је поделио своје дугогодишње искуство са миритељима и арбитрима кроз разговор о стварању односа и емпатије, идентификацију препрека, институционалних препрека и размену пракси. Сегмент обуке је био посвећен и раду са предрасудама и претпоставкама, као и улози институција у раду са странама и миритељима на делотворан начин у решавању спорова.

Обука је била интерактивна уз групне вежбе и разговор са пуно отворених питања и имаће свој наставак за све миритеље и арбитре Мреже агенција за мирно решавање радних спорова наредне године.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог.”

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Преузмите нашу апликацију за мобилни телефон

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Преузмите апликацију
banner mobile phone