Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

02 Окт

Дана 02.10.2020. године одржан је Први интерактивни вебинар за миритеље и арбитре у 2020. години на тему нове судске праксе у области радних спорова, који је водила судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић.

Имајући у виду препоручене мере надлежних органа у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 Агенција је донела одлуку да ове године уместо уобичајених интерактивних семинара организује вебинаре – видео конференције које се одржавају преко интернета у реалном времену.

Први интерактивни вебинар је отворио директор Агенције Миле Радивојевић, који је упознао миритеље и арбитре са најновијим дешавањима у раду Агенције, а судија Лидија Ђукић је изложила више примера из судске праксе о којима су арбитри и миритељи могли да дискутују.

Интерактивни вебинар је организован у циљу даљег професионалног развоја миритеља и арбитара, као и непосредне размене релевантних искустава и примера добре праксе.

Снимак вебинара можете погледати ОВДЕ.

30 Сеп

У понедељак, 28. септембра 2020. године, потписан је Споразум о сарадњи Правног факултета Универзитета у Нишу и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Циљ Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Потписивањем споразума створене су и могућности за додатно усавршавање миритеља и арбитара и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

Споразум су потписали директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић и декан Правног факултета Универзитета у Нишу проф. др Горан Обрадовић који је и један од миритеља и арбитара из Именика миритеља и арбитара Агенције. Потписивању споразума присуствовали су и продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање др Марко Димитријевић, продекан за наставу др Анђелија Тасић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

16 Сеп

Колективни радни спор настао поводом закључења колективног уговора у ЈКП „Водовод“ Власотинце окончан је дана 14. септембра 2020. године заједничким Споразумом о мирном решењу спора. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренула је Синдикална организација ЈКП „Водовод“ Власотинце (Самостални синдикат).

Представници послодавца ЈКП „Водовод“, Синдикалне организације ЈКП „Водовод“ и локалне самоуправе општине Власотинце, потписали су заједнички Споразум о мирном решењу спора којим су се сагласили да ће ући у поступак преговарања и закључити Колективни уговор за комуналне делатности у општини Власотинце.

На овај начин, у Власотинцу, представници послодавца, синдиката и локалне самоуправе су дали још један пример како се води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

27 Авг

На Факултету медицинских наука у Крагујевцу стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом штрајка дела запослених, али је после свега две расправе утврђена заједничка препорука којом се препоручују начини решавања свих спорних питања.

Послодавац и запослени на Факултету медицинских наука у Крагујевцу су још једном потврдили да је најбољи пут за решавање радних спорова поступак пред миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

17 Авг

Колективни радни спор поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца у „Аутопревозу“ из Кикинде окончан је Препоруком о мирном решењу спора и потписивањем Споразума о решењу спора између оснивача, послодавца и синдиката. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо је Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“.

Представници послодавца, оснивача и синдиката у „Аутопревозу“ из Кикинде још једном су дали пример да се социјалним дијалогом између запослених и послодавца, кроз поступак мирног решавања радних спорова, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, може доћи до решења спора.

22 Јул

У Горњем Милановцу су доношењем арбитражних решења у ОШ „Свети Сава“ успешно завршени сви индивидуални поступци поводом вишегодишњег спора око исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада.

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова поднети су предлози за мирно решавање индивидуалних радних спорова поводом утврђивања права на исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада из више школа у Горњем Милановцу, међу којима су Економско-трговачка школа „Књаз Милош“, Техничка школа „Јован Жујовић“, ОШ „Краљ Александар I“, ОШ „Момчило Настасијевић“ и ОШ „Свети Сава“.

Запослени и послодавац су се сагласили да се ови поступци решавају мирним путем, те су они у претходном периоду успешно решени пред Агенцијом у више здружених поступака.

На овај начин су избегнути непотребни судски и остали трошкови како за послодавца тако и за запослене. Запослени у просвети и њихово руководство у Горњем Милановцу су дали добар пример социјално одговорног понашања да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у скупим судским поступцима.

Други о нама

Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву

Председник СССС

Љубисав Орбовић

Други о нама

Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

Други о нама

Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог.

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

Агенција У Медијима