Стручно

Добровољно

Непристрасно

Бесплатно

Активности

18. Мај 2023.

У циљу подизања и јачања капацитета миритеља, арбитара и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је тродневни тренинг и обука у хотелу Оморика на Тари, у периоду од 14. до 17. маја 2023. године. Ово је највећи до сада организовани тренинг и први ван Београда, а реализован је захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Најмасовнијој обуци и тренингу од оснивања Агенције присуствовало је преко 70 учесника, миритеља, арбитара, запослених у Агенцији, као и директори и гости из Агенције за мирно решавање радних спорова из Црне Горе и Агенције за мирно решавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине).

Првог дана је одржан тренинг “Kомуникација у решавању конфликата од треће стране“, вођен од стране центра „H.art“, другог дана је одржана обука „Међународна перспектива индустријских спорова и мирног решавања радних спорова за миритеље и арбитре – пример Немачке“, вођен од стране Michaelа Drierа, а трећи дан је одржан тренинг „Подизање видљивости кроз директну комуникацију и медије“, вођен од стране Андре Брбаклић експерта за односе са јавношћу. Учесници су били у прилици да кроз интерактивне тренинге и обуке које су укључивале симулације реалног окружења и активан рад у групама унапреде своје комуникационе вештине и сагледају могућности за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова у приватном сектору. Миритељи и арбитри су кроз ове тренинге добили алате који им омогућавају да на бржи и ефикаснији начин решавају конфликте настале поводом радних спорова. Истовремено, упознати су са методама које им могу помоћи да буду препознати као неко ко може помоћи запосленима и послодавцима, у срединама из којих долазе, да настале спорове реше вансудским путем.

Другог дана обуке Michael Drier адвокат, специјализован за колективно посредовање и преговарање у сложеним споровима социјалних партнера, из Хамбурга, све присутне упознао је са историјатом и начином колективног преговарања, системом разрешења конфликта и системом решавање жалби у Немачкој. Посебан сегмент је посвећен подизању капацитета Агенције за примену новог Закона о дужној пажњи у ланцима снабдевања и значају овог прописа за приватан сектор у Србији.

Овај тренинг је резултирао са више корисних закључака који ће унапредити капацитет Агенције и њених миритеља и арбитара за приступ и решавање радних спорова у приватном сектору.

04. Мај 2023.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је од 3. до 4. маја 2023. године трипартитна делегација из Републике Албаније, коју су чинили два представника репрезентативних синдиката (Конфедерација синдиката и Уједињени независни синдикати), два представника послодаваца (Бизнис Албанија), два представника Министарства финансија и економије који су задужени за социјални дијалог и радне односе и представница Међународне организације рада у Албанији Дорина Ника.

Трипартитна студијска посета је имала за циљ да се гости из прве руке упознају са искуствима сталне, посвећене и специјализоване институције за решавање спорова на једном месту, која решава индивидуалне и колективне спорове. Наша Агенција је изабрана као циљна институција за студијску посету због свог мандата који се бави индивидуалним и колективним споровима и комбиноване експертизе од скоро 20 година.

Са праксом Агенције госте је упознао директор, а о финансирању Агенције и миритеља и арбитара, говориле су Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове и Биљана Стојић, руководилац Групе за финансијске послове. О дигитализацији у раду Агенције, електронској бази података, промотовним активностима и управљању квалитетом, говорио је Милош Прокић, саветник.

Гости су се упознали и са радом миритеља и арбитара у директном разговору са Зорицом Радовић и проф. др Бојаном Урдаревићем, али и са искуствима корисника кроз разговор са председником Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије Сашом Торлаковићем.

Посета је била део пројекта „Приступ правди у радним споровима кроз посредовање и мирење“ који спроводи МОР уз финансијску подршку Владе Шведске, а који пружа подршку албанским трипартитним конституентима у ревизији постојећег система мирног решавања радних спорова и осмишљавању мера за повећање његове ефикасности и домета.

Након ове посете, формиће се радна група која ће израдити предлог за оснивање специјализоване Агенције за радне спорове у Албанији. Биће то трећа Агенција која настаје по узору на нашу Агенцију, поред Агенције за мирно ријешавање радних спорова Црне Горе и ЈУ Агенције мирно ријешавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине). Веома нас чини поносним чињеница да је наш модел решавања радних спорова постоји интересовање у региону и да можемо да поделимо своје искуство и добру праксу.

24. Април 2023.

На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 24.04.2023. године, одржан је састанак са представницима организација које се баве медијацијом у Републици Србији. Циљ овог састанка је међусобно упознавање и размена искустава, дијалог о добрим праксама и баријерама на које наилази како Агенције тако и поменуте организације.

Скупу су, поред представника Агенције, присуствовали представници УГ Медијатори Крушевца, Институтa за медијацију, преговарање и јавне политике и Коморе медијатора Србије.

На састанку је покренуто много тема које се тичу пре свега препознавања значаја алтернативног решавања радних спорова и предностима које тај институт има. Договорени су даљи правци сарадње и интензивирања односа кроз међусобно учествовање на обукама и трибинама. Закључак је да је да постоји доста простора за заједничко деловање у наредном периоду и да је ово само прва у низу радионица овог типа.

21. Април 2023.

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, заједничким Предлогом за мирно решавање радног спора, а поводом исплате минималне зараде, обратили су се запослени и руководство ЈПКП "Лазаревац". Овом заједничком одлуком запослени и руководство поступили су у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

Пред Агенцијом је до сада, зајединичким Предлогом за покретање поступка, покренуто 460 индивидуалних поступака, од којих је 250 већ окончано, уз најаву представника запослених и послодавца да овај број није коначан и да се у наредном периоду очекују нови Предлози.

Oво je још један пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца, а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

07. Април 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре у 2023. години. Обука је реализована 07. априла 2023. године у Палати „Србија“ уз присуство великог броја миритеља и арбитара.

Специјални гости на отварању обуке били су представници Међународне организације рада из Женеве, Кристина Михеш која је Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, специјалиста радног права, као и др Јован Протић представник Међународне организације рада у Србији. Они су присутне упознали са активностима МОР-а у области мирног решавања радних спорова и са новом методологијом МОР за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова.

Присутне миритеље и арбитре са актуелном судском праксом у области радних спорова упознали су судуја Уставног суда Србије Лидија Ђукић и судија Апелационог суда у Новом Саду Весна Душић.

Други део обуке у поподневном делу био је посвећен стицању специјализованих знања за решавање спорова који се односе на злостављању на раду, који је водила Олга Вучковић Кићановић.

05. Април 2023.

Међународна организација рада (МОР) је започела развој методологије за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова, како би побољшала приступ правди у области рада својим чланицама. Дана 5. и 6. априла 2023. године организована је радионица за примену нове методологије самопроцене у Београду.

Радионицу су водили Кристина Михеш, Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, Специјалиста радног права Међународне организације рада. На радионици су учествовали представници Уније послодаваца Србије, репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката и УГС „Независност“, миритељи и арбитри, екстерни експерти и већина запослених у Агенцији.

Један од главних циљева радионице је коришћење дијагностичког алата развијеног од стране МОР-а, за самопроцену вансудских институција за превенцију и решавање спорова. Предвиђено је да ће овај дијагностички алат помоћи држави и социјалним партнерима у процени и разумевању тренутне ситуације, у индентификовању потенцијалних могућности и изазова, као и у заједничком осмишљавању мера за њихово решавање. Такође, овај дијагностички алат ће помоћи и МОР-у у ефикаснијем прилагођавању и усмеравању своје техничке помоћи у складу са потребама индентификованим од стране националних трипартитних конституената.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv