Стручно

Добровољно

Непристрасно

Бесплатно

Активности

18. Август 2023.

У Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Основне организације синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац, уз сагласност друге стране у спору Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац.

За поступајућу миритељку је одређена Драгана Милетић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење и која је представљала основ за потписивање Споразума.

Послодавац и синдикат у Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

19. Јул 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 19. јула 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене колективног уговора у Урбанистичком заводу Београда ЈУП.

Поступак је покренут од стране послодавца, Урбанистичког завода Београда ЈУП, а друга страна у спору, Основна организација синдиката запослених у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, је прихватила да се спор решава мирним путем, пред Агенцијом.

За миритеља је одређен Милан Крстић који је на првој расправи, а у складу са Законом, формирао Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

Током прве расправе стране у спору су показале професионалан, конструктиван и проактиван приступ и у фер атмосфери усагласили ставове о начину решења свих спорних питања након чега су чланови Одбора за мирење утврдили коначан текст Препоруке која је једногласно усвојена, у складу са Законом.

На овај начин, у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

06. Јул 2023.

На позив ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске, у Бања Луци је 06. јула 2023. године одржан регионални радно-консултативни састанак, на коме су поред делегације наше Агенције присуствовали представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова Црне Горе, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и представници Међународне организације рада за Босну и Херцеговину.

Резултат састанка је размена актуелних пракси и искустава, на основу Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примне метода за мирно решавање радних спорова („Сл. гласник РС“ – Међународни уговори, бр. 13/19), који је потписан између наведених агенција за решавање радних спорова.

Посета ЈУ „Агенцији за мирно рјешавање радних спорова“ и упознавање са актуелном праксом решавања спорова у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Црној Гори као и представљање актуелне праксе у области решавања радних спорова у Републици Србији, било је од значаја за све учеснике имајући у виду сличне практичне проблеме и питања са којима се суочавају у пракси. На састанку је усаглашено и више закључака у циљу општег унапређења алтернативног решавања спорова и унапређења квалитета целокупног пословања ових институција.

04. Јул 2023.

Делегација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Међународне организације рада, боравила је у студијској посети Федералној служби за мирење и посредовање Сједињених Америчких Држава (FMCS) од 26. до 30. јуна 2023. године. Ова посета је организована у циљу размене добрих пракси, као и идентификовања могућих области за унапређење и развој капацитета Агенције. FMCS је изабран као партнер јер је директно допринео оснивању Агенције пре 19 година, уводећи у Републици Србији механизам алтернативног решавања радних спорова у складу са својом великом праксом и искуством. Ова посета је реализована захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Федерална служба за мирење и посредовање, основана је 1947. године на основу тзв. Тафт-Хартлијевог закона, као независна агенција чија је мисија очување и промовисање мира и сарадње између синдиката и послодаваца. Са седиштем у Вашингтону и још шест региона који обухватају преко 60 теренских канцеларија, ова федерална служба пружа услуге медијације и решавања конфликата у индустрији и владиним агенцијама.

Наша делегација је имала прилику да се састане са директором FMCS-а, господином Хавијером Рамирезом, и детаљније упозна са организационим, структурним и стратешким системима агенција за алтернативно решавање спорова. Циљ састанака био је да се проуче и упореде системи решавања спорова у САД-у и Србији, идентификују користи и добре праксе, као и развој интерних процеса. Директор Рамирез је након уводне презентације обимног законодавства о алтернативном решавању спорова у САД-у отворено поделио мисију и визију FMCS-а, њихове изазове и начине на које покушавају да их превазиђу. Поред овог састанка, делегација РАМРРС-а имала је прилику да разговара са комесаром FMCS-а, Бет Шиндлер, заменицом директора теренских операција, и комесаром FMCS-а, Валтером Даром, менаџером теренских операција, о конкретним поступцима у FMCS-у (цео ток), рутирање и додељивање случајева, евалуација рада медијатора и арбитара, управљање перформансама и професионални развој медијатора и арбитара, технологије које користе, како током медијације (интерно и за потребе извештавања), организација тима (састанци са члановима тима), улози у заједници.

Даљи састанци са медијаторима и арбитрима FMCS-а такође су били веома продуктивни, а делегација је сазнала о многим алатима и техникама које користе, које су врло напредне и модерне. Медијатори и арбитри FMCS-а поделили су недавне примере својих случајева, стављајући нагласак на важност изградње односа са синдикатима и заједницама, као и на свакодневну комуникацију с њима. Имали смо задовољство да слушамо искуства Дејвида Талера, шефа Међународних послова FMCS, Пита Свенсона, Менаџера Канцеларије за превенцију сукоба, Артура Прлстејна, Директора Канцеларије за арбитражне услуге у FMCS-у, (који је одржао прву обуку за арбитре у Србији пре 20 година) и многе друге. Специјална посета је организована Регионалној канцеларији FMCS-а у Њујорку, где смо слушали искуства Пита Донатела Менаџера операција Регион 1 (североисток САД), као и медијатора Нелсона Ривера и Карлоса Тате.

Поред FMCS, делегација је посетила и упознала се са надлежностима и праксом Националног одбора за посредовање, Националног одбора за радне односе и Комисије за једнаке услове запошљавања.

Делегацији је посебну част указао Њ.Е. Марко Ђурић, амбасадор Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама који је организовао пријем и изразио заинтересованост и подршку за овај вид размене искустава и сарадњу између наше две земље.

Чланови делегације су били директор Агенције Ивица Лазовић, који је домаћине упознао са нашом праксом и начином организације, Драгана Андоновска, руководилац групе за правне послове, Милош Прокић, саветник у Агенцији, Јован Протић, ИЛО национални координатор за Србију и Јована Спаић Ердељан, менаџер пројекта ИЛО-а.

Ова посета је прва активност ка унапређењу сарадње између две агенције које деле многе сличности и послужиће као основа за подизање капацитета РАМРРС.

23. Јун 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, а поводом права на синдикално организовање и деловање код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Индустријског синдиката Србије, а послодавац „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређена Олга Вучковић Кићановић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После две расправе утврђена је заједничка препорука и споразум којим је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум.

На овај начин, у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 67/15.

17. Јун 2023.

На иницијативу директора Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске (НИПА) Владимира Бојажијева, организована је посета представника Агенције овој институцији од 14. до 16. јуна. Национални институт за мирење и арбитражу (НИПА) је позвао представнике Агенције на састанак у Софију ради размене искустава и разговора о будућим стратегијама заједничке сарадње.

Састанак је имао за циљ идентификовати сличности и разлике у поступцима решавања радних спорова између две институције, као и маркирање области и могућности за коришћење искуства из праксе решавања радних спорова, а посебно због постизања договора о специфичним активностима које ће бити обухваћене у потенцијалном заједничком пројекту у оквиру INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027.

У оквиру посете је одржана једнодневна радионица 15. јуна 2023. године „Решавање радних спорова – партнерство за знање и најбоље праксе“. Ову радионицу је као специјални гост отворио Њ.Е. Жељко Јовић, амбасадор Републике Србије у Републици Софији, чиме је целом догагађају дат посебни значај. На целодневној радионици обрађена су многа важна питања, од прегледа индустријских односа и колективног преговарања у две државе, до међусобних одговора на постављена прелиминарна питања о организацији, структури, функцијама и активностима Агенције и Института, конкретних поступака мирења или посредовања и арбитраже у решавању радних спорова, регулаторног оквира и изазова у пракси, до статистике поступака решавања спорова. Поред директора Бојажијева и Лазовића, о пракси су говорили проф. др Kрасимира Средкова, члан Надзорног одбора НИПА и председница Бугарског удружења за радно право и социјалну сигурност, проф. др Бојан Урдаревић, миритељ и председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, проф. др Валери Апостолов, председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Емил Мингов, заменик председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Сања Шкорић и проф. др Дејан Логарушић миритељи Агенције.

Други дан боравка у Републици Бугарској организована је посета Националном институту за мирење и арбитражу Републике Бугарске, где је делегација Агенције упозната са радом овог тела које је ове године обележило 20 година постојања, а основано је за решавање искључиво колективних радних спорова, броји 12 особа, од којих су 7 стручњака, 3 специјалиста и 2 особе су руководиоца. Том приликом, директори две институције су договорили и заједничку сарадњу и наступ у огвиру предстојећег пројекта INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027. Пројекат INTERREG VI-A IPA Бугарска-Србија 2021-2027 је програм прекограничне сарадње финансиран од стране Европске уније средствима из Инструмента за предприступну помоћ (IPA III) и подразумева више области финансирања, а једна од њих је и достојанствени рад и заштита радних права. На састанку је договорен и предложен низ активности у овом правцу, као и узвратна посета делегације НИПА Агенцији у Београду.

Ова посета је била од великог значаја за међусобно упознавање и постављање темеља за предстојећу знатно ближу сарадњу.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv