Ефективан CAF корисник

Стручно

Непристрасно

Бесплатно

Добровољно

Активности

15. Јул 2024.

У два недавно окончана поступка пред Агенцијом, а која су вођена поводом мобинга у Универзитетском клиничком центру Крагујевац из Крагујевца и Планета спорт д.о.о. из Београда, стране у спору су дошле до споразума и арбитражног решења.

Послодавац и запослени у Универзитетском клиничком центру Крагујевац поднели су заједнички предлог за мирно решавање радног спора пред Агенцијом, а поводом мобинга. Стране у спору су се сагласиле око избора арбитра те је за арбитра одређен Миљко Ваљаревић.

Након одржане расправе, запослени и послодавац су показали висок ниво одговорности да се сва спорна питања реше, те се дошло до споразума о решењу свих спорних тачака. Учесници у поступку су се сагласили да ни на који начин неће омаловажавати, ниподаштавати, застрашивати, урушавати професионални углед, здравље, безбедност и достојанство страна у спору, али и свих запослених код послодавца. Сва спорна питања су решена у конструктивном дијалогу и жељи стварања пријатне радне атмосфере без поремећених међуљудских односа. На крају, стране су дошле до споразума који је потврђен и арбитражним решењем.

Такође, пред Агенцијом се недавно окончао и поступак запослене у Планета спорт д.о.о. из Београда која је сматрала да је изложена злостављању на раду. Она је поднела предлог Агенцији, који је послат послодавцу на сагласност. Послодавац је прихватио да се овај поступак решава мирним путем пред Агенцијом, а стране у спору су се сагласиле да за арбитра буде одређена Дејана Спасојевић Иванчић. Била је довољна само једна расправа да се сва спорна питања реше и да се поступак уз пружање руку оконча у интересу општег добра и колектива. На основу постигнутог споразума страна у спору поступајућа арбитарка је донела арбитражно решење.

Наведени примери су само неки из праксе Агенције, који потврђују да је она права адреса за све који мисле да су изложени мобингу и добра алтернатива Закону о спречавању злостављања на раду или дуготрајним судским поступцима.

Изменама Закона о мирном решавању радних спорова 2018. године, Агенција ове поступке решава тако што настоји да помири стране и да се дође до обострано прихватљивог решења за понашања и односе које неко доживљава као злостављање, а неко као конфликт, свађу или неспоразум. У циљу нормализације односа у радном окружењу, ставарања добре радне амосфере, избегавања дуготрајних судских спорова и додатног ремећења односа код послодавца, Агенција ове поступке решава споразумом страна, а који се потврђује арбитражним решењем које је правоснажно и извршно. Похвално је што све већи број послодаваца и запослених препознаје предности оваквог поступка и поверење поклања Агенцији насупрот дуготрајних судских поступака.

15. Јул 2024.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективни радни спор у Здравственом центру Ваљево решен је потписивањем заједничке препоруке. Колективни радни спор чији је предмет остваривање права на синдикално организовање и деловање, покренут је на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, а друга страна у спору, Здравствени центар Ваљево, је прихватила да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

Поступајући миритељ, др Мила Петровић, је у складу са законом на првој расправи формирала Одбор за мирење у који су ушли миритељка као председавајућа Одбора и представници свих страна у спору. Након одржане расправе стране у спору су приближиле своје ставове и усагласили се око свих спорних питања те је потписана заједничка препорука.

Послодавац и синдикална организација су показали како се кроз социјални дијалог између запослених и послодавца може доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

27. Јун 2024.

У Београду се 26. и 27. јуна 2024. године одржава годишњи састанак Европског савета запослених у Erste Group. Запослени из десетак различитих земаља су имали жељу да се упознају са радом Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и преко синдиката Ерсте Банке у Србији позвали Агенцију да буде специјални гост на скупу.

Имајући у виду дугогодишњу сарадњу са овим синдикатима, Агенција се одазвала позиву и о раду Агенције и надлежностима је говорио директор Агенције др Ивица Лазовић. О пракси мирног решавања радних спорова, а посебно о проблемима прековременог рада, исплата зарада и других примања, раскида уговора о раду, као и мобингу у банкама и начинима за решавање ових проблема је говорила Драгана Андоновска виша саветница у Агенцији и руководилац Групе за правне послове.

Запослене из Ерсте групе о колективном преговарању, пракси и искуствима и трендовима у Европи и свету је посебно упознао проф. др Живко Кулић један од најискуснијих миритеља и арбитара Агенције. Другог дана скупа, о начинима за супротстављање мобингу, али и о колективном преговарању учеснике скупа је упознала Олга Вучковић Кићановић, мититрљка и арбитарка Агенције и експерт за радно право.

Сви представници Агенције су одговарали и на бројна питања и учествовали у дијалогу који је овај скуп учинио посебно занимљивим.

25. Јун 2024.

У Београду се 25. и 26. јуна 2024. године одржава семинар „Право на колективно преговарање и акцију“ у организацији Европске федерације синдиката у јавним службама EUROFEDOP (European Federation of Public Services Employees) уз подршку Европског центра за радничка питања EZA (European Centre for Workers' Questions) и ЕУ. Том приликом један од говорника на првом дану скупа је био и директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

Скуп је отворио председник ЕУРОФЕДОП Norbert Schnedl, као и Јадранко Вехар председник Националног синдиката радника поште и телекома Хрватске и Слађан Бобић председник Синдиката управе Србије.

Први дан скупа је имао две одвојене тематске целине, које је водио професор Лазар Јовески са Правног факултета „Ћирило и Методије“ из Скопља. У првој тематској целини се дискутовало о колективном преговарању, а позиције синдиката је представио Ивица Цветковић в.д. председника Синдиката правосуђа Србије, док је о позицијама послодаваца говорио Филип Лазовић заменик генералног секретара Уније послодаваца Црне Горе.

У другој тематској целини која се односила на спорове и њихова решења, позицију синдиката је представила Драгана Ђорђевић председница Самосталног синдиката културе Србије, док је на тему „Унапређење социјалног дијалога решавањем индивидуалних и колективних радних спорова“ говорио директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

На крају првог дана, отворена је врло активна дискусија свих учесника из преко 10 различитих земаља Европе.

24. Јун 2024.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у Контроли летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд, а поводом примене колективног уговора.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Синдиката контроле летења, а послодавац Контрола летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је, сагласношћу страна у спору, одређен проф. др Бојан Урдаревић. Он је, у складу са законом, на првој расправи формирао Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После четири одржане расправе утврђена је заједничка препорука којом је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложену Препоруку.

Послодавац и синдикат у Контроли летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд су у складу са препоруком Владе Републике Србије дали пример спремности на социјални дијалог и проналажења компромисних решења кроз поступак мирног решавања радног спора у интересу свих запослених.

11. Јун 2024.

У ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ потписана заједничка препорука о решењу колективног радног спора чиме је овај спор успешно решен пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

Поступак мирног решавања колективног радног спора је покренут од стране Синдиката „Независност“ Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“. Предмет спора је био штрајк поводом више питања око примене колективног уговора. Послодавац ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ је дала сагласност да се настали спор решава мирним путем пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је решењем директора Агенције, а у складу са законом, одређен проф. др Сенад Јашаревић. Он је на првој расправи формирано Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору.

Стране у спору су у току преговора показале висок степен разумевања и међусобног уважавања, те је након три одржане расправе усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања свих спорних питања, а коју су потписали представници страна у спору и поступајући миритељ.

Послодавац и синдикат у ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ су у складу са препоруком Владе Републике Србије дали пример спремности на социјални дијалог и проналажења компромисних решења кроз поступак мирног решавања радног спора у интересу свих запослених.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова за раднике значи пре свега могућност да се радни спор реши у кратком року и да се не иде на суд. Ми охрабрујемо наше чланове да га користе што више, охрабрујемо и послодавце да користе овај институт, јер је неопходно да и они буду страна који тај институт прихвата.”

Председник УГС Независност

Чеданка Андрић

/

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Преузмите нашу апликацију за мобилни телефон

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Преузмите апликацију
banner mobile phone