Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

13. Јул 2021.

У уторак 13. јула 2021. године Канцеларија Међународне организације рада из Будимпеште је у Београду организовала Валидациону радионицу упоредне анализе законодавства Републике Србије о насиљу и злостављању у свету рада са одредбама Конвенције МОР-а 190, а на којој је била укључена и Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. О Конвенцији 190 о насиљу и злостављању у свету рада су говорили Јован Протић, национални координатор МОР, Валентина Бегхини, виши технички саветник МОР у Женеви, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог МОР у Будимпешти и проф. др Бојан Урдаревић, екстерни сарадник МОР и миритељ Агенције.

Међународна конференција о раду, усвојила је 21. јуна 2019. Конвенцију о елиминацији насиља и злостављања у свету рада (бр. 190) и њену пратећу Препоруку (бр. 206). Усвојене конвенције се достављају свим члановима МОР на ратификацију, а ако је у питању препорука она се доставља на разматрање да би се применила у форми националног закона или некој другој форми. Ратификација представља дискреционо право сваке државе да у целости, условно или делимично ратификује конвенцију, одбије ратификацију или не изврши ратификацију.

Пртезентације са радионице можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

09. Јул 2021.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом yтврђивања права на репрезентативност синдиката код послодавца, а који је покренут на предлог Удружених синдиката Србије „Слога“ – Синдикат здравства и социјалне заштите, поступајући миритељ др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, стране у спору, руководство и синдикат, након две расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев синдиката миритељ донео препоруку да наставе поступак утврђивања репрезентативности синдиката код послодавца у складу са законом и да сва спорна питања решавају кроз социјални дијалог мирним путем.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ синдикат и руководство су још једном кроз поступак мирног решавања радног спора дали пример добре праксе да радне спорове треба решавати мирним путем. Подсетићемо да су у овом Заводу и крајем 2020. године, мирно решавали преко 170 индивидуалних спорова око начина исплате зараде, у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Запослени и руководство у Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ решавајући своје радне спорове мирним путем поступају друштвено одговорно и у складу са препоруком Владе да у циљу смањења буџетских трошкова у поступцима, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

25. Јун 2021.

Дана 25.06.2021. године одржана је Уводна обука за новоизабране миритеље и арбитре, а у складу са Програмом стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину.

Обука је одржана у форми вебинара који је имао два сегмента. Први сегмент се односио на поступке мирења са студијама случаја из праксе Агенције, а који је водио дугогодишњи миритељ Агенције проф. др Бојан Урдаревић. Други сегмент се односио на арбитраже са практичним примерима, а који је водила Дејана Спасојевић Иванчић дугогодишња арбитарка и миритељка Агенције.

Иако је интерактивни вебинар организован у циљу увођења новоизабраних миритеља и арбитара у поступке мирења и арбитража пред Агенцијом, он ће бити од користи и другим миритељима и арбитрима, у погледу размене релевантних искустава и примера из праксе.

Презентације са вебинара можете погледати кликом на линкове Мирења и Арбитраже .

24. Јун 2021.

У Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката медицинских сестара и техничара Србије ОО за више послодаваца Дом здравља и општа болница у Сремској Митровици. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Дејана Спасојевић Иванчић. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

И у Општој болници „Сремска Митровица“ запослени и послодавац су кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са законом.

22. Јун 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Ружица Ерцег. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.

14. Јун 2021.

У ППТ „Петолетка“ Трстеник у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом закључења колективног уговора, а који је покренут на предлог Синдикалне организације самосталног синдиката металаца Србије ППТ „Петолетка“ Трстеник, поступајући миритељ Драшко Величковић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат ни након три расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев страна миритељ донео препоруку у доброј вери у наставак даљег дијалога по принципу поштовања и уважавања међусобних интереса.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом закључења колективног уговора, усаглашене су готово све одредбе осим цене радног сата и кефицијента. Ипак, стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог.”

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Преузмите нашу апликацију за мобилни телефон

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Преузмите апликацију
banner mobile phone