Бесплатно

Добровољно

Непристрасно

Стручно

Активности

08. Јун 2021.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је делегација Међународне организације рада поводом реализације пројекта: Платформа за запошљавање и социјална питања 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Састанку су присуствовали Ада Хуибрегтсе (Ada Huibregtse) главни пројектни координаторор и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада за Републику Србију.

Платформа за запошљавање и социјална питања (ЕСАП 2) је регионални трогодишњи пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а заједнички га спроводе Регионални савет за сарадњу и Међународна организација рада (МОР).

ЕСАП 2 је наставак успешно реализованог првог дела пројекта у региону западног Балкана (од 2016 до 2019) и има за циљ да надогради постигнуте резултате у области смањења рада на црно, припреми, примени и праћењу детаљних националних мапа за смањење рада на црно и примени интервенционих пакета; подршци социјалном дијалогу у циљу побољшања учешћа економских и социјалних савета у доношењу економске и социјалне политике, промоцији колективног преговарања и подршци умрежавању између агенција за мирно решавање радних спорова; побољшање знања и пракси инспекција рада за спречавање и борбу против рада на црно; спровођење појачане социјалне агенде за западни Балкан у сарадњи са Европском комисијом, појачано ангажовање ЕУ у пружању подршке западном Балкану чиме ће се омогућити ефикасно спровођење реформе на тржишту рада и у области социјалних политика у процесу проширења ЕУ. Више о пројекту видети на: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

У погледу подршке умрежавању агенција за мирно решавање радних спорова, договорено је да почетком октобра Београд буде домаћин регионалне годишње конференције мреже агенција за мирно решавање радних спорова. Такође, договорено је да се размотре могућности за стручно усавршавање миритеља и арбитара од стране Међународне организације рада и њеног Тренинг центра у Торину.

На састанку је директор Агенције Ивица Лазовић упознао госпођу Хуибрегтсе са практичним искуствима у раду, а посебно са дигитализацијом поступака, у чему смо први у региону и што ће послужити као модел и за друге агенције. Досадашња сарадња на пројекту је оцењена позитивно и у даљој реализацији ће бити низ активности у циљу афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова

01. Јун 2021.

Дана 01. јуна 2021. године одржан је онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему „Ефекти пандемије Ковид-19 на решавање радних спорова на Западном Балкану“. Овај састанак, први пут у оваквом формату, организовала је Међународна организација рада у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2), који спроводе Савет за регионалну сарадњу Европске комисије и Међународна организација рада.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Бернд Вилд, из Генералног директората за запошљавање Европске комисије, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Весна Симовић-Звицер и Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Велибор Микаћ из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је престављао директор др Ивица Лазовић који је говорио на тему „Радни спорови и пандемија Ковид-19: изазови и решења“, проф. Др Сенад Јашаревић је говорио о практичним искуствима мирења у доба пандемије.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе у раду миритеља и арбитара у време пандемије, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.

27. Април 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 21. априла 2021. године, потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора код послодавца „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора, поднела је Синдикална организација „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево, са предметом спора закључивање колективног уговора.

Поступајући миритељ је у складу са законом формирао Одбор за мирење. Након две одржане расправе Одбора за мирење, постигнута је сагласност страна у спору, те је спор окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора.

Послодавац „Тамиш Дунав“ д.о.о Панчево и Синдикална организација „Тамиш Дунав“, показали су добру вољу за социјални дијалог и да створе основе за усаглашавање предлога новог колективног уговора који утврђује повољније услове рада за све запослене.

22. Април 2021.

Позивају се сви миритељи и арбитри, као и социјални партнери и сарадници Агенције, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19 да попуне упитник на порталу еУправе на следећем линку:

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

22. Април 2021.

Дана 22.04.2021. године одржан је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова годишњи састанак са националним координатором Међународне организације рада (МОР) господином Јованом Протићем. Том приликом је договорена даља сарадња пре свега кроз наставак реализације пројеката „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (Employment and Social Affairs Platform – ЕSAP 2), који финансира Европска унија, а спроводе га Међународна организација рада и Регионални савет за сарадњу.

У сегменту овог пројекта који се односи на регионалне агенције за мирно решавање радних спорова, циљ ће бити јачање регионалне сарадње и институционалних капацитета националних тела за мирно решавање радних спорова. У том смислу ће се радити и на даљем развоју и примени Меморандума о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова и Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова.

На састанку је разматрана досадашња сарадња МОР-а са Агенцијом за коју постоји сагласност да је била веома успешна и прецизирани су даљи правци заједничког рада на афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова у координацији са свим социјалним партнерима, а пре свега синдикатима и послодавцима.

29. Март 2021.

На 101. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, која је одржана у понедељак 29. марта 2021. године, у Београду, са почетком у 10.00 часова, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину.

Седницом је председавао проф. др Зоран Стојиљковић, а информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину, присутнима је изложио др Ивица Лазовић.

Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. И 2020. годину, пружа детаљан приказ реализованих активности у оквиру делокруга, као и статистичке податке о поступцима који су вођени пред Агенцијом.

Комплетну Информацију о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину можете погледати на линку: Информација о раду.

Други о нама

Други о нама

“Мирно решавање радних спорова представља пожељно средство за решавање несугласица у процесу рада, уз истовремено очување добрих односа између запосленог и послодавца. А управо добри односи, сарадња и дијалог воде успешном пословању на ниво предузећа или установе, односно економски успешном и социјално одговорном друштву”

Председник СССС

Љубисав Орбовић

/

Други о нама

Други о нама

“Послодавци подржавају механизме за мирно решавање радних спорова, јер су моћан алат који помаже странама у спору да саме нађу решење проблема, чиме доприносе развоју социјалног дијалога и равнотежи одрживог економског и социјалног напретка.”

председник Уније послодаваца Србије

Милош Ненезић

/

Други о нама

Други о нама

“Институт мирног решавања спорова је механизам регулације, демократског обликовања и усаглашавања различитих интереса којим се истовремено смањују ризици и трошкови ирационалних и неконтролисаних конфликата. Уједно, тако се успоставља међусобно поверење и спремност на дијалог. ”

УГС Независност

Др Зоран Стоиљковић

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Агенција у медијима

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Преузмите нашу апликацију за мобилни телефон

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Преузмите апликацију
banner mobile phone