Миритељи и арбитри

Миритељ

Број идентификационог документа

100000001

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

aleksandar.antic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Крагујевац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000002

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

aleksandra.calic.boskovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

1000087

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

aleksandra.stosic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Врање

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000003

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

ankica.kurjacki@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000004

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

biljana.drakula@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000006

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

bojana.potezica@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100088

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

bojan.marjanov@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Вршац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

100000005

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

bojan.urdarevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000007

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

valentina.vojinovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000010

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

vesna.stojanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011-3131-417

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000266

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

vesna.mitric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000011

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

vijoleta.palic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000012

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

vladimir.matic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000478

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

vladislav.aleksov@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Пирот

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

1000096

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

goran.arsic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000014

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

goran.obradovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Ниш

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000013

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

goran.kljajic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000100

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

goran.markov@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Зрењанин

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000056

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

gorica.milosevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Земун

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000015

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

daliborka.kosanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Сомбор

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000016

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

danijela.kostankovacevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000017

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

danilo.roncevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

доктор правних наука

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000018

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

danka.jacimovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

1000112

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

darko.bozicic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

мастер правник

Миритељ

Број идентификационог документа

1000089

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

dejan.logarusic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Шид

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000020

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

dejana.spasojevicivancic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000019

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

dejan.milic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Земун

Стручна спрема

мастер правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

169

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

denis.muric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

3131-417

Град/Општина

Нови Пазар

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000488

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

dragana.cirkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Крушевац

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000022

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

dragana.miletic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Крагујевац

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000059

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

dragana.kalinovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-417

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

магистар економских наука

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000021

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

dragana.jovanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000090

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

dragana.pesic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Ужице

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000023

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

drasko.velickovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Краљево

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

1000091

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

emil.turkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Сјеница

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

100000024

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

еmila.spasojevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000025

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

zarko.kovacevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Пожега

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000499

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

zivko.kulic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

138

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

zoran.radulovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000026

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

zorica.radovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000101

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

ivana.lalovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000027

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

igor.kokanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000028

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

jasmina.cuturilo@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-417

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000058

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

jasna.vesic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011-3131-417

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

200000004

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

jelena.gluscevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Сремска Митровица

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000030

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

jelena.stojilkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000031

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

jovica.raseta@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000032

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

katarina.nikolic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000033

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

kristina.blazic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

1000005321

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

kristina.spasojcevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000034

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

maja.krivokapic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000102

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

marija.dragicevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Ниш

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000104

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

marko.lukic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Рековац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000060

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

mila.jankovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

1000000255

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

mila.petrovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

мастер правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000035

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milan.krstic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011-3131-417

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000105

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milena.dakovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Врбас

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000106

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milena.tasic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000256

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milica.djordjevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Бор

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000511

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milica.brkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000036

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milica.radivojevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Ивањица

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000038

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

milos.stevovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Крагујевац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

100000037

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milos.stanojcic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Шабац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000039

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

milun.petkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Крагујевац

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000040

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

miljko.valjarevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

10000144

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

mina.nikolic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

мастер правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000041

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

mirjana.tubinsimic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011-3131-417

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000042

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

nada.crnja@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000043

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

natasa.arsic.jelic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000044

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

natasa.zavodja@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000215

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

nikola.banjac@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000522

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

olga.vuckovickicanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000062

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

predrag.trifunovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

100000046

Датум решења уписа у именик

10. 07. 2019.

Електронска пошта

predrag.plavkic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-6/2019-01

Датум престанка важења мандата

10. 07. 2023.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000045

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

predrag.petrovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000061

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

predrag.jovanovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

доктор правних наука

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000255

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

radica.rakicpopovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Косовска Митровица

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000047

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

radmila.simovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000048

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

radovan.bezbradica@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000049

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

ruzica.erceg@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000533

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

sandra.krsenkovic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Ужице

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000534

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

sanja.stanisic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

10000256

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

sanja.skoric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Футог

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000050

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

senad.jasarevic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Нови Сад

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ

Број идентификационог документа

100000052

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

sladjana.gligoric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. политиколошкиња

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000051

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

sladjana.andric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

10000536

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

srdjan.peric@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Велико Градиште

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000054

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

srdjan.dobrica@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правник

Миритељ и арбитaр

Број идентификационог документа

100000538

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

tamara.aleksic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Крушевац

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

100000063

Датум решења уписа у именик

28. 12. 2020.

Електронска пошта

ana.dasic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-19/2020-01

Датум престанка важења мандата

28. 12. 2024.

Телефон

011/3131-418

Град/Општина

Београд

Стручна спрема

дипл. правница

Миритељ

Број идентификационог документа

10000244

Датум решења уписа у именик

24. 11. 2021.

Електронска пошта

olga.marinkovbajic@ramrrs.gov.rs

Број решења уписа у именик

119-01-00015/2021-01

Датум престанка важења мандата

24. 11. 2025.

Телефон

011/3131-416

Град/Општина

Суботица

Стручна спрема

дипл. правница

Више информација

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у области радних односа;

3) да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;

4) да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред услова из става 1. овог члана, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

Избор миритеља и арбитара врши се путем јавног огласа који објављује Агенција.

Избор између пријављених кандидата врши Комисија за избор миритеља и арбитара.

Комисију чине два представника Владе, два представника репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије и два представника репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије.

Представнике Владе именује Влада, а представнике синдиката и удружења послодаваца именује социјално-економски савет основан за територију Републике Србије, на предлог репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца – Комисија бира председника из реда својих чланова.

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија доноси у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука се сматра донетом ако за њу гласа двотрећинска већина чланова Комисије.

Одлука је коначна и против ње може да се покрене управни спор, у складу са законом.

Миритељ и арбитар су дужни да поступају савесно и по свом најбољем знању, у циљу решавања спора између страна у спору.

Миритељ и арбитар су дужни да се стручно усавршавају.

Миритељ и арбитар се бирају на четири године и могу бити поново изабрани.

Рок се рачуна од дана коначности одлуке о избору.

Страна у спору може директору Агенције да поднесе захтев за изузеће миритеља, односно арбитра, и то:

  1. ако заступа неку од страна у спору, или је у последњих пет година заступао неку од страна у спору;
  2. ако је сродник по крви у правој линији до било ког степена, а у побочној линији до четвртог степена неке од страна у спору, односно ако је брачни друг или сродник по тазбини до другог степена неке од страна у спору;
  3. ако је у радном или чланском односу са неком од страна у спору или је такав однос постојао у последње две године;
  4. ако је повезан са странама у спору на било који други начин који би могао да утиче на његову непристрасност.

Миритељ и арбитар по службеној дужности воде рачуна о разлозима за изузеће у току поступка и дужни су да о њима обавесте директора Агенције.

Директор Агенције одлучује о изузећу миритеља и арбитра по обавештењу миритеља, односно арбитра и на захтев стране у спору, у року од осам дана од сазнања за постојање разлога за изузеће.

У случају изузећа поступак мирног решавања радног спора наставља се избором новог миритеља, односно арбитра у складу са овим законом.