Јавне расправе

Јавне расправе

Обавештења о јавним расправама из делокруга рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

  1. Програм јавне расправе о Нацрту закона о штрајку
  2. Нацрт закона о штрајку