Активности

11. Јун 2024.

У ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ потписана заједничка препорука о решењу колективног радног спора чиме је овај спор успешно решен пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

Поступак мирног решавања колективног радног спора је покренут од стране Синдиката „Независност“ Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“. Предмет спора је био штрајк поводом више питања око примене колективног уговора. Послодавац ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ је дала сагласност да се настали спор решава мирним путем пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је решењем директора Агенције, а у складу са законом, одређен проф. др Сенад Јашаревић. Он је на првој расправи формирано Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору.

Стране у спору су у току преговора показале висок степен разумевања и међусобног уважавања, те је након три одржане расправе усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања свих спорних питања, а коју су потписали представници страна у спору и поступајући миритељ.

Послодавац и синдикат у ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ су у складу са препоруком Владе Републике Србије дали пример спремности на социјални дијалог и проналажења компромисних решења кроз поступак мирног решавања радног спора у интересу свих запослених.

09. Јун 2024.

У поступку мирног решавања колективног радног спора у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе, а који је вођен поводом примене колективног уговора, постигнут је договор страна у спору и потписана је заједничка Препорука. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката лекара и фармацеута Србије, Основне организације Бачка Топола и Мали Иђош. Послодавац, Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе, је прихватио да се спор решава мирним путем, а стране у спору су се сагласиле да за миритеља буде одређена Олга Маринков Бајић.

Поступајућа миритељка је, у складу са законом, на првој расправи формирала Одбор за мирење у који су поред ње ушли представници страна у спору. После две одржане расправе стране у спору су приближиле своје ставове што је довело до потписивања заједничке Препоруке о начину решавања колективног радног спора.

Послодавац и Синдикат у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ из Бачке Тополе показали су како се кроз социјални дијалог између запослених и послодавца може доћи до правог решења које је у интересу свих страна.

25. Мај 2024.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић присуствовао је Међународној научној конференцији "Динамика савременог правног поретка" у суорганизацији Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Института за упоредно право из Београда и Института за социолошка и криминолошка истраживања из Београда, одржаној на Правном факултету у Косовској Митровици 24. и 25. маја 2024. Том приликом, он је кроз научни чланак представио могућности за заштиту права запослених кроз надлежности Агенције у контексту актуелних прописа о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Конференција је окупила велики број еминентних стручњака и теоретичара у области права, било је изузетно значајно бити део конференције и представити рад и надлежности Агенције стручњацима из свих делова наше земље, али и иностранства.

Директор Агенције је овом приликом указана част да председава сесијом за Јавноправне науке, на којој је био изложен велики број квалитетних реферата.

Другог дана конференције учесници су обишли Призрен, Цркву Богородице Љевишке, цркву светог Ђорђа, призренски Богословију и Манастир светих Архангела.

Ова сарадња Агенције и Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици резултат је Споразума који су потписали декан Факултета проф. др Слободанка Ковачевић Перић и директор Агенције др Ивица Лазовић 15. марта 2023. године и на основу кога се успешно одвија сарадња на бројним активностима, од студентских пракси до заједничких предавања и размене знања и искустава.

10. Мај 2024.

Дана 10. маја 2024. године, одржана је прва Интерактивна обука за миритеље и арбитре Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова у овој години.

Обуку je отворио директор Агенције др Ивица Лазовић и упутио речи дободошлице присутнима и известио их о раду Агенције у претходном периоду, са посебним акцентом на CAF ознаци квалитета. Он је истакао да чињеница да једини у Републици Србији имамо ову престижну европску ознаку као потврду квалитета, доста говори о томе да заједнички напори у раду свих запослених, али и миритеља и арбитара нису били узалуд.

На обуци су о актуелној судској пракси у области радних спорова говорили: Лидија Ђукић, судија Уставног суда у пензији, Мила Лазић, судија Основног суда у Крагујевцу и Предраг Трифуновић, судија Врховног Касационог суда у пензији.

На обуци је истакнута и важна тема о специфичним питањима радно-правних односа са посебним освртом на Косово и Метохију о којој је говорила проф. др Слободанка Ковачевић Перић, деканица Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Последња сесија била је посвећена преговарачким вештинама у конфликтним ситуацијама о којој је говорила доц. др Драгана Ћорић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинска заштитница грађана.

Након излагања отворена је дискусија о актуелним радноправним темама и изазовима са којима се арбитри и миритељи суочавају.

25. Април 2024.

Високи представник Међународне организације рада и специјалиста за социјални дијалог и радно право Лејо Сибел из Канцеларије за Централну и Источну Европу у Будимпешти посетио је Агенцију у четвртак 25. априла. Том приликом господин Сибел се састао са директором Агенције др Ивицом Лазовићем.

Повод састанка је разговор о новом пројекату „Оснаживање социјалног дијалога у Републици Србији“ који спроводи Међународна организација рада уз партнерство Делегације ЕУ у Републици Србији и социјалних партнера у нашој земљи, репрезентативних синдиката (СССС, УГС „Независност“), удружења послодаваца (Унија послодаваца), и представника државе Министарство рада, Социјално-економски савет и Агенција, као важна институција која подстиче и развија социјални дијалог. Овај пројекат ће трајати 4 године у циљу јачања социјалног дијалога, унапређења регулаторног и институционалног оквира за бипартитно и трипартитно прговарање и функционисање.

Господин Сибел нас је и ексклузивно упознао да је одобрена трећа фаза пројекта „Платформа за запошљавање и социjална питања - ЕСАП 3“ у којем регионална тела за мирно решавање радних спорова имају значајну улогу и у оквиру којег се развија мрежа практичара за мирно решавање спорова.

Такође, у току је и пројекат „Иницијатива за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са МОР и социјалним партнерима и у чијим оквирима се остварује значајно институционално подизање капацитета Агенције за мирно решавање радних спорова, али и промоција ових механизама компанијама на које се односе немачки прописи о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Директор Агенције др Ивица Лазовић истакао је значај сарадње са МОР-ом свих социјалних партнера у Републици Србији, а посебно Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у циљу јачања социјалног дијалога, мирног решавања радних спрова и унапређења заједничке праксе и искустава.

Током срдачног и пријатељског разговора размењена су искуства и бројни примери добре сарадње у пракси, а која посебно добија на интензитету последњих неколико година. Истакнуто је да ће та сарадња бити још интензивнија у предстојећем периоду кроз све наведене пројекте.

19. Април 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала je 19. априла 2024. године вебинар на тему „Мирење и арбитража у пракси“. На вебинару је о предметној теми говорио проф. др Живко Кулић, један од најискуснијих миритеља и арбитра са наших простора.

Вебинару су присуствовали студенти факултета са којима Агенција има потписан споразум о сарадњи, Правног факултета Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду и многи други.

Професор Кулић је присутнима настојао да приближи институте мирења и арбитраже и укаже на значајне изазове са којима се сусретао у пракси. Пре свега је учеснике упознао са појмом радних спорова, како индивидуалних тако и колективних и указао на методе решавања радних спорова, са посебним фокусом на вансудске методе. Вансудске методе подразумевају решавање спорова у поступку мирења и арбитраже, које је професор приближио конкретним примерима које је решавао у својој импозантној каријери, посебно истичући примере злостављања на раду и штрајка.

Овај вебинар, који је изазвао велику пажњу студената, је само једна у низу активности које ће Агенција спровести у циљу интензивирања сарадње са факултетима и приближавању института мирног решавања радних спорова будућим правницима.

Након предавања учесницима се обратио и директор Агенције др Ивица Лазовић са изузетним запажањима о правном и моралном сукобу у поступцима мирења и арбитражи, након чега се отворила плодотворна дискусија да ли се приликом решавања спорова предност даје норми или човеку?

Учесници су на крају вебинара имали прилику да поставе питања и изнесу своја запажања и тим путем су се укључили у дискусију истичући да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова организовала врло инспиративан вебинар.

10. Април 2024.

Дана 10. априла 2024. године одржана је конференција „Радноправни аспекти људских права-теорија и примена“ у саорганизацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Канцеларије Покрајинског омбудсмана, Канцеларије Локалног омбудсмана Града Крагујевца и Канцеларије Локалног омбудсмана Града Ниша, уз подршку Удружења омбудсмана Србије.

Изузетно je значајно што je том приликом потписан Споразум о сарадњи између Агенције и Удружења омбудсмана Републике Србије. Споразум су потписали директор Агенције др Ивица Лазовић и председник Удружења омбудсмана Србије Миљко Ваљаревић.

Циљ скупа, који је на једном месту окупио све локалне заштитнике грађана, било је стицање нових знања, размена добре праксе и дијалог о унапређењу заштите људских права и радних права која из њих проистичу. Учесници су били у прилици да чују ставове еминентних стручњака из ове области и да кроз интерактиван приступ изнесу своје идеје и запажања.

Скуп је отворио републички омбудсман мр Зоран Пашалић. Учеснике су у уводним обраћањима поздравили и др Гордана Дамњановић, помоћница градоначелника за здравствену и социјалну заштиту, људска и мањинска права града Крагујевца, Катарина Митровска, локална омбудсманка града Ниша и Снежана Кнежевић, заменица покрајинске заштитнице грађана из Новог Сада.

О радноправном аспекту људских права, теорији и примени говорили су проф. др Бојан Урдаревић са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и проф. др Марко Давинић са Правног факултета Универзитета у Београду.

Интерактивни део ове конференције је организован у виду панел дискусија – примери добре праксе, на тему дискусије: „Радноправни аспекти људских права - теорија и примена“ коју је модерирала доц. др Драгана Ћорић - покрајинска заштитница грађана, омбудсманка, а у којој су учествовали Миљко Ваљаревић, председник Удружења омбудсмана Србије, Јелена Миливојевић, локална омбудсманка града Крагујевца, Катарина Митровска, Локална омбудсманка Града Ниша и проф. др Живко Кулић, миритељ и арбитар Агенције.

На крају конференциje је отворена плодотворна дискусија о примерима и изазовима у пракси и раду локалних омбудсмана као и миритеља и арбитара Агенције.

08. Април 2024.

Након интезивних преговора, посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 8. априла 2024. године, потписан је Споразум о начину решавања колективног радног спора, између Синдиката образовања Србије и Министарства просвете Републике Србије, поводом измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Поступак пред Агенцијом покренут је по службеној дужности, у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, одмах по пријему Предлога од стране Синдиката образовања Србије. Поступајући миритељ, проф др. Живко Кулић, у складу са законом, на првој расправи формирао је Одбор за мирење, у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. Након три одржане расправе дошло је најпре до приближавања, а касније и усаглашавања ставова о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст заједничке Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници Синдиката и Министарства просвете на основу заједничке Препоруке закључили су и Споразум о решавању спора, који ће представљати саставни део Посебног колективног уговора о измена и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање.

Стране у спору су избором да реше колективни спор посредством Агенције, уз вешто вођење поступка од стране миритеља проф др. Живка Кулића, дале допринос очувању социјалног мира и добрих односа, те показале предности мирног решавања колективног радног спора унапређењем социјалног дијалога.

05. Април 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је свој рад и постигнућа на првој међународној конферецнији европских институција за мирно решавање радних спорова под називом „Решавање радних спорова у Европи“ која је одржана 05. априла 2024. године у Атини. Конференција је организована под покровитељством председнице Републике Грчке Катерине Сакеларопулу а од стране Организације за медијацију и арбитражу Грчке (O.ME.D) и Правног факултета Универзитета у Атини (NKUA) у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO).

Скуп је отворио помоћник министра за рад Републике Грчке господин Василис Спанакис који је пожелео добродошлицу учесницима уз наду да ће скупови попут овог унапредити праксу мирног решавања радних спорова у читавој Европи. Поред представника Агенције и домаћина из Грчке, конференцији су присуствовале и делегације институција које се баве мирним решавањем радних спорова из Белгије, Бугарске, Ирске, Португала, Шпаније, Шведске, Украјне и Велике Британије, руководство водећих синдиката и удружења послодаваца Грчке као и представници научне заједнице.

У свом обраћању директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, др Ивица Лазовић, представио је досадашњи рад и постигнућа наше Агенције. Он се осврнуо на законски оквир у коме Агенција ради и надлежности које има. Такође, господин Лазовић је учеснике упознао са начином избора миритеља и арбитара и улогом социјалних партнера у томе. Представио је ток поступка пред Агенцијом уз напомену да се спорови решавају брзо, ефинасно и бесплатно за све стране у спору. На крају, закључио је да су овакве конференције драгоцене за размену добре праксе и искустава и да имају огроман значај за унапређење института мирног решавања радних спорова.

На конференцији је покренута и иницијатива за формирање европске мреже институција за мирно решавање радних спорова чији би члан постала и Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. Ова мрежа омогућила би континуирану сарадњу институција чланица уз одржавање стручних скупова на годишњем нивоу.

01. Март 2024.

На округлом столу под називом „Дискриминација на раду и механизми заштите“, који је одржан 1. марта у Београду, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је могућности за заштиту радника од дискриминације кроз поступке који се воде пред Агенцијом. Дебата је организована а у оквиру пројекта „Иницијатива за глобалну солидарност“ који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) од стране Фондације Центар за демократију.

Директор Агенције др Ивица Лазовић упознао је учеснике дебате са делокругом рада Агенције и указао на улогу коју она има у заштити радника од дискриминације. Он је истакао значај васудских механизама заштите радних права којима се омогућава да се поступци реше брзо и ефикасно. Истовремено Лазовић је подвукао да Агенција ангажује значајне ресурсе како би раднике и синдикате упознала са институтом мирног решавања радних спорова стављајући акценат на мобинг и дискриминацију који често нису препознати с њихове стране.

Поред представника Агенције у дискусији су учествовали и Наташа Вучковић испред организатора, Kirsten Schönefeld из Фондације Фридрих Еберт, Данијела Ристовски из канцеларије Повереника за заштиту равноправности, Санела Бахтијаревић испред Немачке организација за међународну сарадњу (GIZ), представници синдиката као и невладиног сектора.

26. Фебруар 2024.

На позив Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције “Независност”, Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова представила је свој рад на семинару под називом „Улога Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у заштити права државних службеника и ефикасно решавање радних спорова“. Семинар је реализован на Копаонику у оквиру 7. Редовне седнице Главног одбора Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције „Независност“ одржане од 23. до 25. фебруара 2024. године.

Овај семинар је отворио Небојша Пејчиновић, Извршни секретар гране, а о искуствима и сарадњи са Агенцијом је говорила председница УГС „Независност“ Чеданка Андрић. Директор Агенције, др Ивица Лазовић, упознао је присутне са досадашњим радом и резултатима које је Агенција постигла. Лазовић се осврнуо на законске надлежности које Агенција има уз посебан осврт на улогу наше институције у мирном решавању колективних радних спорова. Он је навео да је потребна стална сарадња са синдикатима како би предности института мирног решавање радних спорова приближили што већем броју чланова. На крају, директор Лазовић се захвалио организаторима, управи ГС УПИОП “НЕЗАВИСНОСТ”, што је препознала Агенцију као поузданог партнера и што усмерава и информише своје чланове о делатностима Агенције.

Велики број присутних синдикалних представника било је у прилици да постави питања и да активно учествује у дискусији. На овај начин учесници су могли да отклоне све недоумице које су имали у вези примене института мирног решавања радних спорова и да открију предности које његова примена доноси.

12. Фебруар 2024.

Обука за вештине јавног наступа и подизање видљивости Републичке агенције за мирно решавање радних спорова која је одржана од 7. до 9. фебруара 2024. године у Сокобањи имала је за циљ подизање капацитета комуникационих вештина миритеља и арбитара и запослених у Агенцији. Тродневна обука реализована је у оквиру пројекта “Обезбеђење адекватних жалбених механизама за раднике у аутомобилској, електро и текстилној индустрији“, који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ уз реализацију Међународне организације рада (МОР).

Овој обуци присуствовало је преко 60 учесника, миритеља, арбитара, запослених у Агенцији, као и директори и гости из агенције за мирно решавање радних спорова из региона, Републике Српске (Босне и Херцеговине) и Републике Северне Македоније. Ово је тек друга обука од оснивања Агенције која се реализује на масован начин и ван седишта, захваљујући финансијској и логистичкој подршци наведених пројектних партнера.

У делу програма који је реализовао предавач др Иван Јефтовић учесници су били у прилици да кроз интерактивне вежбе савладају вештине јавног наступа. Они су стављани у разне улоге типичне за радне спорове и подстицани да сагледају проблеме из свих углова. У другом делу програма присутнима је представљен приступ комуникацијама на стратешки начин од стране експерата из Агенције за комуникације и односе са јавношћу „PR Mind“ Маје Џелатовић и Соње Ненић Андреев. Током овог сегмента миритељи и арбитри су упознати са активностима које они сами могу да спроведу како би представили свој рад локалној зајединици, а што је један од важних комуникационих циљева Агенције.

Сви учесници ове одличне обуке су добили прилику да активно учествују у дискусијама, да дају своје коментаре и изнесу своја запажања, а све са циљем да се Агенција приближи што већем броју грађана и да буде и даље кључна институција за брзо, ефикасно и бесплатно решава радних спорова, од мобинга и дискриминације преко разних материјалних спорова до измене и примене колективног уговора.

06. Фебруар 2024.

У уторак, 6. фебруара 2024. године, у просторијама Агенције у Београду, потписан је споразум између Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Канцеларије покрајинског омбудсмана. Споразум су потписали Покрајинска заштитница грађана доц. др Драгана Ћорић и директор Агенције др Ивица Лазовић.

Овом приликом Лазовић је истакао да ће споразум допринети бољој и ефикаснијој заштити радних права свих запослених на подручју АП Војводина. Истовремено указао је на предности које ће радници и послодавци остварити применом вансудских метода решавања радних спорова у односу на вођење доготрајних и скупих судских поступака. Потребно је да сви заједно активно радимо на промоцији мирног решавања радних спорова, нагласио је Лазовић

Покрајинска заштитница грађана доц. др Драгана Ћорић навела је да ће споразум грађанима омогућити брже и лакше решавање радних спорова уз помоћ миритеља и арбитара док ће се истовремено добити већи степен заштите радних права на нивоу Покрајне. Поред грађана, важно је и да послодавци, као јача страна у спору, схвате предности које овај институт нуди, завршила је.

31. Јануар 2024.

Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова потписала је у среду, 31. јануара 2024. године, у Градској кући у Нишу, Споразум о сарадњи са Канцеларијом Регионалног омбудсмана у Нишу. Споразум су потписали Регионални омбудсман у Нишу Катарина Митровски и директор Агенције др Ивица Лазовић. Потписивању споразума присуствовала је и градоначелница Града Ниша Драгана Сотировски.

Директор Агенције др Ивица Лазовић похвалио је овом приликом препознавање значаја института мирног решавања радних спорова које су грађани Ниша и околине показали кроз велики број поступака који су водили пред Агенцијом. Истовремено Лазовић је изнео констатацију да је потребна стална промоција вансудских механизама заштите права радника како би што већи број људи био упознат са предностима које они носе. Он је присутнима представио рад и надлежности Агеније, осврнувши се и на резултате који су постигнути у претходном периоду.

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски је истакла да ће споразум грађанима омогућити брже, лакше и ефикасније решавање радних спорова уз помоћ миритеља и арбитара без судских поступака док ће запослени добити већи степен заштите права на локалу. Регионална омбудсманка у Нишу Катарина Митровски је навела да ће вођење спорова пред Агенцијом представљати велику уштеду и за Град и за појединце.

31. Јануар 2024.

На петој по реду Конференцији о жалбеним механизмима која је одржана у Нишу 31. јануара 2024. године представљене су могућности за заштиту радних права пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Конференција је организована у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO) у Србији.

Са радом и надлежностима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и на претходној конференцији, присутне је упознао др Ивица Лазовић, директор Агенције. Велики број представника синдиката из Нишавског округа и са југа Србије било је у прилици да сазна више о алтернативним механизмима за заштиту радих права и о могућностима примене тих механизама.

Кроз примере из досадашњег рада Лазовић је учесницима предочио ефикасност и ефективност решавања радних спорова пред Агенцијом. У наставку, присутни су били у прилици да поставњају питања и учествују у дискуцији а све са циљем да се институт мирног решавања радних спорова на што бољи начин приближи грађанима и да се отклоне све недоумице.

Поред наведеног, присутни су имали прилику да се упознају са применом и садржином нових прописа о дужној пажњи у ланцима снабдевања, значају за њихове компаније и синдикалне организације од Јелене Чановић Спасојевић са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, а о заштити од дискриминације од Данијеле Ристовски из службе Поверенице за заштиту равноправности. Присуствовали су и високи представници синдиката, испред СССС Зоран Марковић, а испред УГС „Независност“ Милош Миљковић.

26. Јануар 2024.

На скупу под називом „CAF Open Day in Serbia” који је одржан 25. јануара у Новом Саду Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова свечано је уручен престижни сертификат о потврди квалитета „CAF ефективан корисник“. Сертификат је Агенцији уручен од стране директорке Регионалне школе за јавну администрацију (ReSPA) Маје Хандјиске-Трендафилове. Ова институција је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, била организатор скупа.

Овом приликом истакнуто је да је Агенција прва институција у Републици Србији која је добила овај сертификат и друга на Западном Балкану, те да је њен допринос у промоцији подизања квалитета кроз модел самопроцене веома важан. Достизање изврсности у пружању услуга грађанима и привреди је приоритет јавног сектора, а Агенција је ту један од добрих примера који својим залагањем то потврђује. CAF процес унапређења квалитета је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова спроведен у складу са свим прописаним смерницама а активности су систематично праћене уз константно мерење ефеката примене.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић, захвалио се на несебичној помоћи коју је у овом процесу Агенција добила од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Регионалне школе за јавну администрацију (ReSPA), организације КДЗ и екстерних консултаната без које ништа од овога не би било могуће. Он је нагласио да је овај сертификат само почетак и да Агенција мора континуирано радити на унапређењу својих услуга како би испунила захтеве корисника. Такође, Лазовић је рекао да ће Агенција још интензивније радити на промоцији CAF модела управљања квалитетом међу другим институцијама јер то може донети добробит свима.

На скупу су, поред представника Агенције, говорили и Чедомир Ракић државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Маја Хандјиска Трендафилова директорка Регионалне школе за јавну администрацију (ReSPA), Ник Тијс (Nick Thijs) испред OECD SIGMA и многи други. Овај догађај окупио је бројне CAF практичаре из региона и ЕУ који су активно дискутовали о предностима имплементације CAF модела управљања квалитетом у институцијама земаља Западног Балкана.

17. Јануар 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова потписала је у среду, 17. јануара 2024. године Споразум о сарадњи са Локалним обудсманом Града Крагујевца. Споразум су потписали др Ивица Лазовић директор Агенције и Јелена Миливојевић локални омбудсман Града Крагујевца. Потписивању су присуствовали и Мирослав Петрашиновић, члан Привременог органа Крагујевца и Гордана Дамњановић, члан комисије Привременог органа.

Овом приликом господин Лазовић је напоменуо да је веома значајно успоставити сарадњу између државних органа како би се на што бољи и ефикаснији начин одгорило потребама грађана. Он је истакао да би поступци мирног решавања радних спорова требало више да се промовишу и приближе грађанима, јер их запослени још увек не препознају довољно. Када запослени имају радни спор они по правилу иду на суд, а мало ко користи алтернативне методе као што су мирење и арбитража. У наставку, др Лазовић је упознао пристутне са радом и надлежностима Агеније и указао на предности које мирно решавање радних спорова носи у односу на судски поступак.

Локални омбудсман Града Крагујевца Јелена Миливојевић је истакла да су радни спорови изузетно заступљени у крагујевачкој судској пракси, поготово у јавном сектору, и да грађане треба усмеравати ка алтернативним методама решавања радних спорова, чему ће овај споразум допринети.

На крају, велики број присутних преставника синдиката и запослених у локалним предузећима били су у прилици да поставе питања и реше све недоумице у вези покретања и вођења поступка пред Агенцијом.

17. Јануар 2024.

На четвртој по реду Конференцији о жалбеним механизмима која је одржана у Крагујевцу 17. јануара 2024. године представљене су могућности за заштиту радних права пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Конференција је организована у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO) у Србији.

Са радом и надлежностима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова присутне је упознао др Ивица Лазовић, директор Агенције. Велики број представника синдиката из целе Шумадије било је у прилици да сазна више о алтернативним механизмима за заштиту радих права и о могућностима примене тих механизама.

Кроз примере из досадашњег рада Лазовић је учесницима предочио ефикасност и ефективност решавања радних спорова пред Агенцијом. У наставку, присутни су били у прилици да поставњају питања и учествују у дискуцији а све са циљем да се институт мирног решавања радних спорова на што бољи начин приближи грађанима и да се отклоне све недоумице.

10. Јануар 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2024. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су две обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће у 2024. години организoвати и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР) и Немачком сарадњом у Србији „GIZ“ са којима се реализује пројекат „Обезбеђивање адекватног приступа жалбеним механизмима за раднике у аутомобилској, електро и текстилној индустрији у Србији“.

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2024. годину можете преузети кликом наЛИНК

31. Децембар 2023.

Пуно успеха у Новој години жели вам тим Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

25. Децембар 2023.

Друга по реду интерактивна и уједно завршна обука за миритеље и арбитре у овој години одржана је 25. децембра 2023 године у Палати „Србија“. Обуци су поред великог броја миритеља и арбитара присуствовали и социјални партнери и представници Међународне организације рада.

Скуп је отворио директор Агенције др Ивица Лазовић који се захвалио миритељима и арбитрима на континураној спремности на усавршавање и редовним посетама свим обукама које Агенција организује. Он је искористио прилику да пристутне упозна са тренутним дешавањима у Агенцији и уједно најавио будуће кораке у раду.

Са актуелном судском праксом у области радних спорова миритеље и арбитре упознали су Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду, Весна Душић, судија Апелационог суда у Новом Саду и др Бојан Божовић, судија Вишег суда у Новом Саду. У наставку, изузетно предавање на тему колективног преговарања одржао је проф. др Сенад Јашаревић са Правног факултета у Новом Саду који је посебан акценат ставио на тренутно актуелне случајеве вођења колективних преговора у свету и код нас указујући на добре и лоше праксе.

На крају, организована је панел дискусија чланова Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије а на тему колективног преговарања и могућност доприноса Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективном преговарању. Панелисти, међу којима су били представници оба репрезентативна синдиката Александар Марковић из СССС и Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“, као и Јелена Јевтовић из Уније послодаваца, покушали су да кроз анализу и дискусију утврде на који начин може да се превазиђе криза и подигне свест о потреби за колективним преговарањем. Миритељи и арбитри су били у прилици да постављају питања и да активно учествују у разговору.

22. Децембар 2023.

На позив Агенције за мирно рјешавање радних спорова Црне Горе, у Подгорици је 20 и 21. децембра 2023. године одржана Годишња обука за миритеље и арбитре Црне Горе, на којој су поред делегације наше Агенције присуствовали представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова Републике Српске, представници синдиката и послодаваца у Црној Гори, као и регионални представници Међународне организације рада.

Обуку је отворила Енеса Растодер директорица ове Агенције, која је назначила значај рада Агенције за Црну Гору, али и постојање институција за мирно решавање радних спорова у региону и дугогогодишњу добру сарадњу. Присутнима су трипартитни дух ових институција потврдили и представници Уније слободних синдиката и Удружења послодаваца. Поздравну реч су дали и Велибор Микаћ директор ЈУ „Агенцији за мирно рјешавање радних спорова“ из Бања Луке и Ивица Лазовић директор наше Агенције.

У дводневном радном делу који је био богат панел дискусијама, обрађене су бројне теме као што је: Значај и улога мирног решавања радних спорова – Искустава из региона, са посебним прегледом праксе Федералне службе за мирење Сједињених америчких држава; Мирно решавање радних спорова у Црној Гори, Републици Србији и Републици Српској – студије случајева; Kолективни радни спорови - разлика између индивидуалних и колективних радних спорова-пракса, Вештине преговарања, значај дијалога, лекције из праксе, Прописи о дужној пажњи у ЕУ, Информатички системи за вођење поступака, дигитализација и праксе, Отворена питања око примене Закона. У презентовању тема су учествовали бројни предавачи, а неки од њих су проф.др Живко Kулић, Драгана Андоновска , мр Милица Kовач Орландић, Светлана Баровић, Миланка Мрдак, Армин Бећирагић, Татјана Бакић, др Јован Протић, Енеса Растодер, Велибор Микаћ, др Ивица Лазовић и Јована Борјан.

Посета Агенцији за мирно рјешавање радних спорова и упознавање са актуелном праксом решавања спорова у Црној Гори као и представљање актуелне праксе у области решавања радних спорова у Републици Србији, било је од значаја за све учеснике имајући у виду сличне практичне проблеме и питања са којима се суочавају у пракси. На састанку је усаглашено и више закључака у циљу општег унапређења решавања спорова и унапређења квалитета целокупног пословања ових институција.

11. Децембар 2023.

Споразум о сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог који је потписан на конференцији „Бизнис и људска права“ 11. децембра 2023. године у Дому Народне скупштине Републике Србије створиће основ за посебну сарадњу у области заштите радних права мањинских заједница и осетљивих друштвених група. Меморандум су потписали директор Агенције др Ивица Лазовић и министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов.

Споразумом су дефинисани циљеви, области и кораци будуће сарадње. Потписници споразума су изјавили да постоји доста простора за подстицање друштвеног дијалога у области заштите радних права мањинских заједница и осетљивих друштвених група кроз алтернативене механизме за решавање спорова и размену искустава у вези са заштитом и унапређењем људских и мањинских права у области рада.

Конференција о пословању и људским правима је подржана и организована од стране УНДП-а и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а представља први корак ка широј имплементацији и препознавању Руководећих принципа УН-а о пословању и људским правима и других релевантних механизама. Окупила је велики број учесника и панелиста из Србије и Европске Уније, представнике државних институција, приватног сектора, синдиката, различитих организација УН, универзитетске професоре и многе друге.

На панелу са темом „Заштита људских права у корпоративној сфери“ директор Агенције, др Ивица Лазовић, говорио је о могућностима за заштиту радних права пред Агенцијом. Он је присутне упознао са надлежностима Агенције, досадашњим радом и истакао важност промовисања института мирног решавања радних спорова како међу послодавцима тако и међу радницима и синдикатима. У наставку, присутни су били у прилици да поставе питања панелистима и да учествују у дискусији.

Кроз отворен разговор и дискусије конференција је указала на потребу додатне пажње у заштити људских права, укључујући и радна права. Истовремено, указала је на важност развоја партнерства између релевантних институција, укључујући државне институције, независна тела, синдикате, пословне асоцијације, организације цивилног друштва и академске зајднице.

07. Децембар 2023.

Дводневна конференција Мреже агенција за мирно решавање радних спорова са темом „Иновације, учење, акција: Одговори на формализацију и побољшане радне услове“ одржана је у Тирани, Република Албанија, од 5-6 децембра 2023. године. Конференција је окупила велики број представника институција из Србије, Албаније, Грчке, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Северне Македоније које се баве мирним решавањем радних спорова и инспекцијским пословима, запошљавањем и радним односима као и представнике синдиката. Такође, на скупу су учествовали и високи званичници Међународне организације рада и представници академског сектора из Немачке, Белгије и Грчке.

Скуп су отворили Ada Huibregtse, главни технички саветник (МОР), Claire Harasty, Директор DWCT/CO из Будимпеште (МОР), Fiona McCluney, УН координатор из Албаније и Olta Manjani заменик министра економије и финансија Републике Албаније.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије др Ивица Лазовић, је био један од панелиста који је говорио о раду Агенције и значају пројекта ЕСАП2 као катализатору регионалне сарадње. Он је истакао добробити које стварање Мреже агенција за мирно решавање радних спорова има за све чланове мреже. Такође указао је на то колико је важна размена искустава са колегама из региона и да је то пут којим морамо да идемо и у будућности како бисмо остварили напредак.

Значајна пажња конференције усмерена је и на потребу развоја регионалне сарадње у области изградње и унапређења социјалног дијалога. Такође, учесници су се бавили и питањима улоге и утицаја дигитализације и вештачке интелигенције на радне односе, затим реформама у политици минималних зарада, питањима сезонског и неформалног рада, као и темом безбедности и здравља на раду.

Цео догађај је организован као део пројекта Employment and Social Affairs Platform2 (ESAP 2), који представља регионални пројекат финансиран средствима Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO) и Регионалног савета за сарадњу. Кроз ESAP 2 пројекат тим Међународне организације рада, између осталог, пружа подршку земљама Западног Балкана у унапређењу и развоју института мирног решавања радних спорова.

06. Децембар 2023.

Трећа по реду Конференција о жалбеним механизмима, организована у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO) у Србији, одржана је 06. децембра 2023. године у Ваљеву. Конференција је окупила представнике водећих синдиката, али и послодавце из овог региона.

Присутне је са институтом мирног решавања радних спорова, као екстерним механизмом који добија улогу када се исцрпе сви интерни механизми решавања насталих спорова у оквиру компанија, упознала Драгана Андоновска, руководилац Групе за правне и стручне послове у Агенцији. Она је представила надлежности Агенције, са посебним освртом на мобинг, али и указала на предности које решавање спорова пред Агенцијом има у односу на судски поступак. Учесници си били у прилици да поставе питања и реше све недоумице везане за вођење поступка пред Агенцијом.

Поред представника Агенције, на Конференцији су говорили и представници водећих синдиката, представник кабинета Повереника за заштиту равноправности и многи други.