Активности

18. Август 2023.

У Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Основне организације синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац, уз сагласност друге стране у спору Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац.

За поступајућу миритељку је одређена Драгана Милетић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење и која је представљала основ за потписивање Споразума.

Послодавац и синдикат у Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

19. Јул 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 19. јула 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене колективног уговора у Урбанистичком заводу Београда ЈУП.

Поступак је покренут од стране послодавца, Урбанистичког завода Београда ЈУП, а друга страна у спору, Основна организација синдиката запослених у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, је прихватила да се спор решава мирним путем, пред Агенцијом.

За миритеља је одређен Милан Крстић који је на првој расправи, а у складу са Законом, формирао Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

Током прве расправе стране у спору су показале професионалан, конструктиван и проактиван приступ и у фер атмосфери усагласили ставове о начину решења свих спорних питања након чега су чланови Одбора за мирење утврдили коначан текст Препоруке која је једногласно усвојена, у складу са Законом.

На овај начин, у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

06. Јул 2023.

На позив ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске, у Бања Луци је 06. јула 2023. године одржан регионални радно-консултативни састанак, на коме су поред делегације наше Агенције присуствовали представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова Црне Горе, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и представници Међународне организације рада за Босну и Херцеговину.

Резултат састанка је размена актуелних пракси и искустава, на основу Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примне метода за мирно решавање радних спорова („Сл. гласник РС“ – Међународни уговори, бр. 13/19), који је потписан између наведених агенција за решавање радних спорова.

Посета ЈУ „Агенцији за мирно рјешавање радних спорова“ и упознавање са актуелном праксом решавања спорова у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Црној Гори као и представљање актуелне праксе у области решавања радних спорова у Републици Србији, било је од значаја за све учеснике имајући у виду сличне практичне проблеме и питања са којима се суочавају у пракси. На састанку је усаглашено и више закључака у циљу општег унапређења алтернативног решавања спорова и унапређења квалитета целокупног пословања ових институција.

04. Јул 2023.

Делегација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Међународне организације рада, боравила је у студијској посети Федералној служби за мирење и посредовање Сједињених Америчких Држава (FMCS) од 26. до 30. јуна 2023. године. Ова посета је организована у циљу размене добрих пракси, као и идентификовања могућих области за унапређење и развој капацитета Агенције. FMCS је изабран као партнер јер је директно допринео оснивању Агенције пре 19 година, уводећи у Републици Србији механизам алтернативног решавања радних спорова у складу са својом великом праксом и искуством. Ова посета је реализована захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Федерална служба за мирење и посредовање, основана је 1947. године на основу тзв. Тафт-Хартлијевог закона, као независна агенција чија је мисија очување и промовисање мира и сарадње између синдиката и послодаваца. Са седиштем у Вашингтону и још шест региона који обухватају преко 60 теренских канцеларија, ова федерална служба пружа услуге медијације и решавања конфликата у индустрији и владиним агенцијама.

Наша делегација је имала прилику да се састане са директором FMCS-а, господином Хавијером Рамирезом, и детаљније упозна са организационим, структурним и стратешким системима агенција за алтернативно решавање спорова. Циљ састанака био је да се проуче и упореде системи решавања спорова у САД-у и Србији, идентификују користи и добре праксе, као и развој интерних процеса. Директор Рамирез је након уводне презентације обимног законодавства о алтернативном решавању спорова у САД-у отворено поделио мисију и визију FMCS-а, њихове изазове и начине на које покушавају да их превазиђу. Поред овог састанка, делегација РАМРРС-а имала је прилику да разговара са комесаром FMCS-а, Бет Шиндлер, заменицом директора теренских операција, и комесаром FMCS-а, Валтером Даром, менаџером теренских операција, о конкретним поступцима у FMCS-у (цео ток), рутирање и додељивање случајева, евалуација рада медијатора и арбитара, управљање перформансама и професионални развој медијатора и арбитара, технологије које користе, како током медијације (интерно и за потребе извештавања), организација тима (састанци са члановима тима), улози у заједници.

Даљи састанци са медијаторима и арбитрима FMCS-а такође су били веома продуктивни, а делегација је сазнала о многим алатима и техникама које користе, које су врло напредне и модерне. Медијатори и арбитри FMCS-а поделили су недавне примере својих случајева, стављајући нагласак на важност изградње односа са синдикатима и заједницама, као и на свакодневну комуникацију с њима. Имали смо задовољство да слушамо искуства Дејвида Талера, шефа Међународних послова FMCS, Пита Свенсона, Менаџера Канцеларије за превенцију сукоба, Артура Прлстејна, Директора Канцеларије за арбитражне услуге у FMCS-у, (који је одржао прву обуку за арбитре у Србији пре 20 година) и многе друге. Специјална посета је организована Регионалној канцеларији FMCS-а у Њујорку, где смо слушали искуства Пита Донатела Менаџера операција Регион 1 (североисток САД), као и медијатора Нелсона Ривера и Карлоса Тате.

Поред FMCS, делегација је посетила и упознала се са надлежностима и праксом Националног одбора за посредовање, Националног одбора за радне односе и Комисије за једнаке услове запошљавања.

Делегацији је посебну част указао Њ.Е. Марко Ђурић, амбасадор Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама који је организовао пријем и изразио заинтересованост и подршку за овај вид размене искустава и сарадњу између наше две земље.

Чланови делегације су били директор Агенције Ивица Лазовић, који је домаћине упознао са нашом праксом и начином организације, Драгана Андоновска, руководилац групе за правне послове, Милош Прокић, саветник у Агенцији, Јован Протић, ИЛО национални координатор за Србију и Јована Спаић Ердељан, менаџер пројекта ИЛО-а.

Ова посета је прва активност ка унапређењу сарадње између две агенције које деле многе сличности и послужиће као основа за подизање капацитета РАМРРС.

23. Јун 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, а поводом права на синдикално организовање и деловање код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Индустријског синдиката Србије, а послодавац „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређена Олга Вучковић Кићановић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После две расправе утврђена је заједничка препорука и споразум којим је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум.

На овај начин, у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 67/15.

17. Јун 2023.

На иницијативу директора Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске (НИПА) Владимира Бојажијева, организована је посета представника Агенције овој институцији од 14. до 16. јуна. Национални институт за мирење и арбитражу (НИПА) је позвао представнике Агенције на састанак у Софију ради размене искустава и разговора о будућим стратегијама заједничке сарадње.

Састанак је имао за циљ идентификовати сличности и разлике у поступцима решавања радних спорова између две институције, као и маркирање области и могућности за коришћење искуства из праксе решавања радних спорова, а посебно због постизања договора о специфичним активностима које ће бити обухваћене у потенцијалном заједничком пројекту у оквиру INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027.

У оквиру посете је одржана једнодневна радионица 15. јуна 2023. године „Решавање радних спорова – партнерство за знање и најбоље праксе“. Ову радионицу је као специјални гост отворио Њ.Е. Жељко Јовић, амбасадор Републике Србије у Републици Софији, чиме је целом догагађају дат посебни значај. На целодневној радионици обрађена су многа важна питања, од прегледа индустријских односа и колективног преговарања у две државе, до међусобних одговора на постављена прелиминарна питања о организацији, структури, функцијама и активностима Агенције и Института, конкретних поступака мирења или посредовања и арбитраже у решавању радних спорова, регулаторног оквира и изазова у пракси, до статистике поступака решавања спорова. Поред директора Бојажијева и Лазовића, о пракси су говорили проф. др Kрасимира Средкова, члан Надзорног одбора НИПА и председница Бугарског удружења за радно право и социјалну сигурност, проф. др Бојан Урдаревић, миритељ и председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, проф. др Валери Апостолов, председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Емил Мингов, заменик председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Сања Шкорић и проф. др Дејан Логарушић миритељи Агенције.

Други дан боравка у Републици Бугарској организована је посета Националном институту за мирење и арбитражу Републике Бугарске, где је делегација Агенције упозната са радом овог тела које је ове године обележило 20 година постојања, а основано је за решавање искључиво колективних радних спорова, броји 12 особа, од којих су 7 стручњака, 3 специјалиста и 2 особе су руководиоца. Том приликом, директори две институције су договорили и заједничку сарадњу и наступ у огвиру предстојећег пројекта INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027. Пројекат INTERREG VI-A IPA Бугарска-Србија 2021-2027 је програм прекограничне сарадње финансиран од стране Европске уније средствима из Инструмента за предприступну помоћ (IPA III) и подразумева више области финансирања, а једна од њих је и достојанствени рад и заштита радних права. На састанку је договорен и предложен низ активности у овом правцу, као и узвратна посета делегације НИПА Агенцији у Београду.

Ова посета је била од великог значаја за међусобно упознавање и постављање темеља за предстојећу знатно ближу сарадњу.

13. Јун 2023.

Након годину дана имплементације система управљања квалитетом за државну управу - CAF (Common Assessment Framework), односно заједничког оквира за самопроцену, Агенција је аплицирала за престижну ознаку „Ефикасан корисник CAF-а“ код Регионалног центар за управљање квалитетом (RQMC) Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).

Право на доделу ове ознаке се остварује након успешно спроведеног поступка екстерне повратне информације (PEF) којим се обезбеђује стандардизована примена ове ознаке широм Европе.

У оквиру Поступка екстерне повратне информације (PEF) за ознаку “Ефикасан корисник CAF-а”, дана 13. јуна 2023. године Агенцију су посетили Актери екстерне повратне информације (EFAC) Далибор Ћопић из Агенције за јавну управу Републике Српске (БиХ), Кенан Авдагић из Уреда координатора за реформу јавне управе БиХ, PARCO и Philip Parzer из КДЗ Аустрија као посматрач.

Актери екстерне повратне информације (EFAC) у посети Агенцији су обавили више разговора са запосленима у Агенцији, кључним корисницима услуга Агенције, социјалним партнерима и државном управом и позитивно оценили имплементацију CAF-а у нашој пракси.

Ово је важан, корак ка добијњу ознаке „Ефикасан корисник CAF-а“, о чему коначну одлуку доноси Регионални центар за управљање квалитетом Регионалне школе за јавну управу.

09. Јун 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу потписали су у четвртак, 01. јуна 2023. године, Споразум о сарадњи. Споразум су потписали декан Правног факултета проф. др Драган Вујсић и директор Агенције др Ивица Лазовић.

Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима, као будућим правницима, и запосленима на факултету.

Истог дана, директор Агенције, др Ивица Лазовић одржао је предавање полазницима Правне клинике за управно право. Он је присутне упознао са надлежностима и резултатима рада Агенције и представио предности које мирно решавање радних спорова има у односу на судски поступак. Истовремено, истакао је значај упознавања будућих практичара са институтом мирног решавања радних спорова у најранијој фази њиховог школовања како би га на адекватан начин примењивали у пракси.

18. Мај 2023.

У циљу подизања и јачања капацитета миритеља, арбитара и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је тродневни тренинг и обука у хотелу Оморика на Тари, у периоду од 14. до 17. маја 2023. године. Ово је највећи до сада организовани тренинг и први ван Београда, а реализован је захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Најмасовнијој обуци и тренингу од оснивања Агенције присуствовало је преко 70 учесника, миритеља, арбитара, запослених у Агенцији, као и директори и гости из Агенције за мирно решавање радних спорова из Црне Горе и Агенције за мирно решавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине).

Првог дана је одржан тренинг “Kомуникација у решавању конфликата од треће стране“, вођен од стране центра „H.art“, другог дана је одржана обука „Међународна перспектива индустријских спорова и мирног решавања радних спорова за миритеље и арбитре – пример Немачке“, вођен од стране Michaelа Drierа, а трећи дан је одржан тренинг „Подизање видљивости кроз директну комуникацију и медије“, вођен од стране Андре Брбаклић експерта за односе са јавношћу. Учесници су били у прилици да кроз интерактивне тренинге и обуке које су укључивале симулације реалног окружења и активан рад у групама унапреде своје комуникационе вештине и сагледају могућности за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова у приватном сектору. Миритељи и арбитри су кроз ове тренинге добили алате који им омогућавају да на бржи и ефикаснији начин решавају конфликте настале поводом радних спорова. Истовремено, упознати су са методама које им могу помоћи да буду препознати као неко ко може помоћи запосленима и послодавцима, у срединама из којих долазе, да настале спорове реше вансудским путем.

Другог дана обуке Michael Drier адвокат, специјализован за колективно посредовање и преговарање у сложеним споровима социјалних партнера, из Хамбурга, све присутне упознао је са историјатом и начином колективног преговарања, системом разрешења конфликта и системом решавање жалби у Немачкој. Посебан сегмент је посвећен подизању капацитета Агенције за примену новог Закона о дужној пажњи у ланцима снабдевања и значају овог прописа за приватан сектор у Србији.

Овај тренинг је резултирао са више корисних закључака који ће унапредити капацитет Агенције и њених миритеља и арбитара за приступ и решавање радних спорова у приватном сектору.

04. Мај 2023.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је од 3. до 4. маја 2023. године трипартитна делегација из Републике Албаније, коју су чинили два представника репрезентативних синдиката (Конфедерација синдиката и Уједињени независни синдикати), два представника послодаваца (Бизнис Албанија), два представника Министарства финансија и економије који су задужени за социјални дијалог и радне односе и представница Међународне организације рада у Албанији Дорина Ника.

Трипартитна студијска посета је имала за циљ да се гости из прве руке упознају са искуствима сталне, посвећене и специјализоване институције за решавање спорова на једном месту, која решава индивидуалне и колективне спорове. Наша Агенција је изабрана као циљна институција за студијску посету због свог мандата који се бави индивидуалним и колективним споровима и комбиноване експертизе од скоро 20 година.

Са праксом Агенције госте је упознао директор, а о финансирању Агенције и миритеља и арбитара, говориле су Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове и Биљана Стојић, руководилац Групе за финансијске послове. О дигитализацији у раду Агенције, електронској бази података, промотовним активностима и управљању квалитетом, говорио је Милош Прокић, саветник.

Гости су се упознали и са радом миритеља и арбитара у директном разговору са Зорицом Радовић и проф. др Бојаном Урдаревићем, али и са искуствима корисника кроз разговор са председником Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије Сашом Торлаковићем.

Посета је била део пројекта „Приступ правди у радним споровима кроз посредовање и мирење“ који спроводи МОР уз финансијску подршку Владе Шведске, а који пружа подршку албанским трипартитним конституентима у ревизији постојећег система мирног решавања радних спорова и осмишљавању мера за повећање његове ефикасности и домета.

Након ове посете, формиће се радна група која ће израдити предлог за оснивање специјализоване Агенције за радне спорове у Албанији. Биће то трећа Агенција која настаје по узору на нашу Агенцију, поред Агенције за мирно ријешавање радних спорова Црне Горе и ЈУ Агенције мирно ријешавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине). Веома нас чини поносним чињеница да је наш модел решавања радних спорова постоји интересовање у региону и да можемо да поделимо своје искуство и добру праксу.

24. Април 2023.

На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 24.04.2023. године, одржан је састанак са представницима организација које се баве медијацијом у Републици Србији. Циљ овог састанка је међусобно упознавање и размена искустава, дијалог о добрим праксама и баријерама на које наилази како Агенције тако и поменуте организације.

Скупу су, поред представника Агенције, присуствовали представници УГ Медијатори Крушевца, Институтa за медијацију, преговарање и јавне политике и Коморе медијатора Србије.

На састанку је покренуто много тема које се тичу пре свега препознавања значаја алтернативног решавања радних спорова и предностима које тај институт има. Договорени су даљи правци сарадње и интензивирања односа кроз међусобно учествовање на обукама и трибинама. Закључак је да је да постоји доста простора за заједничко деловање у наредном периоду и да је ово само прва у низу радионица овог типа.

21. Април 2023.

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, заједничким Предлогом за мирно решавање радног спора, а поводом исплате минималне зараде, обратили су се запослени и руководство ЈПКП "Лазаревац". Овом заједничком одлуком запослени и руководство поступили су у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

Пред Агенцијом је до сада, зајединичким Предлогом за покретање поступка, покренуто 460 индивидуалних поступака, од којих је 250 већ окончано, уз најаву представника запослених и послодавца да овај број није коначан и да се у наредном периоду очекују нови Предлози.

Oво je још један пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца, а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

07. Април 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре у 2023. години. Обука је реализована 07. априла 2023. године у Палати „Србија“ уз присуство великог броја миритеља и арбитара.

Специјални гости на отварању обуке били су представници Међународне организације рада из Женеве, Кристина Михеш која је Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, специјалиста радног права, као и др Јован Протић представник Међународне организације рада у Србији. Они су присутне упознали са активностима МОР-а у области мирног решавања радних спорова и са новом методологијом МОР за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова.

Присутне миритеље и арбитре са актуелном судском праксом у области радних спорова упознали су судуја Уставног суда Србије Лидија Ђукић и судија Апелационог суда у Новом Саду Весна Душић.

Други део обуке у поподневном делу био је посвећен стицању специјализованих знања за решавање спорова који се односе на злостављању на раду, који је водила Олга Вучковић Кићановић.

05. Април 2023.

Међународна организација рада (МОР) је започела развој методологије за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова, како би побољшала приступ правди у области рада својим чланицама. Дана 5. и 6. априла 2023. године организована је радионица за примену нове методологије самопроцене у Београду.

Радионицу су водили Кристина Михеш, Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, Специјалиста радног права Међународне организације рада. На радионици су учествовали представници Уније послодаваца Србије, репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката и УГС „Независност“, миритељи и арбитри, екстерни експерти и већина запослених у Агенцији.

Један од главних циљева радионице је коришћење дијагностичког алата развијеног од стране МОР-а, за самопроцену вансудских институција за превенцију и решавање спорова. Предвиђено је да ће овај дијагностички алат помоћи држави и социјалним партнерима у процени и разумевању тренутне ситуације, у индентификовању потенцијалних могућности и изазова, као и у заједничком осмишљавању мера за њихово решавање. Такође, овај дијагностички алат ће помоћи и МОР-у у ефикаснијем прилагођавању и усмеравању своје техничке помоћи у складу са потребама индентификованим од стране националних трипартитних конституената.

31. Март 2023.

Тродневна годишња регионална конференција Мреже агенција за мирно решавање радних спорова, одржана је у Црној Гори у Будви од 28. до 30. марта 2023. године. Конференцији су присуствовали директори агенција и других тела за мирно решавање радних спорова и миритељи и арбитри из Црне Горе, Румуније, Бугарске, Републике Северне Македоније, Албаније, Републике Српске (БиХ), Грчке, Шпаније, Мађарске и Републике Србије.

Регионална конференција окупила је више од 30 учесника из земаља Западног Балкана уз фокус на тему унапређења институција за мирно решавање радних спорова кроз поређење остварених перформанси и система за вођење поступака.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије др Ивица Лазовић је био један од уводних панелиста који је говорио о АСЛД апликацији која је развијена кроз ЕСАП 2 пројекат ради прикупљања кључних информација о индикаторима значајним за посматрање и разумевање института мирног решавања радних спорова на простору Западног Балкана. Он је истакао да, са становишта Агенције вредност ове апликације огледа се у могућности да кроз њу сагледамо свој положај у односу на друге институције из окружења које се баве мирним решавањем радних спорова, да упоредимо вредности показатеља и да кроз даљу сарадњу и консултације предузмемо евентуалне корективне акције у процесима рада.

Другог дана конференције, учеснике је са праксом мирног решавања радних спорова у Грчкој упознао проф. др Костас Пападимитриоу са Правног факултета у Атини и председник ОМЕД из Грчке организације за медијацију и арбиражу. Такође, Диего Рибера из Шпаније је говорио о искуствика шпанске Фондација за међуконфедерално посредовање и арбитражу.

Цео догађај је организован као део пројекта Employment and Social Affairs Platform 2 ESAP 2, који представља регионални пројекат финансиран средствима Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO) и Регионалног савета за сарадњу. Кроз ESAP 2 пројекат тим Међународне организације рада, између осталог, пружа подршку земљама Западног Балкана у унапређењу и развоју института мирног решавања радних спорова.

31. Март 2023.

Уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписана је заједничка Препорука о мирном решењу колективног радног спора поводом примене колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Лане“ из Дољевца.

Спор је покренут од стране синдиката ГСПРС "Независност" ПУ „Лане“ из Дољевца, а Општина Дољевац као оснивач је прихватила да се спор реши мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућу миритељку је одређена доц. др Марија Драгићевић која је, у складу за законом, на првој расправи формирала Одбор за мирење у који су ушли представници свих страна у спору. Након три одржане расправе дошло је до усаглашавања ставова између представника страна у спору о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

На овај начин, у ПУ „Лане“ из Дољевца, представници оснивача и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

20. Март 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 06. марта 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране Независног синдиката просветних радника Војводине, а друга страна у спору, Министарство просвете се сагласило да се поступак решава мирним путем.

Поступајућа миритељка, у складу са законом, на првој расправи је формирала Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. Након две одржане расправе дошло је до усаглашавања ставова између представника страна у спору о начину решавања свих спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници социјалних партнера, синдиката и министарства, дали су допринос мирном решавању радних спорова и показали су предности социјалног дијалога између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

16. Март 2023.

У среду 15. марта 2023. године потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Тим поводом је одржана и изузетно посећена трибина „Мирно решавање радних спорова“ на којој су поред студената присуствовали и бројни наставници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Споразум су потписали декан Правног факултета у Косовској Митровици проф. др Слободанка Ковачевић Перић и директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић, се захвалио проф. др Слободанки Ковачевић Перић на доприносу промоцији института мирног решавања радних спорова и том приликом јој уручио Плакету Агенције за изузетну вишегодишњу сарадњу, у ванредним условима у којима овај Факултет функционише.

Проректор Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици проф. др Владимир Боранијашевић је са сарадницима организовао пријем за директора Агенције на коме су представили ситуацију и сложене околности у којима функционишу на завидном нивоу. Разговарало се и о значају међуинституцијалне сарадње са различитим државним органима како би студенти добили могућност стицања праксе и стручног усавршавања. У том правцу, планирана је даља сарадња.

Такође, господин Лазовић је истакао да је веома поносан што је правни механизам мирног решавања радних спорова профункционисао и на Косову и Метохији. Од оснивања Агенција није имала миритеље и арбитре на просторима Косова и Метохије и није вођен ни један поступак мирног решавања радних спорова. Уз мало залагања, за само две године то се променило, те ова Агенција сада има миритеље и арбитре на Косову и Метохији, као и прве поступке мирног решавања и индивидуалних и колективних радних спорова. За све наведено значајна је сарадња са Универзитетом.

Циљ потписаног Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета из Косовске Митровице. Потписивањем споразума створене су могућности за додатно усавршавање и стручну праксу студената овог факултета, као и миритеља и арбитара Агенције и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

10. Март 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у Општој болници у Ћуприји, а поводом примене колективног уговора код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Удружених синдиката Србије „Слога“ – синдиката здравства и социјалне заштите, а послодавац Општа болница у Ћуприји се сагласио да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређен доц. др Александар Антић, који је на првој расправи формирао Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После три расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум. Споразум, у складу са Законом, ако је предмет спора колективни уговор, постаје основ за закључивање, измене и/или допуне колективног уговора.

На овај начин, у Општој болници у Ћуприји представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

02. Март 2023.

У оквиру пројекта „Отворена врата правосуђа“ у Основном суду у Чачку у четвртак 2. марта 2023. године организовано је представљање мирног решавања радних спорова за заинтересовану јавност у овом граду. Модератор скупа је био Блажо Недић адвокат и медијатор, а панелисти су били судија Иван Дробњак из Основног суда у Чачку и директор Агенције Ивица Лазовић.

У препуној судници 1 Основног суда у Чачку су дошле многе заинтересоване судије, адвокати, вештаци, представници синдиката и грађани.

Говорило се првенствено о судској пракси и надлежностима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, о томе који су спорови подобни за мирно решавање пред Агенцијом, о индивидуалним радним споровима, арбитражи, току поступка, избору арбитра и миритеља, колективним споровима, о томе зашто је рад Агенције значајан синдикатима и који су бенефити решавања спора пред Агенцијом у поређењу са судским поступком. Посебна пажња је посвећена мобингу и злостављању на раду и пракси мирног решавања ових предмета, али и многим другим темама. Након формалног дела, постављена су и бројна питања о којима се разговарало.

20. Фебруар 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписана је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора у предузећу ЈП „Службени гласник“ а затим на основу ње и Споразум о решењу спора.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране УГС „Независност“ код послодавца ЈП „Службени гласник“ , а поводом колективног радног спора чији је предмет остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. ЈП „Службени гласник“ је прихватио да се спор решава мирним путем, посредством Агенције. Након четири одржане расправе стране у спору су постигле договор око спорних питања и дошле до Споразума о решењу колективног радног спора.

Представници УГС „Независност“ и ЈП „Службени гласник“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

27. Јануар 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решаван је колективни радни спор у ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, а који је окончан доношењем препоруке миритеља. Колективни радни спор чији је предмет право на синдикално организовање и деловање, покренут је на предлог Синдиката „Слога“ ГСП, који су део УСС „Слога“

Поступајући миритељ Предраг Плавкић, у складу са законом, на првој расправи је формирао Одбор за мирење у који су ушли миритељ као председавајући Одбора и представници свих страна у спору. Након четири одржане расправе стране у спору нису дошле до заједничке препоруке, али су изнели низ предлога за превазилажење ситуације, а на захтев страна у спору, миритељ је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Послодавац и синдикална организација су успоставили успешан дијалог и смањене су тензије у циљу изналажења компромисног решења прихватљивог за обе стране. Препорука је да се дијалог настави и да се сва будућа спорна питања решавају мирним путем и социјалним дијалогом.

20. Јануар 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2023. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су две обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће у 2023. години организoвати и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР) и Немачком сарадњом у Србији „GIZ“ са којима се реализује пројекат „Обезбеђивање адекватног приступа жалбеним механизмима за раднике у аутомобилској, електро и текстилној индустрији у Србији“.

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2023. годину можете преузети кликом на ЛИНК.

30. Децембар 2022.

Пуно успеха у Новој години жели вам тим Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

21. Децембар 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова угостила је, у среду, 21. децембра 2022. године, студенте завршне године Правног факултета Универзитета у Београду који похађају наставу на предмету Радно право. Посета је организована у оквиру потписаног Споразума о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду а предводили су је проф. др Љубинка Ковачевић и доц. др Филип Бојић.

Посету је отворио директор Агенције, др Ивица Лазовић, који се захвалио проф. др Љубинки Ковачевић на доприносу промоцији института мирног решавања радних спорова и том приликом јој уручио Плакету Агенције за изузетну сарадњу, континуирану подршку у обукама миритеља и арбитара и стручно консултовање у раду. У наставку, он је студенте упознао са надлежностима Агенције, роковима у којима се поступак пред Агенцијом окончава као и са статистиком покренутих поступака у претходном периоду. Посебну пажњу, господин Лазовић, је посветио предностима које вођење поступка пред Агенцијом има у односу на судски поступак, за све стране у спору.

Примере из праксе рада Агенције студентима је представила Драгана Андоновска, виши саветник у Агенцији. Она је показала како се, када постоји добра воља страна у спору, и неки од најкомпликованијих радних спорова могу решити мирним путем, без вођења дуготрајног судског поступка.

Упознавање са радом Агенције завршено је разговором са студентима, у коме су студенти постављали питања и износили своја мишљења и дилеме о алтернативним видовима решавања радних спорова у Републици Србији.