Линкови

Линкови

На овој страници можете приступити другим страницама са корисним информацијама. Како би приступили појединачној страници молимо вас да кликнете на одговарајући линк из списка испод.

Влада Републике Србије – www.srbija.gov.rs
Синдикат Управе Србије – www.sind-upr.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs
Министарство привреде – www.privreda.gov.rs
Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs
Министарство рударства и енергетике – www.mre.gov.rs
Социјално –Економски Савет – www.socijalnoekonomskisavet.rs
Портал Е управе Републике Србије – www.euprava.gov.rs
Заштитник грађана – www.ombudsman.rs
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – www.poverenik.rs
Повереник за заштиту равноправности – www.ravnopravnost.gov.rs
Портал јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
Управа за јавне набавке – www.ujn.gov.rs
Службени гласник – www.slglasnik.com
Привредна комора Србије – www.pks.rs
Унија послодаваца Србије – www.poslodavci.org.rs
Удружење банака Србије – www.ubs-asb.com
Српска асоцијација малих и средњих предузећа – srb-smeasoc.org
Савез самосталних синдиката Србије – www.sindikat.rs
Уједињени грански синдикати Независност – www.nezavisnost.org
Конфедерација слободних синдиката – www.kss.org.rs
Асоцијација слободних и независних синдиката – www.asns.rs
Удружени синдикати Србије Слога – www.sloga.org.rs
Синдикат правосуђа Србије – www.sind-prav.org.rs
Синдикат радника ЕПС-а – www.sindikatradnikaepsa.rs
Синдикат образовања Србије – www.sind-obr.org.rs
Унија синдиката просветних радника Србије – www.unijasprs.org.rs
Синдикат радника у просвети Србије – www.srps.rs
Синдикат високог образовања Србије – www.svos.org.rs
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије – www.zdravko.org.rs
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије – www.smsts.rs
Независни струковни синдикат РТВ и филмских радника Србије – www.strukovnisindikatrts.rs
Међународна организација рада – www.ilo.org
Удружење за радно право и социјално осигурање Србије – www.radno-pravo.org
Е-водич о правима запослених – https://www.minrzs.gov.rs/e-vodic-o-pravima-zaposlenih.html
Регистар административних поступака - www.rap.euprava.gov.rs