Корисне информације

Design image
Повратак на насловну страну

Линкови

06. 11. 2017.

На овој страници можете приступити другим страницама са корисним информацијама. Како би приступили појединачној страници молимо вас да кликнете на одговарајући линк из списка испод.

Влада Републике Србије – www.srbija.gov.rs
Синдикат Управе Србије – www.sind-upr.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs
Министарство привреде – www.privreda.gov.rs
Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs
Министарство рударства и енергетике – www.mre.gov.rs
Социјално –Економски Савет – www.socijalnoekonomskisavet.rs
Портал Е управе Републике Србије – www.euprava.gov.rs
Заштитник грађана – www.ombudsman.rs
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – www.poverenik.rs
Повереник за заштиту равноправности – www.ravnopravnost.gov.rs
Портал јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
Управа за јавне набавке – www.ujn.gov.rs
Службени гласник – www.slglasnik.com
Привредна комора Србије – www.pks.rs
Унија послодаваца Србије – www.poslodavci.org.rs
Удружење банака Србије – www.ubs-asb.com
Српска асоцијација малих и средњих предузећа – srb-smeasoc.org
Савез самосталних синдиката Србије – www.sindikat.rs
Уједињени грански синдикати Независност – www.nezavisnost.org
Конфедерација слободних синдиката – www.kss.org.rs
Асоцијација слободних и независних синдиката – www.asns.rs
Удружени синдикати Србије Слога – www.sloga.org.rs
Синдикат правосуђа Србије – www.sind-prav.org.rs
Синдикат радника ЕПС-а – www.sindikateps.rs
Синдикат образовања Србије – www.sind-obr.org.rs
Унија синдиката просветних радника Србије – www.unijasprs.org.rs
Синдикат радника у просвети Србије – www.srpss.org.rs
Синдикат високог образовања Србије – www.svos.org.rs
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије – www.zdravko.org.rs
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије – www.smsts.rs
Е-водич о правима запослених – https://www.minrzs.gov.rs/e-vodic-o-pravima-zaposlenih.html