Активности

60. међународни београдски сајам књигa

22. 10. 2015.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године први пут учествује на 60. међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и десетогодишњем искуству у раду Агенције.Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.Позивамо Вас да у петак 30. октобра, у 18 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствујете трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Сенад Јашаревић и миритељ Вера Кондић представити институт мирног решавања радних спорова.