Активности

61. Mеђународни београдски сајам књигa

24. 10. 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године учествује на 61. Међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и искуству из праксе у раду Агенције.Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.Такође, све заинтересоване позивамо да у петак 28. октобра, у 11 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствују трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Зоран Радуловић и Олга Вучковић Кићановић самостални саветник у Агенцији за мирно решавање радних спорова говорити на тему „Мобинг, насиље у радним односима“.