Активности

Агенција одржала вебинар „Мирење и арбитража у пракси“

19. 04. 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала je 19. априла 2024. године вебинар на тему „Мирење и арбитража у пракси“. На вебинару је о предметној теми говорио проф. др Живко Кулић, један од најискуснијих миритеља и арбитра са наших простора.

Вебинару су присуствовали студенти факултета са којима Агенција има потписан споразум о сарадњи, Правног факултета Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду и многи други.

Професор Кулић је присутнима настојао да приближи институте мирења и арбитраже и укаже на значајне изазове са којима се сусретао у пракси. Пре свега је учеснике упознао са појмом радних спорова, како индивидуалних тако и колективних и указао на методе решавања радних спорова, са посебним фокусом на вансудске методе. Вансудске методе подразумевају решавање спорова у поступку мирења и арбитраже, које је професор приближио конкретним примерима које је решавао у својој импозантној каријери, посебно истичући примере злостављања на раду и штрајка.

Овај вебинар, који је изазвао велику пажњу студената, је само једна у низу активности које ће Агенција спровести у циљу интензивирања сарадње са факултетима и приближавању института мирног решавања радних спорова будућим правницима.

Након предавања учесницима се обратио и директор Агенције др Ивица Лазовић са изузетним запажањима о правном и моралном сукобу у поступцима мирења и арбитражи, након чега се отворила плодотворна дискусија да ли се приликом решавања спорова предност даје норми или човеку?

Учесници су на крају вебинара имали прилику да поставе питања и изнесу своја запажања и тим путем су се укључили у дискусију истичући да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова организовала врло инспиративан вебинар.