Активности

Агенција партнер МОР-а на пројектима оснаживања социјалног дијалога у Србији

25. 04. 2024.

Високи представник Међународне организације рада и специјалиста за социјални дијалог и радно право Лејо Сибел из Канцеларије за Централну и Источну Европу у Будимпешти посетио је Агенцију у четвртак 25. априла. Том приликом господин Сибел се састао са директором Агенције др Ивицом Лазовићем.

Повод састанка је разговор о новом пројекату „Оснаживање социјалног дијалога у Републици Србији“ који спроводи Међународна организација рада уз партнерство Делегације ЕУ у Републици Србији и социјалних партнера у нашој земљи, репрезентативних синдиката (СССС, УГС „Независност“), удружења послодаваца (Унија послодаваца), и представника државе Министарство рада, Социјално-економски савет и Агенција, као важна институција која подстиче и развија социјални дијалог. Овај пројекат ће трајати 4 године у циљу јачања социјалног дијалога, унапређења регулаторног и институционалног оквира за бипартитно и трипартитно прговарање и функционисање.

Господин Сибел нас је и ексклузивно упознао да је одобрена трећа фаза пројекта „Платформа за запошљавање и социjална питања - ЕСАП 3“ у којем регионална тела за мирно решавање радних спорова имају значајну улогу и у оквиру којег се развија мрежа практичара за мирно решавање спорова.

Такође, у току је и пројекат „Иницијатива за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са МОР и социјалним партнерима и у чијим оквирима се остварује значајно институционално подизање капацитета Агенције за мирно решавање радних спорова, али и промоција ових механизама компанијама на које се односе немачки прописи о дужној пажњи у ланцима снабдевања.

Директор Агенције др Ивица Лазовић истакао је значај сарадње са МОР-ом свих социјалних партнера у Републици Србији, а посебно Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у циљу јачања социјалног дијалога, мирног решавања радних спрова и унапређења заједничке праксе и искустава.

Током срдачног и пријатељског разговора размењена су искуства и бројни примери добре сарадње у пракси, а која посебно добија на интензитету последњих неколико година. Истакнуто је да ће та сарадња бити још интензивнија у предстојећем периоду кроз све наведене пројекте.